Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 16 (1)
Cilt: 16  Sayı: 1 - Ocak 2010
Özetleri Göster | << Geri
EDITÖRE MEKTUP
1.
UNUSUAL SKIN BURN WITH HOT SEALING WAX and REMOVAL of WAX PARTICLES FROM BURNED SKIN WITH SUNFLOWER OIL
Yakup Çil
Sayfa 0 (1654 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
2.
Acil Tıp'ta Aydınlatılmış Onam
Informed Consent in Emergency Medicine
Nermin Ersoy, Müesser Şenses, Rahime Aydın Er
PMID: 20209388  Sayfalar 1 - 8 (3687 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
3.
Deneysel sepsiste IgM ile zenginleştirilmiş immünglobulin ve sıvı replasman tedavisininin sinir ileti hızına olan etkileri
Effects of IgM-enriched immunoglobulin and fluid replacement on nerve conduction velocity in experimental sepsis
İlkin Çankayalı, Yusuf Hakan Doğan, İlhami Solak, Oğuz Eriş, Serdar Demirgören, Ali Reşat Moral
PMID: 20209389  Sayfalar 9 - 14 (1734 kere görüntülendi)

4.
Sıçanlarda deneysel spinal kord hasarlanmasında N-asetilsisteinin biyokimyasal etkinliği
The biochemical effectiveness of N-acetylcysteine in experimental spinal cord injury in rats.
Volkan Hancı, Alaeddin Kerimoğlu, Kenan Koca, Aykut Başkesen, Kemal Kılıç, Didem Taştekin
PMID: 20209390  Sayfalar 15 - 21 (2683 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Travma dışı akut karınlı hastaların tanısında D-dimer testinin değeri
The value of D-dimer test in the diagnosis of patients with nontraumatic acute abdomen
Hizir Yakup Akyildiz, Erdogan Sozuer, Alper Akcan, Can Kuçuk, Tarik Artis, İsmail Biri, Namık Yılmaz
PMID: 20209391  Sayfalar 22 - 26 (3931 kere görüntülendi)

6.
Mannheim Peritonit İndeksi ve APACHE II - Peritonitli hastalarda sonucun öngörülmesi
Mannheim Peritonitis Index and APACHE II - Prediction of outcome in patients with peritonitis
Ajaz Ahmad Malik, Khurshid Alam Wani, Latif Ahmad Dar, Mehmood Ahmed Wani, Rauf Ahmad Wani, Fazl Qadir Parray
PMID: 20209392  Sayfalar 27 - 32 (8269 kere görüntülendi)

7.
Tibia cisim kırıklarının intramedüller çivilemesinde tek veya çift distal kilitleme: Prospektif randomize bir çalışma
Single or double distal locking in intramedullary nailing of tibial shaft fractures: a prospective randomized study
Onur Hapa, Hasan Hilmi Muratlı, Halil Yalçın Yüksel, Levent Çelebi, Dağhan Doğruyol, Ali Biçimoğlu
PMID: 20209393  Sayfalar 33 - 37 (2344 kere görüntülendi)

8.
Apandisitin epidemiolojik, demografik özellikleri ve oluşumunda çevresel faktörlerin etkisi
Epidemiological and demographic features of appendicitis and influences of several environmental factors
Barlas Sulu, Yusuf Gunerhan, Yilmaz Palanci, Banu Işler, Kasim Caglayan
PMID: 20209394  Sayfalar 38 - 42 (3640 kere görüntülendi)

9.
Ochsner-Sherren rejimi halen apendiküler kitle tedavisinin düzenlenmesinde geçerli midir?
Does Ochsner-Sherren regimen still hold true in the management of appendicular mass?
Narayanan Dhanasekharan Cunnigaiper, Praveen Raj, Prasanthi Ganeshram, Vishnukumar Venkatesan
PMID: 20209395  Sayfalar 43 - 46 (5772 kere görüntülendi)

10.
İstanbul’daki av tüfeği intiharlarının analizi, 1998-2007
Analyses of suicidal deaths with shotguns in Istanbul, 1998-2007
Mahmut Aşırdizer, Gürol Cantürk, Nergis Cantürk, Mehmet Sunay Yavuz, Hüseyin Sarı
PMID: 20209396  Sayfalar 47 - 53 (6337 kere görüntülendi)

11.
Yeni bir merkezde artan penetran kardiyak travma vakaları
Increasing numbers of penetrating cardiac trauma in a new center
İlker Mataracı, Adil Polat, Deniz Çevirme, Fuat Büyükbayrak, Ahmet Şaşmazel, Eylem Tuncer, Murat Songur, Vedat Erentuğ, Kaan Kırali, Cevat Yakut
PMID: 20209397  Sayfalar 54 - 58 (2258 kere görüntülendi)

12.
Diyarbakır ve çevresinde tandır yanıkları, Türkiye
Tandir burns in and around Diyarbakır, Turkey
Behçet Al, Sacid Coban, Cahfer Guloglu
PMID: 20209398  Sayfalar 59 - 62 (1859 kere görüntülendi)

13.
Nekroz nedeniyle bağırsak rezeksiyonu uygulanan akut mezenterik iskemili olgularda hastane mortalitesi için prognostik faktörler
Prognostic factors for hospital mortality in patients with acute mesenteric ischemia who undergo intestinal resection due to necrosis
Haluk Recai Ünalp, Kemal Atahan, Erdinç Kamer, Haydar Yaşa, Ercüment Tarcan, Mehmet Ali Önal
PMID: 20209399  Sayfalar 63 - 70 (3542 kere görüntülendi)

14.
Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi maliyetinin değerlendirilmesi
Fournier’s gangrene: analysis of risk factors affecting the prognosis and cost of therapy in 18 cases
Hakan Canbaz, Mehmet Çağlıkülekçi, Uğur Altun, Musa Dirlik, Özgür Türkmenoğlu, Bahar Taşdelen, Süha Aydın
PMID: 20209400  Sayfalar 71 - 76 (3068 kere görüntülendi)

15.
Toraks yaralanmaları
Thoracic injuries
Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya
PMID: 20209401  Sayfalar 77 - 83 (3695 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Pediyatrik bir hastada travmatik aort rüptürünün başarılı endovasküler tedavisi: Olgu sunumu ve literatür taraması
Successful endovascular management of a traumatic aortic rupture in a pediatric patient: case report and literature review
Carla Martinez Menini stahlschmidt, Luiz Carlos Von Bahten, Joao Eduardo Leal Nicoluzzi, Alexander Corvello, Fabio Lucio Stahlschmidt, Fabiano Guimaraes
PMID: 20209402  Sayfalar 84 - 86 (1757 kere görüntülendi)

17.
Künt abdominal travma sonrası izole jejunal perforasyon
Isolated jejunal perforation following blunt abdominal trauma
Christos Kostantinidis, Vassilis Pitsinis, Georgios Fragulidis
PMID: 20209403  Sayfalar 87 - 89 (2941 kere görüntülendi)

18.
Çocuk hastada popliteal arterde yalancı anevrizma: Travmatik tibial kırık rekonstrüksiyonunda kullanılan Kirshner çivisinin alışılmadık bir komplikasyonu
Pseudoaneurysm of the popliteal artery in a child: an unusual complication of reconstruction of traumatic tibial fracture using Kirschner wire
Mustafa Yılmaz, Omer Faruk Doğan, Murat Güvener, Tanzer Serter
PMID: 20209404  Sayfalar 90 - 91 (2644 kere görüntülendi)

19.
Yabancı cisim yutma sonucu gelişen akut mekanik bağırsak tıkanıklığı: Olgu sunumu
Acute mechanical intestinal obstruction after ingestion of foreign bodies: a case report
İrfan Başpınar, Savaş Şahin, Gültekin Erdoğan
PMID: 20209405  Sayfalar 92 - 94 (3423 kere görüntülendi)

20.
Travmaya bağlı osteoporotik vertebra çökme kırıklarının tedavisinde kifoplasti uygulaması: Olgu sunumu
Kyphoplasty method for the treatment of traumatic osteoporotic vertebral compression fractures: case report
Olcay Eser, Adem Aslan, Murat Cosar, Erdal Kalkan, Ramazan Albayrak
PMID: 20209406  Sayfalar 95 - 97 (4913 kere görüntülendi)

21.
Kapalı kafa travması sonrası venöz sinüs trombozu: Olgu sunumu
Venous sinus thrombosis after closed head injury: case report
Bülent Bakar, İsmail Hakkı Tekkök
PMID: 20209407  Sayfalar 98 - 102 (4165 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale