Nekrotizan fasiit ile komplike travmatik abdominal herni [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 455-458 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.83031  

Nekrotizan fasiit ile komplike travmatik abdominal herni

Aleix Martínez-Pérez, Gonzalo Garrigós-Ortega, Segundo Ángel Gómez-Abril, Eva Martí-Martínez, Teresa Torres-Sánchez
Genel Ve Sindirim Cerrahisi Servisi, Doktor Peset Üniversite Hastanesi, Valensiya, İspanya

Nekrotizan fasiit deri ve yumuşak dokuları etkileyen, künt karın travmasından sonra gelişebilen, karın duvarı hernisine neden olan ve doktorlar için büyük bir sorun oluşturan kritik önemde bir hastalıktır. Elli iki yaşındaki erkek bir trafik kazası ardından acil servise künt karın travmasına bağlı sağ alt karın bölgesinde redükte edilemeyen büyük bir kitle ile getirildi. İlk BT herhangi bir komplikasyon bulgusu olmayan bir abdominal herniyi göstermişti. Yoğun bakım ünitesine kabulden üç saat sonra, hastada hemodinamik instabilite geliştiğinden yeniden bir BT taraması istendi. Ameliyathaneye getirildi ve ameliyatta ileal bağırsak segmentinin tümüyle enine yarılmış olduğu saptandı. Cerrahiden beş saat sonra deri ve yumuşak doku enfeksiyonu belirtileriyle birlikte yeni bir hemodinamik instabilite atağı geçirdi. Yüksek bir klinik nekrotizan fasiit gelişme kuşkusu nedeniyle geniş bir debridman yapıldı. Karın duvarı hernisi ardından hastalar karın organlarında kuşkulanılmaayan yaralanmalarla gelebilir. İlk dakikalarda çekilen spiral BT yalancı negatif sonuçlara ve neticede yanlış tanıya yol açabilir. Nekrotizan fasiit ölümcül olabilen bir enfeksiyon olduğundan sonuçta resüsitasyon önlemleri, geniş spektrumlu antibiyotikler ve erken dönemde cerrahi debridman gerekir. Bu tip fasiit künt karın travmasına bağlı deri bütünlüğünün bozulmadığı karın duvarı hernisi sonrası bu tip fasiit gelişebilir.

Anahtar Kelimeler: Abdominal travma, cerrahi; duvar hernisi; nekrotizan fasiit.


Traumatic abdominal hernia complicated by necrotising fascitis

Aleix Martínez-Pérez, Gonzalo Garrigós-Ortega, Segundo Ángel Gómez-Abril, Eva Martí-Martínez, Teresa Torres-Sánchez
Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Doctor Peset, Valencia, España

Background:
Necrotising fascitis is a critical illness involving skin and soft tissues, which may develope after blunt abdominal trauma trauma causing abdominal wall hernia, representing a great challenge for physicians.
Case Report:
A 52-year-old man was brought to the emergency department after a road accident presenting blunt abdominal trauma, with a large non-reducible mass in the lower-right abdomen. A first CT showed abdominal hernia without signs of complication. Three hours after ICU admission, he developed hemodynamic instability. Therefore a new CT scan was requested, which showed signs of hernia complication. He was moved to the operating room, where a complete transversal section of an ileal loop was identified. Five hours after the surgery, he presented a new episode of hemodynamic instability with signs of skin and soft tissue infection. Due to the high clinical suspicion of necrotising fascitis developing, wide debridement was performed.
Conclusions:
Following Traumatic Abdominal Wall Hernia (TAWH) patients can present unsuspected injuries in the abdominal organs. Helical CT can be falsely negative in the early moments leading to a misdiagnosis. Necrotising fascitis is a potentially fatal infection, and consequently resuscitation measures, wide-spectrum antibiotics and early surgical debridement are required. This type of fascitis can be developed after blunt abdominal trauma following wall hernia without skin disruption.

Keywords: Abdominal trauma, necrotizing fasciitis; surgery; wall hernia.


Aleix Martínez-Pérez, Gonzalo Garrigós-Ortega, Segundo Ángel Gómez-Abril, Eva Martí-Martínez, Teresa Torres-Sánchez. Traumatic abdominal hernia complicated by necrotising fascitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 455-458

Sorumlu Yazar: Aleix Martínez-Pérez, Spain


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale