Bir adolösanda künt göğüs travmasına bağlı supraventriküler taşikardi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 211-213 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.90337  

Bir adolösanda künt göğüs travmasına bağlı supraventriküler taşikardi

Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaarslan
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Künt göğüs travması ve bununla ilişkili komplikasyonlar çocukluk çağında görülen kardiyak arrestin nadir nedenleridir. Ayrıca, bu olgular da giderek artan sayıda bildirilmektedir. Kurbanlar sıklıkla ventriküler fibrilasyon veya taşikardi ile teşhis edilmektedir. Bununla birlikte kardiyak ileti bozuklukları da bildirilmektedir. Bu yazıda, futbol topu ile künt göğüs travmasına bağlı supraventriküler taşikardi gelişen sağlıklı bir adolösan olgu sunuldu. Bu olgular içerisinde göğüs travmasına bağlı atrial aritmi olması nedeniyle literatürdeki ilk bildiridir.

Anahtar Kelimeler: Aritmi, çocuklar; kalp yaralanması; künt göğüs travması; supraventriküler taşikardi.


Supraventricular tachycardia due to blunt chest trauma in an adolescent

Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaarslan
Necmettin Erbakan University, Meram Medical Faculty, Department Of Pediatric Cardiology

Blunt chest trauma and its associated complications represent a rare cause of cardiac arrest in a healthy child, although an increasing number of these events have been reported. Victims are most often diagnosed in ventricular fibrillation or tachycardia. However, cardiac conduction abnormalities are also reported. In this report, a healthy adolescent with supraventricular tachycardia associated with blunt chest trauma due to a football is presented. This is the first report in the literature of atrial arrhythmia in these cases with chest trauma.

Keywords: Arrhythmia, blunt chest trauma; children; commotio cordis; supraventricular tachycardia.


Hayrullah Alp, Tamer Baysal, Sevim Karaarslan. Supraventricular tachycardia due to blunt chest trauma in an adolescent. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 211-213

Sorumlu Yazar: Hayrullah Alp, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale