Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 14 (3)
Cilt: 14  Sayı: 3 - Temmuz 2008
Özetleri Göster | << Geri
DERLEME
1.
Travmada lokal ve sistemik hemostatik ajanlar: Derleme yazısı
Local and systemic hemostatics in trauma: a review
Gustavo Recinos, Kenji Inaba, Joseph Dubose, Demetrios Demetriades, Peter Rhee
PMID: 18781411  Sayfalar 175 - 181 (5717 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
2.
İloprost ve pentoksifilin tavşan modelinde iskelet kasındaki iskemi-reperfüzyon hasarını hafifletir
Iloprost and pentoxifylline attenuate ischemia-reperfusion injury in skeletal muscle in rabbit model
Bilgin Emrecan, Engin Tulukoğlu, Şahin Bozok, Murat Aksun, Serhan Yağdı, Ali Vefa Özcan, Mustafa Saçar, Ali Gürbüz
PMID: 18781412  Sayfalar 182 - 187 (3107 kere görüntülendi)

3.
Karıniçi yapışıklıkların önlenmesinde metilprednizolonun farklı dozlarının etkinliğinin incelenmesi
Assessment of effectiveness of different doses of methylprednisolone on intraabdominal adhesion prevention
Turkay Kırdak, Erdal Uysal, Nusret Korun
PMID: 18781413  Sayfalar 188 - 191 (2584 kere görüntülendi)

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Torakal ve abdominal aortanın acil patolojilerinde endovasküler tedavi
Endovascular therapy for thoracic and abdominal aortic emergencies
Erdal Aslım, Tankut Hakkı Akay, Süleyman Özkan, Ali Harman
PMID: 18781414  Sayfalar 192 - 200 (3537 kere görüntülendi)

5.
Paraşütle atlama sonucu oluşan yaralanmalar
Injuries due to parachute jumping
Erdoğan Mütevelli Sözüer, Seda Özkan, Okhan Akdur, Polat Durukan, İbrahim İkizceli, Levent Avşaroğulları
PMID: 18781415  Sayfalar 201 - 204 (2476 kere görüntülendi)

6.
Künt karın travması: Tanı yöntemlerinin değerlendirilmesi ve cerrahi sonuçlar
Blunt abdominal trauma: evaluation of diagnostic options and surgical outcomes
Ahmet Karamercan, Tonguç Utku Yılmaz, Mehmet Akif Karamercan, Bülent Aytaç
PMID: 18781416  Sayfalar 205 - 210 (4026 kere görüntülendi)

7.
Spontan koledok perforasyonu: Çocukluk çağında nadir bir akut karın nedeni
Spontaneous bile duct perforation: a rare cause of acute abdominal pain during childhood
Tunç Özdemir, Ahsen Karagözlü Akgül, Yağmur Arpaz, Ahmet Arıkan
PMID: 18781417  Sayfalar 211 - 215 (3054 kere görüntülendi)

8.
Kardiyopulmoner resüsitasyona bağlı göğüs kafesi hasarlanmalarının sıklığı: Adli otopsi sonuçları
Frequency of skeletal chest injuries associated with cardiopulmonary resuscitation: forensic autopsy
Bora Boz, Bülent Erdur, Kemalettin Acar, Ahmet Ergin, İbrahim Türkçüer, Nesrin Ergin
PMID: 18781418  Sayfalar 216 - 220 (3567 kere görüntülendi)

9.
Travmatik diyafram yırtığı: Bir göğüs cerrahisi kliniğindeki sonuçlar
Traumatic diaphragmatic rupture: results of the chest surgery clinic
İrfan Yalçınkaya, Erol Kisli
PMID: 18781419  Sayfalar 221 - 225 (2834 kere görüntülendi)

10.
Femur boyun kırıklarında internal tespit sonrası komplikasyonlar
Complications of internally fixed femoral neck fractures
Cemil Kayalı, Haluk Ağuş, Mustafa Arslantaş, Ali Turgut
PMID: 18781420  Sayfalar 226 - 230 (3341 kere görüntülendi)

11.
Torakoabdominal yaralanma: 250 hastanın değerlendirilmesi
The evaluation of 250 patients with thoracoabdominal injuries
Fatih Çiftçi, Sadullah Girgin, Ercan Gedik, Serdar Onat, İbrahim Halil Taçyıldız, Celalettin Keleş
PMID: 18781421  Sayfalar 231 - 238 (2795 kere görüntülendi)

12.
Samsun’da hastane acil servisleri ve 112 acil çalışanlarına karşı şiddet: Epidemiyolojik bir çalışma
Violence towards workers in hospital emergency services and in emergency medical care units in Samsun: an epidemiological study
Sevgi Canbaz, Cihad Dündar, Şennur Dabak, Ahmet Tevfik Sünter, Yıldız Pekşen, Erhan Çetin Çetinoğlu
PMID: 18781422  Sayfalar 239 - 244 (2850 kere görüntülendi)

OLGU SUNUMU
13.
Umbilikal fıtık kesesi içinde apandisit: Çocuklarda daha önce bildirilmemiş bir komplikasyon
Appendicitis within an umbilical hernia sac: previously unreported complication in children
Cüneyt Atabek, Ilhami Sürer, Hasan Deliağa, Bahadır Çalışkan, Abdulkerim Temiz, Suzi Demirbağ, Haluk Öztürk
PMID: 18781423  Sayfalar 245 - 246 (2311 kere görüntülendi)

14.
Orbita tavan kırığına bağlı gelişen akut travmatik ensefalosel: Porlu polietilen ile rekonstrüksiyon
Acute traumatic orbital encephalocele related to orbital roof fracture: reconstruction by using porous polyethylene
Nurperi Gazioğlu, Mustafa Onur Ulu, Fatma Özlen, Mustafa Uzan, Nejat Çıplak
PMID: 18781424  Sayfalar 247 - 252 (3306 kere görüntülendi)

15.
Travmatik lomber fıtık
Traumatic lumbar hernia
Mehmet Ali Uzun, Neşet Köksal, Ender Onur, Yusuf Günerhan, Ümit Yaşar Şahin, Atilla Çelik
PMID: 18781425  Sayfalar 253 - 255 (3117 kere görüntülendi)

16.
Kronik diyaliz hastasında non-oklüzif mezenterik iskemi: Olgu sunumu
Non-occlusive mesenteric ischemia in a chronic dialysis patient: a case report
Figen Coşkun, Nalan Metin Aksu, Erhan Akpınar, Şebnem Bozkurt, Meltem Akkaş, Şener Balas, Evvah Karakılıç
PMID: 18781426  Sayfalar 256 - 259 (3563 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale