Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 2 (1)
Cilt: 2  Sayı: 1 - Mart 1996
Özetleri Göster | << Geri
1.
DAHİLİ RİSK TAŞIYAN HASTADA CERRAHİ GİRİŞİMLER
Kerim Güler
Sayfalar 1 - 9 (1854 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
DALAK YARALANMALARINDA
THE USE OF PERISPLENIC PACKING IN SPLENIC INJURIES
Turgay Karataş, Cemalettin Ertekin, Recep Güloğlu, Kayıhan Günay, Ali Kocataş
Sayfalar 10 - 14 (1720 kere görüntülendi)

3.
KÜNT DİAFRAGMA YARALANMALARI
BLUNT DIAPHRAGMATIC INJURIES
Yılmaz Akgün, Nedim Aban, İbrahim Taçyıldız, Celalettin Keleş
Sayfalar 15 - 21 (1754 kere görüntülendi)

4.
KÜNT KARIN TRAVMALARINDA ULTRASONOGRAFİ
ULTRASOUND IN BLUNT ABDOMINAL TRAUMA
Serdar Saydam, Seymen Bora, Metin Karaaslan, Hasan Bakır, Bülent Elverdi, Enis İğci
Sayfalar 22 - 25 (1743 kere görüntülendi)

5.
ÇOCUKLARDA TRAVMATİK DİAFRAGMA YARALANMALARI
TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC INJURIES IN CHILDREN
Hamit Okur, Cüneyt Turan, Ali Bozkurt, Ahmet Bekerecioğlu, Canan Kır, Ahmet Kazez, Uğur Özkan, Mustafa Küçükaydın
Sayfalar 26 - 29 (1792 kere görüntülendi)

6.
ALT SERVİKAL SPİNÖZ PROSES (CLAY SHOVELER'S) FRAKTÜRÜ
THE FRACTURE OF THE LOWER CERVICAL SPINOUS PROCESS; CLAY SHOVELER'S FRACTURE
Ali İhsan Ökten, Muammer Yüksel, Erkan Kaptanoğlu, Bülent Gül, Çetin Evliyaoğlu
Sayfalar 30 - 32 (1734 kere görüntülendi)

7.
TRAVMA İLE BEL VE/VEYA BACAK AĞRISI İLİŞKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRAUMA AND LOW BACK AND/OR LEG PAIN
Şafak Sahir Karamehmetoğlu, İlhan Karacan, Mustafa Çalış, Halil Koyuncu
Sayfalar 33 - 37 (2013 kere görüntülendi)

8.
CORACOCLAVİCULAR EKLEM
CORACOCLAVICULAR JOINT
Atıf Aydınlıoğlu, Semih Diyarbakırlı, Fuat Akpınar, İbrahim Tekeoğlu, Papatya Keleş, Sait Keleş, Ali Rıza Erdoğan
Sayfalar 38 - 42 (1569 kere görüntülendi)

9.
ÜROLOJİK YARALANMALAR
UROLOGIC INJURIES
Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin, Ali Kocataş, Oktar Asoğlu, Halil Alış, Cumhur Arıcı, Ömer Türel
Sayfalar 43 - 46 (1785 kere görüntülendi)

10.
DELİCİ BİR CİSİM İLE OLUŞAN ORBİTOKRANİAL PENETRASYON OLGUSU
AN ORBITOCRANIAL PENETRATION CASE WITH A PERFORATING BODY
Zerrin Erkol, Sait Bilal, Metin Bayram
Sayfalar 47 - 50 (1905 kere görüntülendi)

11.
DİPSLASE İNTRAKAPSULER UNSTABİL FEMUR BOYUN KIRIKLARININ HEMİARTROPLASTİ İLE TEDAVİSİ
TREATMENT OF DISPLACED INTRACAPSULAR UNSTABLE FEMORAL FRACTURES BY HEMIARTROPLASTY
Ömer Faruk Bilgen, Kemal Durak, Oğuz Karaeminoğulları, Kayhan Turan, Gayyur Kurap
Sayfalar 51 - 57 (1853 kere görüntülendi)

12.
TRAVMATİK PLEKSUS BRAKİALİS YARALANMALARINDA CERRAHİ TEDAVİ VE SONUÇLARI
SURGICAL THERAPY AND ITS RESULTS IN TRAUMATIC LESIONS OF PLEXUS BRACHIALIS
Sadullah Karun, Muzaffer Akıncı, Onat Arınç, Haldun Sunar
Sayfalar 58 - 61 (2220 kere görüntülendi)

13.
KOROZİV MADDE YANIKLARI
CORROSIVE INJURIES OF THE STOMACH
Muzaffer Akıncı, Mehmet Gülen, Onat Arınç, Haldun Sunar, Salim Zoralioğlu, Uğur Ertuğrul
Sayfalar 62 - 66 (1890 kere görüntülendi)

14.
AKUT SÜPÜRATİF KOLANJİT TEDAVİSİNDE KOLEDOKODUODENOSTOMİNİN YERİ
CHOLEDOCHODUODENOSTOMY IN THE TREATMENT OF SUPPURATIVE CHOLANGITIS
İlgin Özden, Orhan Bilge, Yaman Tekant, Koray Acarlı, Aydın Alper, Ali Emre, Orhan Arıoğul
Sayfalar 67 - 69 (1784 kere görüntülendi)

15.
POPLİTEAL ARTER VE VEN YARALANMALARI
POPLITEAL ARTERY AND VEIN IN JURIES
Necmi Kurt, Yusuf Erçin Sönmez, Mehmet Yıldırım, Hamdi Koçer, Zeki Memiş, Ömer Ayçan, Mustafa Gülmen
Sayfalar 70 - 74 (1792 kere görüntülendi)

16.
TRAVMATİK HİFEMADA TEDAVİ VE PROGNOZ
TREATMENT AND PROGNOSIS IN THE TRAUMATIC HYPHEMA
Ali Yılmaz, Cahit Özgün, Aydın Yıldırım, Ercan Öngör, Faruk Eroğlu
Sayfalar 75 - 80 (1794 kere görüntülendi)

17.
ASKARİSE BAĞLI İNCE BARSAK TIKANMALARI
INTESTINAL OBSTRUCTION CAUSED BY ASCARIASIS
Yılmaz Akgün, Şükrü Boylu, Nedim Aban, Bilsel Baç
Sayfalar 81 - 84 (1851 kere görüntülendi)

18.
AVÜLSE DİŞLERİN TEDAVİSİ: OLGU BİLDİRİSİ
TREATMENT OF AVULSED TEETH: CASE REPORT
Faruk Haznedaroğlu, Serhat Yalçın, Kemal Subay
Sayfalar 85 - 88 (2150 kere görüntülendi)

19.
BAŞ VE BOYUN ATEŞLİ SİLAH YARALANMALARI
HEAD AND NECK GUNSHOT WOUND
Atila Güngör, Fatih Peker
Sayfalar 89 - 93 (1809 kere görüntülendi)

20.
PEDİATRİK KAFA TRAVMALARI
PEDIATRIC HEAD TRAUMAS
Ali İhsan Ökten, Mehmet Yalman, Erkan Kaplanoğlu, Bülent Gül, Ali Rıza Gezici, İsmail Sertel, Çetin Evliyaoğlu, Yamaç Taşkın
Sayfalar 94 - 99 (1966 kere görüntülendi)

21.
CRP'NİN AKUT KARIN TANISINDAKİ YERİ
DIAGNOSTIC VALUE OF CRP IN ACUTE ABDOMEN
Müfide Nuran Akçay, M İlhan Yıldırgan, M Yavuz Çapan, Fehmi Çelebi, Ali Kılıç, S Selçuk, Durkaya Ören
Sayfalar 100 - 103 (2551 kere görüntülendi)

22.
ABDOMİNAL TRAVMALARDA PREOPERATİF ALT VE AST DEĞERLERİNİN KARACİĞERDEKİ YARALANMANIN CİDDİYETİNİ GÖSTERMEDEKİ ÖNEMİ
THE IMPORTANCE OF PREOPERATIVE ALT AND AST VALUES IN THE EVALUATION OF THE SEVERITY OF LIVER INJURY IN ABDOMINAL TRAUMA
Mehmet Öğüş, Güner Öğünç, Okan Erdoğan, Hayri Bozan, Kemal Emek, Mustafa Akaydın, Nezihi Oygür
Sayfalar 104 - 106 (1701 kere görüntülendi)

23.
TRAVMATİK BRONŞ RÜPTÜRÜ
TRAUMATIC BRONCHIAL RUPTURE
Levent Elbeyli, Hayri Erkol, Hikmet Yıldız, Maruf Şanlı
Sayfalar 107 - 109 (1556 kere görüntülendi)

24.
TİBİA PLATO KIRIKLARININ CERRAHİ TEDAVİSİ
SURGICAL TREATMENT OF TIBIAL PLATEAU FRACTURES
Mehmet Aşık, Recep Güloğlu, Yalçın Yavuzer, Mustafa Şengün, Ömer Taşer
Sayfalar 110 - 113 (1604 kere görüntülendi)

25.
BATINA NAFİZ KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMALARI
PENETRATING STAB WOUNDS OF THE ABDOMEN
M İlhan Yıldırgan, K Yalçın Polat, M Nuran Akçay, Bedii Salman, Cafer Polat, S Selçuk Atamanalp, Durkaya Ören
Sayfalar 114 - 117 (1808 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale