Suriyeli mültecilerin süren iç savaş sırasındaki yaralanma özellikleri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 199-206 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.95525  

Suriyeli mültecilerin süren iç savaş sırasındaki yaralanma özellikleri

Betül Kocamer Şimşek1, Mehmet Dokur2, Erdal Uysal3, Necdet Çalıker4, Oruç Numan Gökçe5, İbrahim Kürşat Deniz5, Murat Uğur6, Murat Geyik7, Mehmet Kaya8, Güner Dağlı1
1Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Gaziantep
2Dicle Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Diyarbakır
3Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Gaziantep
4Kilis Devlet Hastanesi, Anestezi Kliniği, Kilis
5Kilis Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kilis
6Kilis Devlet Hastanesi, Nöroşirurji Kliniği, Kilis
7Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Gaziantep
8Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı, Ankara

AMAÇ: Savaşlar sırasında çok sayıda sivil, sıklıkla yüksek kinetik enerjili ateşli silahlar, bomba ve şarapnel etkisiyle ciddi yaralanmalarla karşı karşıya kalmışlardır. Savaş yaralısı olguların triyajı, cerrahi prosedürleri ve yoğun bakım takipleri oldukça zor ve karmaşık süreçleri içerir. Biz bu çalışmada, Suriye İç Savaşı sırasında yaralanan ve acil operasyon gerektiren olguların demografik ve travmatik özelliklerini inceledik.
GEREÇ VE YÖNTEM: Türkiye’nin güneyindeki Suriye sınırından Mart 2012 ve Ocak 2013 arasında Kilis Devlet Hastanesi’ne getirilen 8318 Suriyeli yaralı sığınmacı arasından acil olarak operasyona alınan 707 olgunun travmatik, cerrahi ve yoğun bakım takip özellikleri, elektronik datalar üzerinden geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Olgulardaki en sık yaralanma nedeni yüksek kinetik enerjili ateşli silahlar (%83.75) idi. Acil servisten direkt olarak operasyon odasına alınan 707 olgunun %93.2’si erkek cinsiyetinde yaş ortalaması 26.1±12.1 ve çocuk olguların yaş ortalaması ise 11.7±3.41 olarak saptandı. En sık yaralanan vücut bölgesi baş-boyun idi (%52.7). New Injury Severity Score (NISS): 42.5±11.2 ve American Society of Anesthesiologists (ASA) Score: 3.2±0.7 olarak bulundu. Ameliyatta hayatını kaybeden olgu sayısı yedi, hasar kontrol cerrahisi uygulanan olgu sayısı 204 ve ameliyat sonrası periyotta yoğun bakıma yatırılan olgu sayısı ise 233 olarak bulundu.Yoğun bakımda yatış süresi 4.67±1.32 idi.Yaşayan hastalarda ilk 24 saatte bakılan invaziv ölçümler (pH, hemoglobin, vücut ısısı, ortalama arteriyal kan basıncı) ve International Normalized Ratio (INR) daha yüksek bulundu. Yaşayabilen hastalar için kullanılan kan ürünü miktarları daha azdı ve bu hastalarda NISS 29.7±10.1 olarak bulundu. Acil operasyon sonrası yoğun bakımda takip edilen tüm hastalardaki mortalite oranı %45 ve en düşük sağ kalım oranı nöroşirürji olgularına aitti (%24.1).
TARTIŞMA: Bu çalışmanın verileri, Suriye İç Savaşı sırasında tahrip gücü yüksek olan savaş silahları ile yaralanarak Türkiye’ye getirilen ve acil operasyona alınan Suriyeli sivillerde baş-boyun, göğüs-abdomen ve çoklu vücut yaralanmalarının sık görüldüğüne, acil cerrahi operasyon sayılarının fazla ve yoğun bakım takip sürelerinin uzun olduğuna, mortal olgularda ise NISS ve ASA skorlarının anlamlı bir şekilde yüksek olduğuna işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Mülteciler, Suriye iç savaşı, yaralanma özellikleri.


Characteristics of the injuries of Syrian refugees sustained during the civil war

Betül Kocamer Şimşek1, Mehmet Dokur2, Erdal Uysal3, Necdet Çalıker4, Oruç Numan Gökçe5, İbrahim Kürşat Deniz5, Murat Uğur6, Murat Geyik7, Mehmet Kaya8, Güner Dağlı1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Sanko University Faculty of Medicine, Gaziantep-Turkey
2Department of Medical Education, Dicle University Health Sciences Institue, Diyarbakır-Turkey
3Department of General Surgery, Sanko University Faculty of Medicine, Gaziantep-Turkey
4Department of Anesthesiology, Kilis State Hospital, Kilis-Turkey
5Department of General Surgery, Kilis State Hospital, Kilis-Turkey
6Department of Neurosurgery, Kilis State Hospital, Kilis-Turkey
7Department of Neurosurgery, Gaziantep University Faculty of Medicine, Gaziantep-Turkey
8Department of Public Health, Turgut Özal University Faculty of Medicine, Ankara-Turkey

BACKGROUND: During a war, many civilians are severely injured by firearms, bombs, and shrapnel. The triage of war injuries involves difficult and complicated processes requiring surgical procedures and patient monitoring in the Intensive Care Unit (ICU) of hospitals. In this study, we examine the demographic, traumatic, and critical care characteristics of cases injured during the civil war in Syria and requiring emergency surgery.
METHODS: Electronic data of the traumatic, surgical, and ICU monitoring features of 707 patients admitted to Kilis Public Hospital between March 2012 and January 2013 were analyzed retrospectively
RESULTS: Most of the patients reported having been injured due to firearms (83.75%). Of the 707 cases studied in this work, 93.2% was male. Male patients reported a mean age of 26.1±12.1 years, while pediatric cases reported a mean age of 11.7±3.41 years. The most frequently injured region of the body was the head–neck region (52.7%). The New Injury Severity Score (NISS) of the cases was 42.5±11.2 and their American Society of Anesthesiologists (ASA) score was 3.2±0.7. The number of cases with intraoperative exitus was 7, while the number of cases who had undergone damage control surgery was 204. The number of cases hospitalized in the ICU during the postoperative period was 233, and the average hospitalization duration in the ICU was 4.67±1.32 days. Among survivor patients, the first 24-hour invasive measurements (i.e., pH, hemoglobin, body temperature, and mean arterial blood pressure) and international normalized ratio were found to be high. The number of blood products used for surviving patients was fewer relative to that used for non-surviving patients, and these NISS of these patients was 29.7±10.1. The mortality rate of all patients followed up in the ICU after emergency surgery was 45%, and neurosurgical cases showed the lowest level of survival (24.1%).
CONCLUSION: The results of this study indicated that head–neck, chest–abdomen, and multiple body injuries are the most widely seen among civilians brought to Turkey because of gunshot injuries sustained during the Civil War in Syria. The number of emergency operations performed in the study sample was high, and critical care follow-up durations were long. In addition, the NISS and ASA scores of mortal cases were fairly high.

Keywords: Injury characteristics, refugees, Syria’s civil war.


Betül Kocamer Şimşek, Mehmet Dokur, Erdal Uysal, Necdet Çalıker, Oruç Numan Gökçe, İbrahim Kürşat Deniz, Murat Uğur, Murat Geyik, Mehmet Kaya, Güner Dağlı. Characteristics of the injuries of Syrian refugees sustained during the civil war. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 199-206

Sorumlu Yazar: Betül Kocamer Şimşek, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale