Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (5)
Cilt: 15  Sayı: 5 - Eylül 2009
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Türkiye'de acil hemşireliğinin tarihsel gelişimi ve mevcut durumu
Historical development and current status of emergency nursing in Turkey
Deniz Şelimen, Aysel Gürkan
PMID: 19779979  Sayfalar 413 - 415 (3930 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Melatonin ve fosfolipidin sıçanlarda deneysel peritoneal adezyon oluşumu üzerine etkisi ve vasküler endotelyal büyüme faktörü ile ilişkisi
Effects of melatonin and phospholipid on adhesion formation and correlation with vascular endothelial growth factor expression in rats
Yucel Aritas, Alper Akcan, Ali Riza Erdogan, Hulya Akgun, Recep Saraymen, Hizir Akyildiz
PMID: 19779980  Sayfalar 416 - 422 (2431 kere görüntülendi)

3.
Kontrollü ciddi hemorajik şokta replasman sıvılarının böbreklere etkileri: Deneysel araştırma
The renal effect of replacement fluids in controlled severe hemorrhagic shock: an experimental study
Tayfun Adanır, Murat Aksun, Mustafa Cirit, Funda Alkan Taşlı, Osman Şahin, Mert Kestelli, Tuba Aydın Kantaroğlu, Mehmet Köseoğlu, Atilla Şencan, Nagihan Karahan
PMID: 19779981  Sayfalar 423 - 432 (3204 kere görüntülendi)

4.
Sıçanlarda deneysel duodenal perforasyon modelinde ePTFE greft ile primer dikişin karşılaştırılması
Comparison of ePTFE graft repair with primary suturing in an experimental duodenal perforation model in rats
Savaş Yakan, Mehmet Yıldırım, Funda Taşlı, Aytaç Sayın, Hakan Postacı
PMID: 19779982  Sayfalar 433 - 439 (2521 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
5.
Mekanik vantilasyon gereksinimi ve süresinin öngörülmesinde enfeksiyon olasılığı skoru ve ardışık organ yetersizliği değerlendirme skoru sistemlerinin kullanılması
The use of infection probability score and sequential organ failure assessment scoring systems in predicting mechanical ventilation requirement and duration
Azim Honarmand, Mohammadreza Safavi, Daruosh Moradi
PMID: 19779983  Sayfalar 440 - 447 (2503 kere görüntülendi)

6.
Periferik arter yaralanmalarında ayak bilek basınç indeksinin rolü
The role of the ankle brachial pressure index in the diagnosis of peripheral arterial injury
Mehmet Kurtoğlu, Kemal Dolay, Burçin Karamustafaoğlu, Hakan Yanar, Muharrem Kuzkaya
PMID: 19779984  Sayfalar 448 - 452 (3185 kere görüntülendi)

7.
Sistemik travma geçirmiş kafa travmalı olguların mortalite tahmininde ‘Düzeltilmiş Akut Fizyoloji ve Kronik Sağlık Değerlendirme Sistemi’ (APACHE II), Glasgow Koma Skorundan daha üstündür
The revised Acute Physiology and Chronic Health Evaluation System (APACHE II) is more effective than the Glasgow Coma Scale for prediction of mortality in head-injured patients with systemic trauma
Ali Dalgıç, Fikret M Ergüngör, Türker Becan, Atila Elhan, Önder Okay, Bülent C Yüksel
PMID: 19779985  Sayfalar 453 - 458 (3292 kere görüntülendi)

8.
Akut apandisitte ameliyatsız tedavi ve cerrahi tedavinin karşılaştırılması
Comparison of operative and non operative management of acute appendicitis
Ahmet Nuray Turhan, Selin Kapan, Ersen Kütükçü, Hakan Yiğitbaş, Sinan Hatipoğlu, Erşan Aygün
PMID: 19779986  Sayfalar 459 - 462 (6708 kere görüntülendi)

9.
Travmatik kalça çıkığı sonuçlarımız
Outcome of traumatic hip dislocation
Abdulaziz M Al-bahlool, Dalal A Bubshait, Mir Sadat-ali
PMID: 19779987  Sayfalar 463 - 466 (2598 kere görüntülendi)

10.
Duodenum yaralanmalarında tedavi: Deneyimlerimiz ve tüp duodenostominin yeri
Management of duodenal injury: our experience and the value of tube duodenostomy
Sadullah GİRGİN, Ercan Gedik, Yusuf Yağmur, Ersin Uysal, Bilsel Baç
PMID: 19779988  Sayfalar 467 - 472 (4517 kere görüntülendi)

11.
Acil servisteki kritik hasta yakınlarının gereksinimleri ve karşılanma durumu
The needs of the critical patients’ relatives in the emergency department and how they are met
Gülten Sucu, Fatma Cebeci, Ebru Karazeybek
PMID: 19779989  Sayfalar 473 - 481 (5179 kere görüntülendi)

12.
Arabada çocuk güvenlik koltuklarının kullanımı konusunda Türk anne-babaların bilgi düzeyi
Knowledge and attitude of Turkish parents regarding car safety seats for children
Esra Şevketoğlu, Sami Hatipoğlu, Gülbaran Esin, Serdar Oztora
PMID: 19779990  Sayfalar 482 - 486 (2658 kere görüntülendi)

13.
Bir kıta parçası depremindeki kitlesel zayiat deneyimi
Experience with mass casualties in a subcontinent earthquake
Amjad Yasin Malik, Sikandar Ali Malik, Ghazala Nasreen, Choudry Aqeel Safdar
PMID: 19779991  Sayfalar 487 - 492 (3240 kere görüntülendi)

14.
Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonları
Tracheobronchial foreign body aspirations
Ufuk Çobanoğlu, İrfan Yalçınkaya
PMID: 19779992  Sayfalar 493 - 499 (3542 kere görüntülendi)

15.
Su parkı yaralanmaları
Water park injuries
Seçgin Söyüncü, Özlem Yiğit, Cenker Eken, Fırat Bektaş, Mehmet Akçimen
PMID: 19779993  Sayfalar 500 - 504 (2458 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Trakeo-innominat arter fistülü: İki olgu
Tracheo-innominate artery fistula: two cases
Hafize Yalınız, Acar Tokcan, Tümer Ulus
PMID: 19779994  Sayfalar 505 - 508 (2236 kere görüntülendi)

17.
Vermiform apendikste bulunan bir apendiks epiploikanın torsiyonu: Seyrek bir akut karın nedeni
Torsion of an appendix epiploica present at the vermiform appendix: a rare cause of acute abdomen
Muhammad Babar Aslam, Noori Hasan
PMID: 19779995  Sayfalar 509 - 510 (3357 kere görüntülendi)

18.
Serbest rektus abdominis kas filebi ile ayakta yumuşak doku rekonstrüksiyonu: Olgu sunumu
Soft tissue reconstruction of the foot with free rectus abdominis muscle flap: case report
Serkan Yıldırım
PMID: 19779996  Sayfalar 511 - 514 (2711 kere görüntülendi)

19.
Geç başvuran bir travmatik brakiyel arter psödoanevrizması
Delayed presentation of a traumatic brachial artery pseudoaneurysm
James C Forde, John B Conneely, Sayed Aly
PMID: 19779997  Sayfalar 515 - 517 (2051 kere görüntülendi)

20.
Genç yaşta görülen interkondiler distal humerus kırığı: İki olgu sunumu
Intercondylar fracture of the distal humerus in youth: two case reports
MF Hamdi, Issam Aloui, Makrem Zrig, Semir Nouira
PMID: 19779998  Sayfalar 518 - 519 (3539 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale