Midesi dolu ve boş sıçanlarda künt batın travması sonucu oluşan iç organ yaralanmalarının karşılaştırılması [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 395-400 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.92331  

Midesi dolu ve boş sıçanlarda künt batın travması sonucu oluşan iç organ yaralanmalarının karşılaştırılması

Hüseyin Kafadar1, Safiye Kafadar2, Mehmet Tokdemir3
1Adli Tıp Kurumu, Elazığ Adli Tıp Şube Müdürlüğü, Elazığ
2Elazığ Özel Çağrı Tıp Merkezi. Turkey
3Fırat Üniversitesi Adli Tıp Ad.turkey

AMAÇ: Bu çalışmada, midesi dolu ve boş sıçanlarda künt karın travması (KBT) sonucu karın organlarında yaralanma farklılığı olup olmadığı, travmanın yönüne göre hangi karın organın daha fazla etkilendiği araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Literatürde kullanılacak travma kuvvetiyle ilgili veri bulunmadığından deneysel çalışmaya geçilmeden önce pilot çalışma yapıldı. Sıçanlarda ani ölüme neden olmayan ölçülebilir travma kuvvetini belirlemek amacıyla kurulan düzenekle 40 cm ve 45 cm’den 200 gr. ve 250 gr. ağırlıklar sıçanların karın bölgesine isabet edecek şekilde serbest düşmeye bırakıldı. En uygun travma kuvveti (F=69.978 N) ve absorbe edilen enerji (E=½.m.v2= 0.979 Joule), 40 cm’den bırakılan 250 gr ağırlıkla elde edildi. Otuz altı sıçan çalışmaya alındı. Sıçanlara ketamin ile anestezi uygulandı. Midenin dolu ya da boş olmasına, travmanın önden, sağdan veya soldan gelmesine göre karın organlarında meydana gelen yaralanmalarda istatistiksel farklılık olup olmadığı araştırıldı.
BULGULAR: En sık karaciğer, dalak ikinci ve ince bağırsakların üçüncü sıklıkta yaralandığı tespit edildi. Karaciğer ve dalak yaralanmaları açısından gruplar arasındaki fark anlamlı bulundu (p<0.05). Diger organ yaralanmaları açısından farklılık olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı değildi.
TARTIŞMA: Midenin dolu ya da boş olmasına ve travmanın yönüne göre karın içi organlarda farklılık olduğu tespit edildi.

Anahtar Kelimeler: Adli tıp, künt karın travması; sıçan; travma.


Comparison of internal organ injuries by blunt abdominal trauma in rats with empty or full stomach

Hüseyin Kafadar1, Safiye Kafadar2, Mehmet Tokdemir3
1Regional Center, The Council Of Forensic Medicine, The Ministry Of Justice,
2Elazig Pricipal Medical Center Turkey
3Firat University Department Of Foresic Medicine. Turkey

BACKGROUND: The aim of study was to investigate whether there is a difference in injury in intra-abdominal viscera due to blunt abdominal trauma sustained by rats with empty or full stomach and to examine which viscera is affected most, based on the direction of the trauma.
MEHTOHDS: Since there is no data in the literature on the force of trauma, a pilot study was carried out before commencing the experimental study. An apparatus was built to determine the trauma force that would not cause sudden death, and rats were allowed free fall from a height of 40 and 45 cm so that they would land on their abdomen. The most appropriate force of trauma (F= 69,978 N) and absorbed energy (E= ½mv2= 0,979 Joules) were obtained in rats weighing 250g that fell from a height of 40 cm.
RESULTS: Thirty six rats were included in the study. Rats were allocated into one of six groups. We investigated if there were statistically significant differences between groups with regard to the stomach being empty/full and the direction of the trauma (anterior, right/left sided).
DISCUSSION: It was observed there were differences in injuries sustained by the internal organs depending on the fullness/emptiness of the stomach and the direction of the trauma.

Keywords: Blunt Abdominal Trauma, Forensic Medicine, Trauma, Rat


Hüseyin Kafadar, Safiye Kafadar, Mehmet Tokdemir. Comparison of internal organ injuries by blunt abdominal trauma in rats with empty or full stomach. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 395-400

Sorumlu Yazar: Hüseyin Kafadar, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale