Karotis patlama sendromu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 68-70 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.76992  

Karotis patlama sendromu

Yung-shang Lin1, Chia-ti Wang2, Yen Ting Chen2, Kuo-tai Chen3
1Yuan Genel Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Kaohsiung;
2Chi-mei Tıp Merkezi, Acil Tıp Kliniği,tainan;
3Taipei Tıp Üniversitesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Taipei

Karotis patlama sendromu karotis arter ve dallarının yırtılmasına işaret eder. Karotis patlaması sendromu tipik olarak baş veya boyun kanserleri için uygulanan tedavilerin komplikasyonları sonucu oluşan tehlikeli bir tıbbi acildir. Daha önce baş veya boyun kanseri öyküsü olmayan ve acil servise ağrısız büyümüş bir boyun kitlesiyle gelen bir hastayı raporluyoruz. Lezyonun görüntülenmesi sırasında kitle büyüyerek akut hava yolu tıkanmasına
neden olmuş ve hava yolunu korumak için acil krikotirotomi gerekmiştir. Hastanın yinelenen kanamalarını kontrol altına almak için dört kez endovasküler tedavi uygulanmış ve bu tedavi sağ orta serebral arter infarktına bağlı nörolojik komplikasyona neden olmuştur. Karotis patlama sendromunun klinik belirtileri, değişik tedavilerini ve sık görülen komplikasyonlarını tartıştık.

Anahtar Kelimeler: Acil krikotirotomki, karotis patlama sendromu, sorunlu hava yolu.


Carotid blowout syndrome

Yung-shang Lin1, Chia-ti Wang2, Yen Ting Chen2, Kuo-tai Chen3
1Department Of Neurosurgery, Yuan’s General Hospital, Kaohsiung
2Emergency Department, Chi-mei Medical Center, Tainan
3Department Of Emergency Medicine, Taipei Medical University, Taipei

Carotid blowout syndrome refers to the rupture of the carotid artery and its branches. Carotid blowout syndrome is a dangerous medical emergency typically resulting from complications of treatments for head and neck cancer. A patient without a prior history
of head or neck cancer presented to the emergency department with a painless, enlarging neck mass was reported in this study. The mass progressed to acute airway obstruction during imaging of the lesion and necessitated emergency cricothyrotomy to secure the
airway. The patient underwent four endovascular treatments to manage repeated bleeding thus producing the neurological complication of right middle cerebral artery infarction. Clinical manifestations, varied treatments, and common complications of carotid blowout
syndrome were discussed.

Keywords: Carotid blowout syndrome, difficult airway, emergency cricothyrotomy.


Yung-shang Lin, Chia-ti Wang, Yen Ting Chen, Kuo-tai Chen. Carotid blowout syndrome. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 68-70

Sorumlu Yazar: Yen Ting Chen, Taiwan


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale