Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 15 (4)
Cilt: 15  Sayı: 4 - Temmuz 2009
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Travmada volüm replasmanı
Volume Replacement in Trauma
Marcelo Augusto Fontenelle Ribeiro Jr, Marina Gabrielle Epstein, Luciana Daniela Lossurdo De Araujo Alves
PMID: 19669957  Sayfalar 311 - 316 (6505 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
Uzun Süreli ve Düşük Doz Siklosporin-A Tedavisinin Kas ve Tendonlar Üzerine Etkileri: Deneysel Çalışma
The Effects of Long Term-Low Dose Cyclosporin-A Treatment on Muscles and Tendons: An Experimental Study
Ranan Gulhan Aktas, Seref Aktas, Omer Yazgan, Semsi Altaner
PMID: 19669958  Sayfalar 317 - 323 (1793 kere görüntülendi)

3.
Otolog ve Homolog Kan Transfüzyonunun Karın İçi Enfeksiyon Modelinde TNF-Alfa Düzeyleri ve Sağkalıma Etkisi
Effects of Autologous and Homologous Blood Transfusion on TNF-alpha levels and Survival in an Intraabdominal Infection Model
Yusuf Alper Kılıç, Hande Canpınar, Dicle Güç, İskender Sayek
PMID: 19669959  Sayfalar 324 - 329 (2584 kere görüntülendi)

4.
Akut Deneysel Staphylococcus Aureus Peritonitinde Enflamatuvar Mediyatörlere Yönelik Peritoneal Rezorpsiyon Kapasitesi
Peritoneal Resorption Capacity for the Inflammatory Mediators in Acute Experimental Staphylococcus aureus Peritonitis
Fawaz Chikh Torab, Fikri M. Abu-zidan, Suhail Al-salam, Dieter Berger, Frank James Branicki
PMID: 19669960  Sayfalar 330 - 336 (2061 kere görüntülendi)

5.
Tavşan Modeli Üzerinde Deneysel Olarak Gerçekleştirilen Karaciğer Hasarındaki Travmatik Nekrozun Değerlendirilmesinde Metilen Mavisi Kullanımı
Methylen Blue Usage In Evaluation Of Traumatic Necrosis In Rabbit Liver Injury
Akbar Behdad, Mehrdad Hosseinpour
PMID: 19669961  Sayfalar 337 - 341 (1838 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Anorektal Bölgeyi İçine Alan Fournier Gangreninde Koruyucu Kolostomi Gereksinimi
Necessity Of Preventive Colostomy For Fournier’s Gangrene Of Anorectal Region
Alper Akcan, Erdogan Sozuer, Hizir Akyildiz, Namik Yilmaz, Can Kucuk, Engin Ok
PMID: 19669962  Sayfalar 342 - 346 (2861 kere görüntülendi)

7.
Künt Kalın Bağırsak Yaralanması: 64 Olguluk Seri
Blunt Colonic Injury: a 64-Case Series
Gürkan Öztürk, Bülent Aydınlı, Sabri Selçuk Atamanalp, Fehmi Çelebi, Hamit Acemoğlu, Ramazan Dönmez
PMID: 19669963  Sayfalar 347 - 352 (2416 kere görüntülendi)

8.
Ateşli Silahlarla Olan Kardiyak Yaralanmalar: 16 Yıllık Deneyimin Gözden Geçirilmesi
Missile Cardiac Injuries: Review of 16 years experience
Reyaz Ahmed Lone, Mehmood Ahmad Wani, Zahur Hussain, Abdul Majid Dar, Mukhand Lal Sharma, Mohd Akbar Bhat, Abdul Gani Ahangar
PMID: 19669964  Sayfalar 353 - 356 (1991 kere görüntülendi)

9.
Periferik Damar Yaralanmalarına Bağlı Ölümler
Periferal Vascular Injuries Related Deaths
Sadık Bilgen, Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar
PMID: 19669965  Sayfalar 357 - 361 (1958 kere görüntülendi)

10.
Penetran Kalp Yaralanmaları; Mortalite Belirleyicilerinin Analizi
Penetrating Cardiac Injuries; Analysis of The Mortality Predictors.
Mustafa GÖZ, Ömer Çakır, Mehmet Nesimi Eren
PMID: 19669966  Sayfalar 362 - 366 (2525 kere görüntülendi)

11.
Spontan pnömotoraks: 348 olgunun geriye dönük olarak değerlendirilmesi
Spontaneous pneumothorax: retrospective analysis of 348 cases
Recep Demirhan, Altuğ Koşar, Hatice Eryiğit, Hakan Kıral, Mehmet Yıldırım, Bülent Arman
PMID: 19669967  Sayfalar 367 - 370 (2594 kere görüntülendi)

12.
Büyük Çocuklarda Önkol Çift Kırıklarının Konservatif Ve Cerrahi Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Assesment of Surgical And Conservative Treatment Of Forearm Fractures Results In Juvenil's
Firat Seyfettinoglu, Fatih Duygun, Emrah Kovalak, Önder Ersan, Bülent Ateş, Yalım Ateş
PMID: 19669968  Sayfalar 371 - 376 (2149 kere görüntülendi)

13.
Post-Travmatik Spinal Kord Lezyonlu Hastalarda Travma Seviyesi ile Mesane Davranışı Arasındaki İlişki
The Relationship Between Level of Injury and Bladder Behaviour in Patients with Post-Traumatic Spinal Cord Injury
Bülent Erol, Taner Koçak, Ateş Kadıoğlu, Lütfiye Müslümanoğlu, Şafak Karamehmetoğlu, Mustafa Akıncı, Firdevs Arıkan
PMID: 19669969  Sayfalar 377 - 382 (3182 kere görüntülendi)

14.
Şişirilebilir intramedüller çivi ile femur şaft kırıklarının tedavisi
Treatment of femoral shaft fractures with expandable intramedullary nail
Feridun Çilli, Mahir Mahiroğulları, Özcan Pehlivan, Kenan Keklikçi, Mesih Kuşkucu, Ahmet Kıral, Serdar Avşar
PMID: 19669970  Sayfalar 383 - 389 (2830 kere görüntülendi)

15.
Acil servise başvuran motosiklet kazası olgularının özellikleri
Analysis of motorcycle accident victims presented to the emergency department
Faruk Güngör, Cem Oktay, Zafer Topaktaş, Mehmet Akçimen
PMID: 19669971  Sayfalar 390 - 395 (2400 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
16.
Karın ultrasonografisiyle gösterilen pankreatik yaralanma: Olgu sunumu
Pancreatic injury revealed in abdominal ultrasound. A case report
Ioannis Papadoliopoulos, Panagiotis Bourikos, Christos Chloptsios, Georgios Ilias, Elias Moustakis, Vasilissa Karanasiou, Kostantinos Stamatiou
PMID: 19669972  Sayfalar 396 - 398 (2023 kere görüntülendi)

17.
İlginç bir intestinal lipom olgusu
A remarkable intestinal lipoma case
Şafak Kızıltaş, Elif Yorulmaz, Bülent Bilir, Feruze Enç, İlyas Tuncer
PMID: 19669973  Sayfalar 399 - 402 (2342 kere görüntülendi)

18.
Rektal yabancı bir cismin çıkartılması - alternatif bir yöntem
Extraction of a rectal foreign body - an alternative method
Syed Imran Hussain Andrabi, Nick A Johnson, Arshad Hussain Malik, Muhammad Ahmed
PMID: 19669974  Sayfalar 403 - 405 (3166 kere görüntülendi)

19.
Sebebi bilinmeyen ateşte nadir bir neden: İdrar sondası
An unusual etiology of fever of unknown origin: Foley catheter
Şahin Aslan, Yavuz Katırcı, Turgut Yapanoğlu, Hayati Kandiş, Mustafa Uzkeser
PMID: 19669975  Sayfalar 406 - 407 (2032 kere görüntülendi)

20.
Saçlıderi ve kalvaryumun yüksek voltajlı elektrik yaralanmasında çift flep kullanımı: Olgu sunumu
Use of double flaps in high-voltage electrical injury of scalp and calvarium: Case report
Cengiz Açıkel, Hüseyin Karagöz, Yavuz Narin, Ersin Öztürk, Erdem Toğrol, Bahattin Çeliköz
PMID: 19669976  Sayfalar 408 - 412 (2424 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale