Lökosit sayısı ve nötrofil oranlarının non-komplike apandisit tanısında ve komplike apandisitlerin belirlenmesinde klinik önemi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 423-426 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.75044  

Lökosit sayısı ve nötrofil oranlarının non-komplike apandisit tanısında ve komplike apandisitlerin belirlenmesinde klinik önemi

Nuri Alper Şahbaz, Orhan Bat, Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Özer İlkgül, Mehmet Yiğit Özgün, Özlem Akça
Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı komplike olmayan apandisitlerin tanısında ve komplike apandisitlerin belirlenmesinde lökosit sayısı ve nötrofil oranının tanısal değerlerini belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çalışmada Ocak 2011 ile Aralık 2012 tarihleri arasında akut apandisit tanısıyla apandektomi yapılmış olan hastalar geriye dönük olarak değerlendirildi. Lökosit sayıları, nötrofil yüzdeleri ve fiziksel inceleme bulguları değerlendirildi. Lökosit sayılarının ve nötrofil oranlarının duyarlılık ve özgüllükleri hesaplandı.
BULGULAR: Akut apandisit tanısıyla 159 hasta ameliyat edilmiştir. Hastaların %82.4’ünde komplike olmayan, %17.6’sında komplike apandisit tespit edilmiştir. Lökosit sayısının apandisit tanısında düşük duyarlılık ve özgüllüğünün olduğu görüldü (sırasıyla %67.5 ve %36.3). Nötrofil oranının duyarlılığı %60.1, özgüllüğü ise %90.9 olarak bulundu. Komplike apandisit erkeklerde daha sık görülmektedir. Lökosit sayısı komplike apandisitli hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulundu.
TARTIŞMA: Akut apandisit tanısında lökosit sayıları ve nötrofil oranları değerlendirilmiştir. Nötrofil oranının daha yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip olduğu görülmüştür. Aynı zamanda erkek cinsiyetin ve lökosit sayısındaki yüksekliğin komplike apandisit açısından birer risk faktörü olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Apandisit, lökosit; nötrofil.


The clinical value of leucocyte count and neutrophil percentage in diagnosing uncomplicated (simple) appendicitis and predicting complicated appendicitis

Nuri Alper Şahbaz, Orhan Bat, Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Özer İlkgül, Mehmet Yiğit Özgün, Özlem Akça
Department Of General Surgery, Kanuni Sultan Suleyman Training And Research Hospital, Istanbul-turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to establish the diagnostic value of leucocyte count and neutruphil percentage in both diagnosing simple appendicitis and predicting complicated appendicitis.
MATERIAL AND METHOD: The patients who underwent appendectomy with a clinical diagnosis of AA between January 2011 and December 2012 were studied retrospectively. Analysis of the data of total WBC count, neutrophil ratio, physical findings were performed. Sensitivities and specificities of leucocyte count and neutrophil ratio were calculated.
RESULTS: 159 patients were operated with the diagnosis of acute appendicitis. Simple appendicitis was detected in 82.4% and complicated appendicitis was detected in 17.6%. Leucocyte count has low sensitivity and specificity for diagnosing acute appendicitis (67.5 % and 36.3% respectively). Neutrophil ratio has a sensitivity rate of 60.1% and specificity rate of 90.9%. The complicated appendicitis was more common in male patients. Leucocyte count was statistically higher in patients with complicated appendicitis.
CONCLUSION: Two inflammatory markers, leucocyte count and neutrophil ratio were evaluated for diagnosis of acute appendicitis.Neutrophil ratio has higher sensitivity and spesificity for acute appendicitis. On the other hand increased leucocyte count and male gender was found to be a risk factor for complicated appendicitis.

Keywords: Appendicitis, leucocyte, neutrophil count


Nuri Alper Şahbaz, Orhan Bat, Bülent Kaya, Suat Can Ulukent, Özer İlkgül, Mehmet Yiğit Özgün, Özlem Akça. The clinical value of leucocyte count and neutrophil percentage in diagnosing uncomplicated (simple) appendicitis and predicting complicated appendicitis. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 423-426

Sorumlu Yazar: Nuri Alper Şahbaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale