Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 19 (4)
Cilt: 19  Sayı: 4 - Temmuz 2013
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Düşük doz metotreksatın sıçanlarda omurilik yaralanmasına etkileri
Effects of low-dose methotrexate in spinal cord injury in rats
Bülent Bakar, Emine Arzu Köse, Şebnem Kupana Ayva, Bahram Sarkarati, Mustafa Ömür Kasimcan, Kamer Kılınç
PMID: 23884668  doi: 10.5505/tjtes.2013.65475  Sayfalar 285 - 293 (1808 kere görüntülendi)

2.
Lornoksikamın sıçanlarda diffüz travmatik beyin hasarında beyin ödemi ve kan beyin bariyeri üzerine etkileri
The effects of lornoxicam on brain edema and blood brain barrier following diffuse traumatic brain injury in rats
İsmet Topçu, Gül Gümüşer, Eda Bayram, Feray Aras, İsmail Çetin, Cüneyt Temiz, Melek Çivi
PMID: 23884669  doi: 10.5505/tjtes.2013.32458  Sayfalar 294 - 298 (1516 kere görüntülendi)

3.
Fiksasyon araçlarının genotoksisitesinin kardeş kromatit değişim sıklığıyla analizi
Genotoxicity of fixation devices analyzed by the frequencies of sister chromatid exchange
Barış Altuğ Aydil, Hülya Koçak Berberoğlu, Sükrü Öztürk, Kıvanç Cefle, Şükrü Palandüz, Haluk Erkal
PMID: 23884670  doi: 10.5505/tjtes.2013.64176  Sayfalar 299 - 304 (1305 kere görüntülendi)

4.
Karın içi adezyon önleyici %4'lük ikodekstrin solüsyonunun gastrointestinal sistem anastomozları üzerine etkisi
Effects of abdominal adhesion-preventing 4% icodextrin solution on healing of bowel anastomoses
Okay Koç, Ahmet Dağ, Ahmet Koray Öcal, Mustafa Musa Dirlik, Ülkü Çömelekoğlu, Lülüfer Tamer Gümüş, Ebru Serinsöz, Emine Arzu Kanık, Hamdi Akça
PMID: 23884671  doi: 10.5505/tjtes.2013.98223  Sayfalar 305 - 312 (1600 kere görüntülendi)

5.
Sıçanlarda oluşturulan deneysel omurilik yaralanmasında N-metil D-aspartat reseptör antagonisti olan magnezyum sülfat ve kaspaz-9 inhibitörü olan z-LEDH-fmk’nın tek başına ve kombine kullanımlarındaki etkinliklerinin karşılaştırılması
Effects of combined and individual use of N-methyl-D aspartate receptor antagonist magnesium sulphate and caspase-9 inhibitor z-LEDH-fmk in experimental spinal cord injury
Altay Sencer, Aydın Aydoseli, Yavuz Aras, Mehmet Osman Akçakaya, Cengiz Gömleksiz, Halil Can, Ali Canbolat
PMID: 23884672  doi: 10.5505/tjtes.2013.45804  Sayfalar 313 - 319 (2318 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Acil serviste yapılan tetanoz proflaksisi uygunluğunun analizi
Analysis of appropriate tetanus prophylaxis in an Emergency Department
Gözde Şimşek, Erol Armağan, Özlem Köksal, Yasemin Heper, Suna Eraybar Pozam, Vahide Aslıhan Durak
PMID: 23884673  doi: 10.5505/tjtes.2013.05014  Sayfalar 320 - 326 (1755 kere görüntülendi)

7.
Acil serviste “Genişletilmiş Acil Travma Ultrasonografisi” uygulamalarının klinik karar üzerine etkisi
Impact of the practice of “Extended Focused Assessment with Sonography for Trauma” (e-FAST) on clinical decision in the emergency department
İlhan Uz, Aslıhan Yürüktümen, Bahar Boydak, Selen Bayraktaroğlu, Enver Özçete, Özgür Çevrim, Murat Ersel, Selahattin Kıyan
PMID: 23884674  doi: 10.5505/tjtes.2013.23326  Sayfalar 327 - 332 (1897 kere görüntülendi)

8.
Çocukluk çağı akut skrotum olgularında tedavi yaklaşımı: 5 yıllık deneyim
Treatment of acute scrotum in children: 5 years’ experience
Volkan Sarper Erikci, Münevver Hoşgör, Nail Aksoy, Özkan Okur, Melih Yıldız, Ahmet Dursun, Yusuf Demircan, Yılmazcan Örnek, İncinur Genişol
PMID: 23884675  doi: 10.5505/tjtes.2013.82783  Sayfalar 333 - 336 (2067 kere görüntülendi)

9.
Künt dalak yaralanmalarında ameliyatsız tedavi: Derecelendirme tek kriter midir?
Non-operative treatment approach for blunt splenic injury: is grade the unique criterion?
Bülent Koca, Koray Topgül, Saim Savaş Yürüker, Hamza Çınar, Bekir Kuru
PMID: 23884676  doi: 10.5505/tjtes.2013.89411  Sayfalar 337 - 342 (2453 kere görüntülendi)

10.
Künt travmalardan sonra oluşan torasik aort anevrizmaları
Thoracic aortic aneurysms after blunt trauma
İrfan Taşoğlu, Doğan Emre Sert, Gökhan Lafçı, Bahadır Genç, Kemal Kavasoğlu, Ahmet Tulga Ulus, Mustafa Paç
PMID: 23884677  doi: 10.5505/tjtes.2013.32457  Sayfalar 343 - 347 (1813 kere görüntülendi)

11.
Mandibula kırıkları: 753 hastanın 20 yıllık geriye dönük değerlendirmesi
Fractures of the mandible: a 20-year retrospective analysis of 753 patients
Teoman Eskitaşcıoğlu, İrfan Öyazgan, Atilla Çoruh, Galip Kemali Günay, Yalçın Yontar, Mehmet Altıpamak
PMID: 23884678  doi: 10.5505/tjtes.2013.56313  Sayfalar 348 - 356 (1818 kere görüntülendi)

12.
Çocuklarda travmatik ciddi hifemalarda demografik ve etyolojik özellikler
Demographic and etiologic characteristics of children with traumatic serious hyphema
Fatih Mehmet Türkcü, Harun Yüksel, Alparslan Şahin, Kürşat Cingü, Şeyhmus Arı, Yasin Çınar, Muhammed Şahin, Adnan Yıldırım, İhsan Çaça
PMID: 23884679  doi: 10.5505/tjtes.2013.99810  Sayfalar 357 - 362 (1633 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Künt travmanın nadir komplikasyonu; Çocuk olguda diyafram-perikart rüptürü ve kardiyak herniasyon
A rare complication of blunt trauma; diaphragm-pericardium rupture and cardiac herniation in a child case
Ersin Arslan, Ahmet Ferudun Işık, Maruf Şanlı, Ahmet Uluşan, Levent Elbeyli
PMID: 23884680  doi: 10.5505/tjtes.2013.89138  Sayfalar 363 - 365 (1220 kere görüntülendi)

14.
Pediatrik yaş grubunda travmatik renal arter oklüzyonu: Bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi
Traumatic renal artery occlusion in the pediatric age group: a case and review of the literature
Saurabh Garge, Ravi Kanojia, Kln Rao
PMID: 23884681  doi: 10.5505/tjtes.2013.29938  Sayfalar 366 - 370 (1513 kere görüntülendi)

15.
Gebe bir kadında av tüfeği yaralanması sonucu fetüs beyin dokusunda rezidüel saçma tanesi: Bir olgu sunumu
Residual pellet in fetal brain tissue following a gunshot injury to a pregnant woman: a case report
Ümit Naci Gündoğmuş, Harun Akkaya, Kenan Karbeyaz, Ayşe Keskin
PMID: 23884682  doi: 10.5505/tjtes.2013.89656  Sayfalar 371 - 374 (1342 kere görüntülendi)

16.
Bouveret sendromu: Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ve kontrastlı manyetik rezonans kolanjiyografi bulguları
Bouveret syndrome: evaluation with multidetector computed tomography and contrast-enhanced magnetic resonance cholangiopancreatography
Oktay Algın, Evrim Özmen, Melike Ruşen Metin, Pamir Eren Ersoy, Mustafa Karaoğlanoğlu
PMID: 23884683  doi: 10.5505/tjtes.2013.97254  Sayfalar 375 - 379 (1463 kere görüntülendi)

17.
De Garengeot fıtığı: Femoral fıtık kesesi içinde bir akut apandisit olgusu
De Garengeot’s hernia: a case of acute appendicitis in a femoral hernia sac
Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrıkulu, Nezih Akkapulu
PMID: 23884684  doi: 10.5505/tjtes.2013.37043  Sayfalar 380 - 382 (1430 kere görüntülendi)

18.
Güneşte bronzlaşma sonrası vücut yüzeyinin %81’inde ağır yanık
Severe burn on 81% of body surface after sun tanning
Marcos Sforza, Katarina Andjelkov, Renato Zaccheddu
PMID: 23884685  doi: 10.5505/tjtes.2013.44522  Sayfalar 383 - 384 (1350 kere görüntülendi)

19.
Apendiksin çok nadir bir anomalisi: At nalı apandisit
An extremely rare appendiceal anomaly: horseshoe appendicitis
Cem Oruç, Özgen Işık, Orhan Üreyen, Oytun Saffet Kahyaoğlu, Ayhan Köseoğlu
PMID: 23884686  doi: 10.5505/tjtes.2013.67424  Sayfalar 385 - 386 (1331 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale