Uzun segment üretral darlıklarda penil fasiyokutanöz flep üretroplasti [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 427-431 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.72537  

Uzun segment üretral darlıklarda penil fasiyokutanöz flep üretroplasti

Ali Atan1, Altuğ Tuncel2, Melih Balcı2, Yılmaz Aslan2, Ersin Köseoğlu2, Anıl Erkan2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara
2Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 3. Üroloji Kliniği, Ankara

AMAÇ: Uzun segment üretral darlıklarda penil fasyokutanöz flep üretroplastinin başarısını incelemek.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmamıza uzun segment üretral darlığı olan 17 hasta alındı. Darlık segmentinin uzunluğuna göre, vertikal veya sirküler penil deri fasyokutanöz flep, 18 F üretral kateter üzerinden anastomoz edildi. Hastalar, üretral kateterin alınmasının ardından birinci haftada ve altıncı ayda üroflovmetri ve ultrasonografi eşliğinde yapılan işeme sonrası rezidüel idrar hacmi ölçümleri ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 52 (17-67) yıl, ortalama takip süresi 60 (12-96) ay idi. Ortalama darlık uzunluğu 105 (40-150) mm olarak saptandı. Vertikal ve sirküler penil fasyokutanöz flepler sırası ile dört ve 13 hasta için kullanıldı. Üretral kateterin alınmasının ardından birinci haftada yapılan maksimum idrar akım hızı ve işeme sonrası rezidüel idrar ölçümleri sırası ile 19.1 (9-31) ml/sn ve 12.9 (0 - 40) cm3 idi. Aynı parametreler ameliyat sonrası altıncı ayda 17.4 (8-25) ve 15.2 (0-40) olarak ölçüldü.
TARTIŞMA: Uzun dönem sonuçlarımız penil fasyokutanöz flep üretroplastinin uzun segment üretral darlıklarda uygun bir tedavi seçeneği olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Üretroplasti, penil fasiyokutanöz flep; tedavi; başarı.


Penile fasciocutaneous flap urethroplasty in long segment urethral stricture

Ali Atan1, Altuğ Tuncel2, Melih Balcı2, Yılmaz Aslan2, Ersin Köseoğlu2, Anıl Erkan2
1Gazi University School Of Medicine, Department Of Urology, Ankara, Turkey
2Ankara Numune Research And Training Hospital, Third Department Of Urology, Ankara, Turkey

Background: To evaluate the succes of penil fasciocutaneous flap urethroplasty in treatment of long segment urethral stricture.
Methods: In this study, 17 patients with long segment urethral stricture were included. According to lenght of the narrow segment, vertical or circular penile skin fasciocutaneous flap was anastomosed on 18 F urethral catheter. In first week and 6th month after removal of urethral catheter, patients were controlled by uroflowmetry and postvoiding residual urine volume measurement by ultrasound.
Results: The mean age of the patients were 52 (range; 17 to 67) years. The mean follow up-time was 60 (12-96) months. Mean length of stricture was 105 (40-150) mm. Vertical and circular penile fasciocutaneous flaps were used in 4 and 13 patients, respectively. Maximum urine flow rate and postvoiding residual urine assessment in first week after removal of urethral catheter were 19.1 (range; 9 to 31) ml/s and 12.9 (range; 0 to 40) cm3, respectively. Same parameters in postoperative 6th months were 17.4 (range; 8 to 25) ml/s and 15.2 (range; 0 to 40) cm3 respectively.
Conclusion: Our long term results showed that penile fasciocutaneous flap urethroplasty method seems to be a reasonable treatment option in treatment of long segment urethral stricture.

Keywords: Urethroplasty, penil fasciocutaneous flap, treatment, success


Ali Atan, Altuğ Tuncel, Melih Balcı, Yılmaz Aslan, Ersin Köseoğlu, Anıl Erkan. Penile fasciocutaneous flap urethroplasty in long segment urethral stricture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 427-431

Sorumlu Yazar: Ali Atan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale