Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 12 (3)
Cilt: 12  Sayı: 3 - Temmuz 2006
Özetleri Göster | << Geri
TÜRKÇE
1.
Travma ve yanık ağrısı
Pain in trauma and burns
Sacit Güleç, Ayten Bilir
PMID: 16850354  Sayfalar 175 - 183 (3282 kere görüntülendi)

2.
Nitrik ve hidroklorik asidin sistemik ve lokal etkileri: Sıçan modelinde deneysel çalışma
Comparison of systemic and local effects of nitric acid and hydrochloric acid: an experimental study in a rat model
Oktay Eray, Cenker Eken, Cem Oktay, Tekinalp Gelen, Ali Berkant Avcı
PMID: 16850355  Sayfalar 184 - 188 (2891 kere görüntülendi)

3.
Hipotansif sıçan modelinde düşük doz dopamin infüzyonunun böbrek koruyucu etkisi: Deneysel çalışma
The protective effect of low-dose dopamine on renal functions in hypotensive rats: an experimental study
Hatice Kaya, Hale Tufan, Mehmet Özdoğan, Gülnaz Arslan
PMID: 16850356  Sayfalar 189 - 194 (2494 kere görüntülendi)

4.
Travma skorlamasına farklı yaklaşım
A different approach to trauma scoring
Haluk İnce, Nurhan İnce, Korhan Taviloğlu, Recep Güloğlu
PMID: 16850357  Sayfalar 195 - 200 (2613 kere görüntülendi)

5.
2005 yılı 8. Ankara Aciller Toplantısı’na katılan 52 hekimin resüsitatif torakotomi girişimi ile ilgili görüşleri
Remarks of 52 physicians participating into 8th Ankara Emergency Rooms (ERs) Meeting 2005 on resuscitative thoracotomy intervention
Mehmet ERYILMAZ, Mehmet ÖZDOĞAN, H. Fatih AĞALAR
PMID: 16850358  Sayfalar 201 - 208 (2023 kere görüntülendi)

6.
Yetişkinlerde parçalı intraartiküler distal radius kırıklarının açık redüksiyon ve voler plaklamayla tedavisi
Treatment of comminuted intra-articular fractures of the distal radius by open reduction and volar plating in adults
Bülent Erol, Cihangir Tetik, Evrim Şirin, Barış Kocaoğlu
PMID: 16850359  Sayfalar 209 - 217 (2811 kere görüntülendi)

7.
Maksillofasiyal travmalı hastalarda tedavi seçenekleri ve karşılaşılan sorunlar
Treatment options and common problems in patients with maxillofacial trauma
Bahar Keleş, Kayhan Öztürk, Hamdi Arbağ, Çağatay Han Ülkü, Bahri Gezgin
PMID: 16850360  Sayfalar 218 - 222 (3929 kere görüntülendi)

8.
Penetran kolon yaralanmalı olgulardaki deneyimlerimiz
Our experience in the cases with penetrating colonic injuries
Mehmet Cemal Kahya, Hayrullah Derici, Necat Cin, Fatma Tatar, Yasin Peker, Hüdai Genç, Vedat Deniz, Enver Reyhan
PMID: 16850361  Sayfalar 223 - 229 (2812 kere görüntülendi)

9.
Bursa’daki travmalı yaşlı hastalar
Trauma in the elderly patients in Bursa
Şule Akköse Aydın, Mehtap Bulut, Recep Fedakar, Aylan Özgürer, Fatma Özdemir
PMID: 16850362  Sayfalar 230 - 234 (2984 kere görüntülendi)

10.
Demiryolu taşımacılığı ile ilişkili ölüm ve yaralanmaların epidemiyolojisi
The epidemiology of the railway related casualties
Mehmet Özdoğan, Sami Çakar, Fatih Ağalar, Mehmet Eryılmaz, Bülent Aytaç, Kuzey Aydınuraz
PMID: 16850363  Sayfalar 235 - 241 (3394 kere görüntülendi)

11.
Ateşli silah yaralanmasına bağlı greft enfeksiyonlarında alternatif yöntem “retro-sartorius baypas”: Olgu sunumu
“Retro-sartorius bypass” an alternative method during graft infection due to gunshot wound: a case report
Cengiz Bolcal, Hakan Bingöl, Ahmet Turan Yılmaz, Harun Tatar
PMID: 16850364  Sayfalar 242 - 244 (2603 kere görüntülendi)

12.
Penetran transorbital uzanımlı intrakraniyal yabancı cisim
Penetrating transorbital intracranial foreign body
Erdinç Civelek, Salih Bilgiç, Serdar Kabataş, Kemal Tanju Hepgül
PMID: 16850365  Sayfalar 245 - 248 (2895 kere görüntülendi)

13.
Donma (Olgu sunumu)
Accidental hypothermia (A case report)
Kerem Erkalp, Zehra Yangın, Gökçen Başaranoğlu, Veysel Erden
PMID: 16850366  Sayfalar 249 - 253 (3052 kere görüntülendi)

14.
Travmatik yağ embolisi sendromu: Olgu sunumu
Traumatic fat embolism syndrome: a case report
Yaman Özyurt, Hakan Erkal, Kemal Özay, Zuhal Arıkan
PMID: 16850367  Sayfalar 254 - 257 (3564 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale