Pediküllü rektus abdominis kas deri flebinin uyluk ve sırt defektlerinde kullanımı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 443-451 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.73478  

Pediküllü rektus abdominis kas deri flebinin uyluk ve sırt defektlerinde kullanımı

Ahmet Duymaz1, Furkan Erol Karabekmez2, Mustafa Keskin3
1Akademi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi, Antakya Hatay
2Abant İzzet Baysal Ü. Tıp Fak. Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Ad., Bolu
3İstanbul Medipol Hastanesi, Plastik, Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi, Koşuyolu Kadiköy Istanbul

AMAÇ: Daha önce tanımlanmış, fakat az kullanılan “ekstended” veya vertical rektus abdominis muskulokutan (“Ekstended” RAM, VRAM) fleplerinin çok nadir endikasyonlardaki kullanımları incelendi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Beş hastada, 28x8 ile 35x10 cm ebatlarında cilt adası içeren flepler kullanıldı. Dört flep uyluk ve diz proksimal bölgedeki defekt onarımları için inguinal ligamentin altından, bir flep lomber gölgedeki defekt onarımı için transabdominal olarak defekt alanlara taşındı.
BULGULAR: Hiçbir olguda flep kaybı görülmedi. Bir olguda yara yeri enfeksiyonu gelişti ve cerrahi ile tedavi edildi. Uyluk ve lomber bölge defektleri onarımlarında düşük komplikasyon oranlarıyla “ekstended” RAM ve VRAM fleple başarılı transfer gerçekleştirildi ve çok güvenli ve uygun bir seçenek olduğu sunuldu.
SONUÇ: Avantajları bol miktarda ve iyi kanlanan doku taşımasını sağlar, flep kolay ve hızlı hazırlanır ve mikrocerrahi deneyimi gerektirmez.

Anahtar Kelimeler: Pediküllü rektus abdominis kas deri flebi, uyluk ve sırt defektleri.


Using of Pedicled Rectus Abdominis Musculocutaneous Flaps in the Thigh and Lumber Defects

Ahmet Duymaz1, Furkan Erol Karabekmez2, Mustafa Keskin3
1Akademi Hostpital, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Antakya Hatay
2Abant Izzet Baysal University, Faculty Of Medicine, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Bolu
3Istanbul Medipol Hostpital, Department Of Plastic, Reconstructive And Aesthetic Surgery, Kosuyolu Kadikoy Istanbul

A series of previously described but rarely used variation of the pedicled extended or vertical rectus abdominis musculocutaneous flap (Extended RAM, VRAM) was reviewed. Skin paddle dimensions ranged from 8 to 28 cm in width and from 10 to 35 cm in length in 5 consecutive patients. Four flaps were placed through deep to the inguinal ligament to repair the thigh as far as the proximal to the knee region; the remaining one flap was passed transabdominally to cover the defect of the lumbar region. No flaps necroses were seen, and one case wound healing problems required minimal operative intervention.
Successful transfer of the VRAM and extended RAM with low rate of complication for the thigh and lumbar region defects was demonstrated to be safe and reasonable option of flap reconstruction. The flaps had the advantages of being robust and a well vascularized flap, easy and fast to harvest, and not requiring microsurgery experience.

Keywords: Pedicled Rectus Abdominis Musculocutaneous Flaps, Thigh and Lumber Defects


Ahmet Duymaz, Furkan Erol Karabekmez, Mustafa Keskin. Using of Pedicled Rectus Abdominis Musculocutaneous Flaps in the Thigh and Lumber Defects. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 443-451

Sorumlu Yazar: Ahmet Duymaz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale