Deneysel korozif özefagus yanıklarında sarımsak yağının (Allium Sativum) yararlı etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 181-187 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.64509  

Deneysel korozif özefagus yanıklarında sarımsak yağının (Allium Sativum) yararlı etkileri

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrikulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Füruzan Köktürk6
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Zonguldak
2Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Zonguldak
3Mevlana Üniversitesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Konya
4Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Zonguldak
5Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Zonguldak
6Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bioistatistik Ana Bilim Dalı, Zonguldak

AMAÇ: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın görülen korozif özefagus yanıkları farklı yaş gruplarında farklı problemlere yol açarlar. Korozif maddelerin yutulması özefagus striktürlerinden perforasyona hatta ölüme kadar birçok problem neden olabilir. Striktür oluşması ilk hasarın şiddeti ile ilişkili olduğundan striktür gelişiminin önlenmesi tedavinin asıl amacıdır. Bu çalışmada, korozif özefagus yanığında sarımsak yağının (Allium Sativum) koruyucu ve antienflamatuvar etkisi araştırıldı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi sekiz sıçan rastgele dört eşit gruba ayrıldı; 1. grup (Sham), 2. grup (kontrol), 3. grup (topikal tedavi) ve 4. grup (topikal ve sistemik tedavi). Sham grubu hariç diğer gruplarda abdominal özefagusun 1.5 cm’lik distal kısmına NaOH uygulanarak korozif özefagus yanığı oluşturuldu. İkinci gruba normal salin, 3. gruba topikal sarımsak yağı ve 4. gruba topikal ve sistemik sarımsak yağı verildi.
BULGULAR: Hidroksiprolin seviyeleri topikal tedavi grubunda kontrol grubundan daha düşüktü (p=0.023). Sistemik tedavi grubu ile kontrol grubu arasında tümör nekrozis faktör alfa (TNF-α) seviyelerine göre farklılık mevcuttu (p=0.044). Sarımsak yağı ile tedavinin stenoz indeksini (SI) ve histopatolojik hasar skorunu (HDS) azalttığı görüldü. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında topikal tedavi grubunda SI belirgin olarak daha düşüktü (p=0.016). Histopatolojik hasar skoru kontrol grubuna göre sistemik tedavi grubunda anlamlı olarak düşüktü (p=0.019).
TARTIŞMA: Sarımsak yağı korozif özefagus yanığına bağlı oluşan doku hasarının ve özefagial stenozun azaltılmasında etkili bir ajandır. Sarımsak yağı topikal uygulandığında doku hasarı üzerine koruyucu etkisi daha belirgin iken, sistemik uygulandığında antienflamatuvar etkilerinin daha ön plandaydı. Bundan dolayı, korozif özefagus yanığı olan hastalarda sarımsak yağı uygulamasının komplikasyon oranlarını azaltacağına inanıyoruz.
Anahtar sözcükler: Hidroksiprolin; korozif özefagus yanığı; sarımsak yağı; stenoz indeksi; TNF-α.

Anahtar Kelimeler: Hidroksiprolin, korozif özefagus yanığı, sarımsak yağı, stenoz indeksi, TNF-α.


Beneficial effects of garlic (Allium sativum) oil in experimental corrosive esophageal burns effects of garlic oil in esophageal burns

Ceren Şen Tanrıkulu1, Yusuf Tanrikulu2, Fahriye Kılınç3, Burak Bahadır4, Murat Can5, Füruzan Köktürk6
1Department of Emergency Medicine, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
2Department of General Surgery, Zonguldak Atatürk State Hospital, Zonguldak-Turkey
3Department of Pathology, Konya Numune Hospital, Konya-Turkey
4Department of Pathology, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
5Department of Biochemistry, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey
6Department of Biostatistics, Bülent Ecevit University Faculty of Medicine, Zonguldak-Turkey

BACKGROUND: Corrosive esophageal burns, particularly common in developing countries, lead to different problems in different age groups. The ingestion of corrosive substances can cause such problems as stricture of the esophagus, to acute perforation, and even death. Because stricture formation is related to the severity of the initial injury, the prevention of stricture constitutes a main goal of treatment. The aim of this study was to investigate the protective and anti-inflammatory effects of garlic (Allium sativum) oil in corrosive esophageal burn.
METHODS: Twenty-eight rats were randomly divided into 4 equal groups: group 1 (sham), group 2 (control), group 3 (topical treatment), and group 4 (topical and systemic treatment). In groups 2, 3, and 4, corrosive esophageal burns were generated by applying sodium hydroxide to a 1.5-cm segment of the abdominal esophagus. Normal saline was applied to group 2, topical garlic oil to group 3, and topical and systemic garlic oil were used in group 4.
RESULTS: The level of hydroxyproline was lower in the topical treatment groups than in the control group (p=0.023). There was difference in tumor necrosis factor alpha level between the systemic treatment groups and the control group (p=0.044). Treatment with garlic oil decreased stenosis index (SI) and histopathological damage score (HDS) in corrosive esophageal burn rats. The SI in the topical treatment group was significantly lower than that of the control group (p=0.016). The HDS was significantly lower in group 4 when compared with the control group (p=0.019).
CONCLUSION: Garlic oil is an effective agent in promoting the regression of esophageal stenosis and tissue damage caused by corrosive burns. While the protective effect of garlic oil on tissue damage is more significant when applied topically, the anti-inflammatory effect is more pronounced when applied systemically. Therefore, we believe that the application of garlic oil in patients with corrosive esophageal burns can reduce complication rates.

Keywords: Corrosive esophageal burn, garlic oil, hydroxyproline, stenosis index, tumor necrosis factor alpha.


Ceren Şen Tanrıkulu, Yusuf Tanrikulu, Fahriye Kılınç, Burak Bahadır, Murat Can, Füruzan Köktürk. Beneficial effects of garlic (Allium sativum) oil in experimental corrosive esophageal burns effects of garlic oil in esophageal burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 181-187

Sorumlu Yazar: Ceren Şen Tanrıkulu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale