Gastrik volvulustan dokuz yıl sonra görülen gezici dalak torsiyonu: Multiparitenin etkisi? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 489-492 | DOI: 10.14744/tjtes.2019.91606  

Gastrik volvulustan dokuz yıl sonra görülen gezici dalak torsiyonu: Multiparitenin etkisi?

Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinç Kamer, Mehmet Hacıyanlı
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

Gezici dalak nadir görülen bir durumdur ve torsiyon veya enfarktüs gibi hayatı tehdit eden komplikasyonlara sebep olabilir. Semptomsuz olabilir, kronik abdominal ağrı veya intraabdominal kitle ile prezente olabilir. Klinik tanısı genellikle zor olduğu için, radyolojik incelemeler tanıda çok önemli bir rol oynamaktadır. Otuz yedi yaşında multipar kadın karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvurdu. Hastanın öyküsünden dokuz yıl önce gastrik volvulus nedeniyle ameliyat geçirdiğini öğrenildi. Ameliyat öncesi tanı ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi ile yapıldı. İrreversibl infarkt nedeniyle splenektomi yapıldı. Gezici dalak torsiyonu, akut karına neden olabilen nadir bir klinik durumdur. Bilgisayarlı tomografi ameliyat öncesi tanı için altın standarttır. Gastrik volvulus ve gezici dalak benzer etiyolojilere sahiptir. Literatürde, bu iki hastalığın yetişkinlikte birlikteliği nadiren bildirilmiştir. Bununla birlikte, bildiğimiz kadarıyla, bu olgu, yetişkinlikte farklı zamanlarda bu iki patolojinin ortaya çıkışını bildiren ilk çalışmadır.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, gastrik volvulus. gebelik, gezici dalak, splenektomi.


Torsion of wandering spleen nine years after gastric volvulus: Effect of multiparity?

Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinç Kamer, Mehmet Hacıyanlı
Department of General Surgery, İzmir Katip Çelebi University Atatürk Training and Research Hospital, İzmir-Turkey

Wandering spleen is a rare condition and has life-threatening complications, such as torsion or infarction. It may be asymptomatic or may present with chronic abdominal pain or intraabdominal mass. Since clinical diagnosis is usually difficult, radiological examinations play a very important role in diagnosis. A 37-year-old multiparous woman was admitted to the emergency room with a complaint of abdominal pain. The patient stated that she underwent an operation due to gastric volvulus nine years ago. Preoperative diagnosis was made by ultrasonography and computed tomography. Splenectomy was performed because of the irreversible infarction. Wandering spleen torsion is a rare clinical condition that may cause an acute abdomen. Computerized tomography is the gold standard for preoperative diagnosis. Gastric volvulus and wandering spleen have similar etiologies. In the literature, the coexistence of these two diseases in adulthood is rarely reported. However, to our knowledge, this case is the first report to describe the emergence of these two pathologies at different times in adulthood.

Keywords: Acute abdomen, gastric volvulus; pregnancy; splenectomy; wandering spleen.


Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinç Kamer, Mehmet Hacıyanlı. Torsion of wandering spleen nine years after gastric volvulus: Effect of multiparity?. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2020; 26(3): 489-492

Sorumlu Yazar: Serkan Karaisli, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale