Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - Eylül 1995
Özetleri Göster | << Geri
1.
TRAVMALI HASTAYA İLK YAKLAŞIM VE RESÜSİTASYON
Cemalettin Ertekin, Saman Belgerden
Sayfalar 117 - 125 (1875 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM TRAVMALARINA CERRAHİ YAKLAŞIM
SURGICAL APPROACH TO GASTROINTESTINAL TRACT TRAUMA
Korhan Taviloğlu, Kayıhan Günay, Ali Şahin, Cemalettin Ertekin, Ömer Türel
Sayfalar 126 - 134 (11399 kere görüntülendi)

3.
ALT EKSTREMİTELERİN DAMAR LEZYONLARI İLE KOMPLİKE ORTOPEDİK TRAVMALARINA YAKLAŞIM. AMPUTASYON ? REKONSTRÜKSİYON ?
AN APPROACH TO ORTHOPEDIC INJURIES OF LOWER EXTREMITIES COMPLICATED WITH VASCULAR INJURIES. AMPUTATION? RECONSTRUCTION?
Cemalettin Ertekin, Ali Emin Aydın, Cengiz Dibekoğlu, Mehmet Kurtoğlu
Sayfalar 135 - 139 (1650 kere görüntülendi)

4.
İNTRAABDOMİNAL ABSE TEDAVİSİNDE OPERATİF VE RADYOLOJİK YÖNTEMLER
OPERATIVE AND RADIOLOGICAL METHODS IN THE TREATMENT OF INTRAABDOMINAL ABSCESS
İhsan Diler Özaçmak, Bülent Öner, İshak Özaçmak, Erdur Serin, Mustafa Baloğlu
Sayfalar 140 - 144 (1846 kere görüntülendi)

5.
KÜNT KARIN TRAVMALARI: TANIDA ULTRASONOGRAFİ VE DİYAGNOSTİK PERİTON LAVAJININ YERİ
BLUNT ABDOMINAL TRAUMA: THE VALUE OF ULTRASONOGRAPHY (USG) AND DIAGNOSTIC PERITONEAL LAVAGE (DPL) IN DIAGNOSIS
Ragıp Taş, İrfan Coşkun, A Rahmi Hatipoğlu
Sayfalar 145 - 150 (1671 kere görüntülendi)

6.
KARIN TRAVMALARI İÇİN LAPAROTOMİ
LAPAROTOMY FOR ABDOMINAL TRAUMA
Ümit Topaloğlu, Mehmet Odabaşı, Ali Yılmazcan, Selçuk Ünalmışer
Sayfalar 151 - 154 (1703 kere görüntülendi)

7.
TRAVMATİK DİAFRAGMA HERNİLERİ
TRAUMATIC DIAPHRAGMATIC HERNIAS
Salih Selman, Rıza Küpelioğlu, Davut Aydemir, Servet Karahan, Yaşar Doğan
Sayfalar 155 - 157 (11429 kere görüntülendi)

8.
BİR HAVALI SİLAH YARALANMASI OLGUSU
AN AIR GUN INJURY CASE
Zerrin Erkol, Sait Bilal, Metin Bayram
Sayfalar 158 - 162 (1808 kere görüntülendi)

9.
PENETRAN KARIN YARALANMALARINDA SEÇİCİ GÖZLEM METODU
SELECTIVE OBSERVATION IN PENETRATING ABDOMINAL WOUNDS
Salih Selman, Rıza Küpelioğlu, Davut Aydemir, Servet Karahan, Zafer Önder
Sayfalar 163 - 165 (1638 kere görüntülendi)

10.
AKUT KARIN VE ABDOMİNAL TRAVMANIN TANI VE TEDAVİSİNDE ACİL LAPAROSKOPİ
EMERGENCY LAPAROSCOPY IN THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF ACUTE ABDOMEN AND ABDOMINAL TRAUMA
Rıfat Tokyay, Gülüm Altaca, Ersin Özdemir, Kadir Kılıç
Sayfalar 166 - 168 (1591 kere görüntülendi)

11.
SİGMOİD KOLON VOLVULUSUNDA ENDOSKOPİK DETORSİYON UYGULAMASI
ENDOSCOPIC CORRECTION OF SIGMOID COLON VOLVULUS
H Serdar Yazıcı, Yavuz İlhan, M Ali Akkuş
Sayfalar 169 - 171 (1598 kere görüntülendi)

12.
PENETRAN GLUTEAL YARALANMADA KONTROL EDİLEMEYEN KANAMA
UNCONTROLLABLE HAEMORRHAGE FOLLOWING PENETRATING GLUTEAL INJURY
Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Ergun Eskioğlu, İzzet Rozanes, Mehmet Kurtoğlu
Sayfalar 172 - 174 (1586 kere görüntülendi)

13.
MEZENTER İSKEMİDE SERUM FOSFOR SEVİYE DEĞİŞİKLİKLERİ VE BAKTERİYEL TRANSLOKASYON
SERUM PHOSPHORUS LEVEL CHANGES AND BACTERIAL TRANSLOCATION IN MESENTERIC ISCHEMIA
Recep Güloğlu, Cemalettin Ertekin, Ahmet Necefli, Sinan Yol, Mehmet Kurtoğlu, Nezahat Gürler, Uğur Çevikbaş
Sayfalar 175 - 180 (1722 kere görüntülendi)

14.
DUODENAL ÜLSER PERFORASYONU OLGULARINDA CERRAHİ TEDAVİ
SURGICAL TREATMENT OF PERFORATED DUODENAL ULCER
Acar Aren, Bayram Kaya, Semra Günay, Hakan Evrüke, Akif Feyizoğlu, Kazım Sarı
Sayfalar 181 - 184 (1824 kere görüntülendi)

15.
YANIĞA BAĞLI BAKTERİYEL TRANSLOKASYONA GRANÜLOSİT KOLONİ STİMÜLAN FAKTÖRÜN ETKİLERİ
EFFECTS OF GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR ON BACTERIAL TRANSLOCATION DUE TO BURN INJURY
Orhan Yalçın, Gürsel Soybir, Emine Er, Ferda Köksay, Hakkı Er, Recep Öztürk
Sayfalar 185 - 188 (1569 kere görüntülendi)

16.
TETANOZ OLGULARIMIZ
OUR TETANUS EXPERIENCE (ANALYSIS OF 19 CASES)
Melek Çelik, Ceyhun Solakoğlu, Ebru Taştan, Emine Erol, Nur Akgün Şenel
Sayfalar 189 - 191 (1762 kere görüntülendi)

17.
KÜNT TRAVMA İLE OLUŞAN İZOLE TRAKEOBRONŞİAL RÜPTÜR ( BİR OLGU NEDENİYLE )
AN ISOLATED TRACHEOBRONCHHIAL RUPTURE CAUSED BY BLUNT TRAUMA
Suat Tayan, Ali Burak Çulhaoğlu, Mehmet Mihmanlı, Uğur Dikmen
Sayfalar 192 - 193 (1599 kere görüntülendi)

18.
FEMUR CİSİM KIRIKLARINDA DİĞER BÖLGE YARALANMALARININ SIKLIĞI
INCIDENCE OF ASSOCIATED INJURIES WITH FEMORAL SHAFT FRACTURES
Kemal Durak, Ömer Faruk Bilgen, Ufuk Aydınlı, Tufan Kaleli, A Ufuk Tokcan
Sayfalar 194 - 196 (1518 kere görüntülendi)

19.
İNTRAORBİTAL YABANCI CİSİM
INTRAORBITAL FOREIGN BODY
Tamer Koldaş, Gün Ersu, Fatih Şirin, Bedrettin Görgün
Sayfalar 197 - 198 (1520 kere görüntülendi)

20.
KAFA TRAVMASI İLE BİRLİKTE EKSTREMİTE LEZYONU BULUNAN 179 HASTANIN DEMOGRAFİ İNCELEMESİ
THE DEMOGRAPHIC EVOLUTION OF 179 PATIENTS WHO HAD EXTREMITY LESION BESIDES HEAD INJURY
Sacit Turanlı, Ercan Dinçel, Aylin Sepici
Sayfalar 199 - 204 (1596 kere görüntülendi)

21.
YANIKLI HASTALARDA EPİDEMİYOLOJİ VE MORTALİTE ÇALIŞMASI
A STUDY OF EPIDEMIOLOGY AND MORTALITY IN BURN PATIENTS
Kayıhan Günay, Korhan Taviloğlu, Ergun Eskioğlu, Cemalettin Ertekin
Sayfalar 205 - 208 (1832 kere görüntülendi)

22.
ÜST GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI (58 OLGUNUN İNCELENMESİ)
UPPER GASTROINTESTINAL HAEMORRHAGE
Rıza Küpelioğlu, Salih Selman, Servet Karahan, Davut Aydemir, Yaşar Aydın
Sayfalar 209 - 211 (1537 kere görüntülendi)

23.
YÜZ KEMİKLERİNİN ÇOK PARÇALI YAYGIN KIRIKLARININ TEDAVİSİNDE YENİ GELİŞMELER
ADVANCES OF THE MANAGEMENT OF PANFACIAL FRACTURES
Oğuz Çetinkale, Nuri Battal, Fadıl Ayan, Gökalp Özer, Sunay Dikici, Cem Karağit, Muzaffer Altıntaş
Sayfalar 212 - 220 (1634 kere görüntülendi)

LookUs & OnlineMakale