Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - Nisan 2005
Özetleri Göster | << Geri
1.
Travmada olay yerinde havayolu açıklığının sağlanması
Pre-hospital airway management in trauma
Varol Çeliker, Elif Başgül
PMID: 15877237  Sayfalar 89 - 95 (3788 kere görüntülendi)

2.
The effect of epidermal growth factor on anastomosis, fascia, and skin wound healing
Feza Ekiz, Veysel Kırca, Ali Şeker, Ferda N Köksoy, Ayşenur Akyıldız İğdem
PMID: 15877238  Sayfalar 96 - 101 (2229 kere görüntülendi)

3.
The effect of femoral lengthening on skeletal muscle: an experimental study in rats
Önder Kalenderer, Ali Murat Dülgeroğlu
PMID: 15877239  Sayfalar 102 - 107 (2275 kere görüntülendi)

4.
L-arjinin ile oluşturulan akut pankreatit üzerine melatonin ve pentoksifilinin etkileri
The effects of melatonin and pentoxiphylline on L-arginine induced acute pancreatitis
Nurullah Bülbüller, Osman Doğru, Hayati Umaç, Ferit Gürsu, Nusret Akpolat
PMID: 15877240  Sayfalar 108 - 114 (3357 kere görüntülendi)

5.
Wrist ligaments: their significance in carpal instability
Abdurrahman Özçelik, İzge Günal, Nusret Köse, Sinan Seber, Hakan Ömeroğlu
PMID: 15877241  Sayfalar 115 - 120 (3324 kere görüntülendi)

6.
Kolorektal yaralanmalarda cerrahi tedavi yöntemlerinin irdelenmesi
A critical overview of surgical treatment methods of colorectal injuries
Hakan Köksal, Sadık Yıldırım, Fevzi Celayir, Gökhan Çipe, Adil Baykan, Mehmet Mihmanlı, İsmail Akgün
PMID: 15877242  Sayfalar 121 - 127 (3676 kere görüntülendi)

7.
The efficacy of non-operative management in childhood blunt hepatic trauma
Aytaç Karkıner, Günyüz Temir, Meriç Utku, Başak Uçan, Münevver Hoşgör, İrfan Karaca
PMID: 15877243  Sayfalar 128 - 133 (2041 kere görüntülendi)

8.
Akut kolesistitli hastalarda demografik, klinik ve laboratuvar bulgularının ultrasonografik bulgularla ilişkisi
Relationships among ultrasonographic and demographic, clinical, laboratory findings of patients with acute cholecystitis
Turan Pehlivan, Arif Alper Çevik, Ersin Ateş
PMID: 15877244  Sayfalar 134 - 140 (3424 kere görüntülendi)

9.
Yetmiş yaş üstü hastalarda uygulanan tip-A aortik diseksiyonlarında cerrahi yaklaşım
Surgical approach for the septagenerian patients with type A aortic
Vedat Erentuğ, Adil Polat, Korhan Erkanlı
PMID: 15877245  Sayfalar 141 - 145 (2388 kere görüntülendi)

10.
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi acil birimine başvuran kafa travmalı olguların epidemiyolojik ve klinik özellikleri
Epidemiologic and clinical features of cases applying to Celal Bayar University emergency unit with head trauma
Hasan Mirzai, Neslim Yağlı, İdil Tekin
PMID: 15877246  Sayfalar 146 - 152 (4227 kere görüntülendi)

11.
Proksismal humerusun iki parçalı kırıklarının eksternal fiksatörle tedavisi
Treatment of two-part proximal humeral fractures with external fixators
Taşkın Altay, Levent Karapınar, Ahmet Kaya, Hasan Öztürk
PMID: 15877247  Sayfalar 153 - 156 (3084 kere görüntülendi)

12.
Özofajektomi sırasında gelişen trakea rüptürü
Tracheal rupture during esophagectomy
Varol Çeliker, Elif Başgül, Tülay Aykut
PMID: 15877248  Sayfalar 157 - 161 (2746 kere görüntülendi)

13.
Eski travmatik hematomdan kaynaklanan intramezenterik kiste sekonder kronik duodenal daralma ve periduodenal fibroz: Olgu sunumu
Chronic duodenal stenosis and periduodenal fibrosis secondary to a intramesenteric cyst arising from an old traumatic hematoma: a case report
Taşkın Altay
PMID: 15877249  Sayfalar 162 - 164 (2801 kere görüntülendi)

14.
Duodenal intramural hematoma due to blunt abdominal trauma
Murat Kocaoğlu, Fatih Örs, Nail Bulakbaşı, Taner Üçöz, Yüksel Ateş
PMID: 15877250  Sayfalar 165 - 168 (3073 kere görüntülendi)

15.
İnsizyonel hernide sol karaciğer lobunun inkarserasyonu
Incarceration of the left hepatic lobe in incisional hernia: a case report
İlker Abcı, Zülfikar Karabulut, Hatice Lakadamyalı, H Olcay Eldem
PMID: 15877251  Sayfalar 169 - 171 (2640 kere görüntülendi)

16.
Adjunctive hyperbaric oxygen therapy contributes healing in electrical injury: a case report of high voltage electrical injury
Maide Cimşit, Şamil Aktaş
PMID: 15877252  Sayfalar 172 - 177 (2388 kere görüntülendi)

17.
A false aneurysm mistaken for a DVT after hip surgery
Maitham Alwhouhayb, Alfred Howard
PMID: 15877253  Sayfalar 178 - 179 (1995 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale