Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 13 (2)
Cilt: 13  Sayı: 2 - Nisan 2007
Özetleri Göster | << Geri
1.
Deneysel Spinal Kord Hasarlanmasında Koenzim Q10’in Etkinliği
Efficency of Coenzym Q10 at Experimental Spinal Cord Injury
Alaeddin Kerimoğlu, Özgür Paşaoğlu, Güngör Kanbak, Volkan Hancı, Filiz Özdemir, Metin Ant Atasoy
PMID: 17682949  Sayfalar 85 - 93 (4855 kere görüntülendi)

2.
Peritoneal adezyon oluşumu dekspantenol uygulamasıyla azaltılabilir mi? Deneysel çalışma
Can dexpanthenol prevent peritoneal adhesion formation? An experimental study
Yusuf Akdeniz, Ömer Rıdvan Tarhan, İbrahim Barut
PMID: 17682950  Sayfalar 94 - 100 (3390 kere görüntülendi)

3.
Travmatik omurilik felci olan olgularda aksiyel yüklenmenin kemik mineral yoğunluğu üzerine etkisi
Effect of axial loading on bone mineral density in patients with traumatic spinal cord injury
Aytaç Can, Murat Servan Döşoğlu, İlhan Karacan, Şafak Karamehmetoğlu
PMID: 17682951  Sayfalar 101 - 105 (38073 kere görüntülendi)

4.
Akut aortik diseksiyonun tanısında manyetik rezonans görüntüleme
Emergency diagnosis of acute aortic dissection using magnetic resonance imaging
Ahmet Mesrur Halefoğlu
PMID: 17682952  Sayfalar 106 - 114 (2291 kere görüntülendi)

5.
Çocuk femur cisim kırıklarında esneyebilen intramedüller çivi uygulaması
Flexible intramedullary nailing of the children
Cem Nuri Aktekin, Akif Muhtar Öztürk, Murat Altay, Ali Toprak, Bülent Özkurt, Abdullah Yalçın Tabak
PMID: 17682953  Sayfalar 115 - 121 (4058 kere görüntülendi)

6.
Çocuklarda ayrılmış radius boyun kırıklarının Metaizeau tekniği ile cerrahi tedavisi
Surgical treatment of displaced radial neck fractures in children with Metaizeau technique
Güvenir OKCU, Kemal AKTUĞLU
PMID: 17682954  Sayfalar 122 - 127 (3147 kere görüntülendi)

7.
Akut trakeobronşiyal yaralanmalar: erken ve geç dönem sonuçlar
Acute tracheobronchial injuries: early and late term outcomes
Levent Dertsiz, Gülbin Arıcı, Gökhan Arslan, Abid Demircan
PMID: 17682955  Sayfalar 128 - 134 (2760 kere görüntülendi)

8.
Penetran kalp yaralanmaları
Penetrating cardiac injuries
Ayşen Aksöyek, Ufuk Tütün, Seyhan Babaroğlu, Ali İhsan Parlar, Ahmet Tulga Ulus, Salih Fehmi Katırcıoğlu
PMID: 17682956  Sayfalar 135 - 141 (2898 kere görüntülendi)

9.
Erişkinde İleal İntussussepsiyon
Ileal Intussusception in Adults
Burhan Mayır, Cumhur Arıcı, Taner Çolak
PMID: 17682957  Sayfalar 142 - 144 (2530 kere görüntülendi)

10.
Aksiller arterin künt travmaya bağlı izole hasarlanması
Isolated axillary artery injury due to blunt trauma
Mehmet Öç, Murat Güvener, H. İbrahim Uçar, Birkan Akbulut, Mustafa Yılmaz, Ünsal Ersoy
PMID: 17682958  Sayfalar 145 - 148 (2568 kere görüntülendi)

11.
Yanlışlıkla tümör tanısı konmuş nadir bir klinik durum: Peliosis hepatis
A rare clinical entity misdiagnosed as a tumor: Peliosis hepatis
Koray Atila, Ahmet Çoker, Deniz Uçar, Sedat Karademir, Özgül Sağol, Hüseyin Astarcıoğlu, İbrahim Astarcıoğlu
PMID: 17682959  Sayfalar 149 - 153 (3598 kere görüntülendi)

12.
Primary aortoduodenal fistula due to a swallowed sewing needle: a rare cause of gastrointestinal bleeding
Dikiş iğnesi yutulması sonucu oluşmuş primer aortoduodenal fistüle bağlı nadir görülen bir masif üst gastrointestinal sistem kanaması
Murat Başer, Hasan Arslantürk, Erol Kisli, Murat Arslan, Tuncer Öztürk, İsmail Uygan, Çetin Kotan
PMID: 17682960  Sayfalar 154 - 157 (3170 kere görüntülendi)

13.
Künt travmaya bağlı farkedilmeyen aort transeksiyonu: Olgu sunumu
Missed aortic transection following blunt trauma: a case report
Nezihi Küçükarslan, Eralp Ulusoy, Mehmet Yılmaz, Mutasım Süngün, Melih Hulusi Us, Adem Güler, Ahmet Turan Yılmaz
PMID: 17682961  Sayfalar 158 - 161 (2576 kere görüntülendi)

14.
Servikal omurganın çoklu izole spinöz proses kırığı (Clay-shoveler’s kırığı): Olgu sunumu
Multiple isolated spinous process fracture (Clay-shoveler’s fracture) of cervical spine: a case report
İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Özerk Okutan, Etem Beşkonaklı
PMID: 17682962  Sayfalar 162 - 164 (3445 kere görüntülendi)

15.
Abdominal vascular injury during lumbar disc surgery: report of three cases
Lomber disk cerrahisi esnasında gelişen abdominal vasküler yaralanma
Fuat Torun, Hakan Tuna, Haluk Deda
PMID: 17682963  Sayfalar 165 - 167 (3321 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale