Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 14 (1)
Cilt: 14  Sayı: 1 - Ocak 2008
Özetleri Göster | << Geri
1.
Editörden
Korhan Taviloğlu
Sayfa 0 (1578 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Birleşik Devletler’de travma ve acil cerrrahinin durumu
Status of trauma and acute care surgery in the United States
Andrew B. Peitzman
PMID: 18306059  Sayfalar 1 - 4 (2681 kere görüntülendi)

3.
Travma ve acil cerrahiyle ilgili Avrupa’daki güncel durum ve gelecekte uygulanabilecek seçenekler
Current status and future options for trauma and emergency surgery in Europe
Ari Leppaniemi
PMID: 18306060  Sayfalar 5 - 9 (3138 kere görüntülendi)

4.
Travma ve acil cerrahiyle ilgili Türkiye’deki güncel durum ve gelecekte uygulanabilecek seçenekler
Current status and future options for trauma and emergency surgery in Turkey
Korhan Taviloğlu, Cemalettin Ertekin
PMID: 18306061  Sayfalar 10 - 13 (2494 kere görüntülendi)

5.
Normobarik oksijenin deneysel peritonitin tedavisindeki yeri ve tedavinin izlenmesinde rektal ateş, lökosit, CRP ve prokalsitoninin etkinliği
The therapeutic effect of normobaric oxygen in experimental peritonitis and the efficiency of rectal fever, WBC, CRP and procalcitonin in monitoring response of the therapy
Tayfun Yücel, Doğan Gönüllü, Salih Güçlü, Mustafa Şit, Rıza Adaleti, Seza Tetikkurt, Ali Özcan, Ferda Nihat Köksoy
PMID: 18306062  Sayfalar 14 - 20 (2408 kere görüntülendi)

6.
Fitoöstrojenlerin kırık iyileşmesi üzerine etkileri: Yeni Zelanda tavşanlarında deneysel çalışma
The effects of phytoestrogens on fracture healing: experimental research in New Zealand white rabbits
Alpaslan Öztürk, Aysu Altıkardeşler İlman, Hüsniye Sağlam, Ulviye Yalçınkaya, Serkan Aykut, Semra Akgöz, Yüksel Özkan, Kemal Yanık, Bijen Kıvçak, Nazan Yalçın, Recai Mehmet Özdemir
PMID: 18306063  Sayfalar 21 - 27 (3580 kere görüntülendi)

7.
Akut ve kronik tekrarlayan, ameliyat sonrası yapışıklıklara bağlı bağırsak tıkanıklıkların tedavisinde selektif laparoskopik adezyolizis
Selective laparoscopic adhesiolysis in the management of acute and chronic recurrent adhesive bowel obstruction
Kaya Sarıbeyoğlu, Salih Pekmezci, Uğur Korman, Ece Kol, Bilgi Baca, Semra Günay
PMID: 18306064  Sayfalar 28 - 33 (3301 kere görüntülendi)

8.
Majör travma sonrası görülen pankreas salgı bozukluğu ve erken enteral beslenme
Exocrine pancreas disfunction in severely traumatised patients and early enteral nutrition
Metin Senkal, Bülent Ceylan, Thomas Deska, Barbara Marpe, Bruno Geier
PMID: 18306065  Sayfalar 34 - 39 (3485 kere görüntülendi)

9.
Dicle Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde üç aylık periyotta, elektif cerrahi işlemlerinde oluşan yaralanma ve kan-organ sıvısı sıçrama sıklığı çalışması
Injury or body fluid splash incidence rate during three months period in elective surgery procedures, at Dicle University Hospital, Diyarbakır, Turkey
Melikşah Ertem, Yasemin Dalar, Uğur Çevik, Hayrettin Şahin
PMID: 18306066  Sayfalar 40 - 45 (2662 kere görüntülendi)

10.
Ev hanımlarının ev kazalarını önlemeye yönelik tutum ve davranışları ile ev kazalarına yönelik ilkyardım bilgi düzeyleri
The attitudes and behaviors of housewives in the prevention of domestic accidents and their first aid knowledge levels
Ersin Uskun, Faimana Alptekin, Mustafa Öztürk, Ahmet Nesimi Kişioğlu
PMID: 18306067  Sayfalar 46 - 52 (3122 kere görüntülendi)

11.
Parçalı subtrokanterik femur kırıklarında köprü plaklama ile biyolojik tespitin rolü
The role of biological fixation with bridge plating for comminuted subtrochanteric fractures of the femur
Cemil Kayalı, Haluk Ağuş, Gürhan Zincircioğlu
PMID: 18306068  Sayfalar 53 - 58 (2780 kere görüntülendi)

12.
Kranyoserebral ateşli silah yaralanmaları: Bir hastanenin deneyimi
Craniocerebral civilian gunshot wounds: one hospital’s experience
Aykut Karasu, Tufan Cansever, Pulat Akın Sabancı, Talat Kırış, Murat İmer, Emre Oran, Altay Sencer, Faruk Ünal
PMID: 18306069  Sayfalar 59 - 64 (2708 kere görüntülendi)

13.
Bursa ilinde elektrik akımı ile yaralanma sonucu ölümler
Deaths from electrical current injuries in Bursa city of Turkey
Nursel Türkmen, Bülent Eren, Recep Fedakar, Dilek Durak
PMID: 18306070  Sayfalar 65 - 69 (2594 kere görüntülendi)

14.
Aortik kapak replasmanına yönelik asenokumarol kullanımı sırasında 31. günde meydana gelen geç travmatik hemotoraks
Delayed 31st day traumatic hemothorax on acenocoumarol for aortic valve replacement
Konstantinos X Siafakas, Efthimios D Avgerinos, Alexandros Papalampros, Theodossios Perdikides
PMID: 18306071  Sayfalar 70 - 72 (2865 kere görüntülendi)

15.
Tibia kırığı ile birlikte olan alt ekstremite replantasyonu sonrası saptanan yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu
Fat embolism syndrome after lower extremity replantation associated with tibia fracture: Case report
Burçak Tümürdem, Defne Öncel, Murat Topalan, Şükrü Körpınar, Şamil Aktaş
PMID: 18306072  Sayfalar 73 - 75 (3236 kere görüntülendi)

16.
Ateşli silah yaralanmasına bağlı spinal aksesuar sinir palsi: Olgu sunumu
Spinal accessory nerve palsy following gunshot injury: a case report
Serdar Kabataş, Yusuf Bayrak, Erdinç Civelek, Salih Murat İmer, Tanju Kemal Hepgül
PMID: 18306073  Sayfalar 76 - 78 (2867 kere görüntülendi)

17.
Bıçaklanma sonrası sol karotis ve sol subklaviyan ven arasında gelişen AV fistülün endovasküler tedavisi: Olgu sunumu
Endovascular treatment of left carotid artery to left subclavian vein AV fistula due to stab injury: case report
Fürüzan Numan, Harun Arbatlı, Murat Arpaz, Oğuz Yılmaz, Naci Erciyes Yağan, Bingür Sönmez
PMID: 18306074  Sayfalar 79 - 81 (2352 kere görüntülendi)

18.
Duyuru

Sayfalar 82 - 86 (1957 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
19.
Editöre mektup - UTD-320420 (Online Yayınlandı)
Letters to the Editor - UTD-320420 (Published Online)
Sami Karapolat
Sayfa 87 (2847 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

LookUs & OnlineMakale