Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 17 (5)
Cilt: 17  Sayı: 5 - Eylül 2011
Özetleri Göster | << Geri
DENEYSEL ÇALIŞMA
1.
Prostetik yamaya karşı adezyonun önlenmesi: Okside rejenere selüloz, polietilen glikol ve hylan G-F 20’nin karşılaştırılması
Prevention of adhesion to prosthetic mesh: comparison of oxidized generated cellulose, polyethylene glycol and hylan G-F 20
Ediz Altinli, Aziz Sümer, Neşet Köksal, Ender Onur, Serkan Senger, Ersan Eroglu, Atilla Çelik, Gulistan Gumrukcu
PMID: 22090320  doi: 10.5505/tjtes.2011.93195  Sayfalar 377 - 382 (2231 kere görüntülendi)

2.
Sıçanlarda seruleinle deneysel olarak oluşturulan akut pankreatitte alfa lipoik asitin faydalı etkileri
Beneficial effects of alpha lipoic acid on cerulein-induced experimental acute pancreatitis in rats
Nuriye Esen Bulut, Erkan Özkan, Osman Ekinci, Ender Dulundu, Ümit Topaloğlu, Ahmet Özer Şehirli, Feriha Ercan, Göksel Şener
PMID: 22090321  doi: 10.5505/tjtes.2011.99835  Sayfalar 383 - 389 (2960 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
3.
Sekonder peritonitte planlı abdominal onarımın sonlandırılma kararında C reaktif protein, interlökin 6, leptin, kortizol ve kaspaz 3 değerlerinin etkisi
The value of CRP, IL-6, leptin, cortisol, and peritoneal caspase-3 monitoring in the operative strategy of secondary peritonitis
Faruk Pehlivanli, Fatih Agalar, Canan Agalar, Oral Saygun, Cagatay Daphan, Kuzey Aydınuraz, Unase Buyukkocak, Osman Caglayan, Sedat Dom, Tayfun Sahiner
PMID: 22090322  doi: 10.5505/tjtes.2011.03443  Sayfalar 390 - 395 (2118 kere görüntülendi)

4.
Yaşlılarda akut apandisit tanısında skorlama sistemleri
Scoring systems in the diagnosis of acute appendicitis in the elderly
Ali Konan, Mutlu Hayran, Yusuf Alper Kılıç, Derya Karakoç, Volkan Kaynaroğlu
PMID: 22090323  doi: 10.5505/tjtes.2011.03780  Sayfalar 396 - 400 (4556 kere görüntülendi)

5.
Penetran rektal yaralanmalarda morbiditeye etkili faktörler: Sivil deneyim
Factors affecting morbidity in penetrating rectal injuries: a civilian experience
Metehan Gümüş, Murat Kapan, Akın Önder, Abdullah Böyük, Sadullah Girgin, İbrahim Taçyıldız
PMID: 22090324  doi: 10.5505/tjtes.2011.06936  Sayfalar 401 - 406 (2052 kere görüntülendi)

6.
İntertrokanterik kırıklarda Ender çivilerinin eksternal fiksatörle desteklenmesi
The use of Ender nail in intertrochanteric fractures supported with external fixation
Cemil Ertürk, Bilal Çağman, Mehmet Akif Altay, Uğur Erdem Işıkan
PMID: 22090325  doi: 10.5505/tjtes.2011.48716  Sayfalar 407 - 412 (3604 kere görüntülendi)

7.
Geriatrik hastalarda açık göz küresi yaralanmalarının özellikleri
Characteristics of open globe injuries in geriatric patients
Levent Tök, Özlem Yalçın Tök, Dilek Özkaya, Elif Eraslan, Yonca Sönmez, Firdevs Örnek, Yavuz Bardak
PMID: 22090326  doi: 10.5505/tjtes.2011.67503  Sayfalar 413 - 418 (2515 kere görüntülendi)

8.
Çocuklarda sıcak süt yanıkları: 764 haşlanma yanığında önemli bir sorun
Hot milk burns in children: a crucial issue among 764 scaldings
Ahmet Çınar Yastı, Orhan Koç, Emrah Şenel, Afife Ayla Kabalak
PMID: 22090327  doi: 10.5505/tjtes.2011.95815  Sayfalar 419 - 422 (2417 kere görüntülendi)

9.
Göğüs travması sonrasında gelişen kalp ve büyük damar yaralanmaları: 10 yıllık deneyimimiz
Cardiac and great vessel injuries after chest trauma: our 10-year experience
Burak Onan, Recep Demirhan, Kürşad Öz, İsmihan Selen Onan
PMID: 22090328  doi: 10.5505/tjtes.2011.96462  Sayfalar 423 - 429 (7925 kere görüntülendi)

10.
Hala bilinmeyen bir konu: Çocuk istismarı ve “Sarsılmış Bebek Sendromu”
Still an unknown topic: child abuse and “shaken baby syndrome”
Elçin Balcı, İskender Gün, Şule Mutlu Şarlı, Fatma Akpınar, Fatih Yağmur, Ahmet Öztürk, Osman Günay
PMID: 22090329  doi: 10.5505/tjtes.2011.23427  Sayfalar 430 - 434 (2648 kere görüntülendi)

11.
Geç bulgu veren travmatik diyafram hernileri
Delayed presentation of posttraumatic diaphragmatic hernia
Ismail Okan, Gurhan Bas, Sedat Ziyade, Orhan Alimoglu, Ramazan Eryilmaz, Deniz Guzey, Aydin Zilan
PMID: 22090330  doi: 10.5505/tjtes.2011.89804  Sayfalar 435 - 439 (2381 kere görüntülendi)

12.
10-year evaluation of train accidents
10 year evaluation of train accidents
Meltem Akkas, Didem Ay, Nalan Metin Aksu, Müge Günalp
PMID: 22090331  doi: 10.5505/tjtes.2011.66750  Sayfalar 440 - 444 (2436 kere görüntülendi)

13.
Kadınların başına gelen ev kazaları ve ilk yardım bilgi düzeyleri
Domestic accidents involving women and first aid knowledge
Mustafa Serinken, İbrahim Türkcüer, Özgür Karcıoglu, Semih Akkaya, Emrah Uyanık
PMID: 22090332  doi: 10.5505/tjtes.2011.55649  Sayfalar 445 - 449 (3624 kere görüntülendi)

14.
Karın içi ateşli silah yaralanmalarında komplikasyon oranlarını etkileyen faktörler
The affecting factors on the complication ratio in abdominal gunshot wounds
Hüseyin Taş, Ayhan Mesci, Mehmet Eryılmaz, Nazif Zeybek, Yusuf Peker
PMID: 22090333  doi: 10.5505/tjtes.2011.47124  Sayfalar 450 - 454 (2502 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
15.
Ateşli silah yaralanmasıyla oluşan gizli mesane yaralanması ve kurşunun spontan miksiyonla üretradan atılması
Masked urinary bladder injury with a bullet expulsed spontaneously during voiding
Mujgan Caliskan, Ismail Evren, Ismail Kabak, Ibrahim Atak, Recai Gokcan
PMID: 22090334  doi: 10.5505/tjtes.2011.67934  Sayfalar 455 - 457 (1588 kere görüntülendi)

16.
Kronik Tip-B aort diseksiyonlu bir olguda diseksiyonun ilerlemesini taklit eden lomber spondilolistezis
Spondylolisthesis mimicking the progression of dissection in a case of chronic Stanford type B aortic dissection
Mustafa Goz, Mehmet Fuat Torun, Cengiz Mordeniz, Mehmet Salih Aydin, Abbas Heval Demirkol, Hamza Karabag
PMID: 22090335  doi: 10.5505/tjtes.2011.27048  Sayfalar 458 - 460 (1842 kere görüntülendi)

17.
İleum ve antropilorik yerleşimli safra taşı ileusunun çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile tanısı
Multidetector computed tomography diagnosis of ileal and antropyloric gallstone ileus
Naime Altınkaya, Zafer Koç, Özlem Alkan, Şenay Demir, Sedat Belli
PMID: 22090336  doi: 10.5505/tjtes.2011.50103  Sayfalar 461 - 463 (2055 kere görüntülendi)

18.
Penis protezli hastanın penisinde ateşli silah yaralanması: Olgu sunumu
Gunshot injury to the penis in a patient with penile prosthesis: a case report
Metin İshak Öztürk, Abdullah İlktaç, Orhan Koca, Senad Kalkan, Cevdet Kaya, Muhammet İhsan Karaman
PMID: 22090337  doi: 10.5505/tjtes.2011.99266  Sayfalar 464 - 466 (2162 kere görüntülendi)

19.
Boğulmuş sol kasık fıtığı içinde inflame vermiform apendiks
Inflamed vermiform appendix within the sac of incarcerated left inguinal hernia
Sevim Turanlı, Murat Ulvi Yüksel, Yavuz Pirhan, Abdullah Çetin
PMID: 22090338  doi: 10.5505/tjtes.2011.48295  Sayfalar 467 - 469 (2054 kere görüntülendi)

20.
Çocukta geç farkedilen çivi aspirasyonu: Olgu sunumu
Late recognized nail aspiration in a child: case report
Ufuk Çobanoğlu, Muhammed Can, İsmail Birincioğlu, Yeşim Edirne, Mehmet Melek
PMID: 22090339  doi: 10.5505/tjtes.2011.63308  Sayfalar 470 - 472 (1812 kere görüntülendi)

EDITÖRE MEKTUP
21.
The effect of glutamine on oxidative damage in an experimental abdominal compartment syndrome model in rats
Oğuzhan Karatepe, Muharrem Battal, Gokhan Adas
doi: 10.5505/tjtes.2011.12316  Sayfalar 473 - 474 (1412 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & OnlineMakale