Acil serviste akut künt travmatik aortik yaralanma tanısı alan olguların geriye dönük incelenmesi ve yatakbaşı akciğer grafi görüntülerinin değerlendirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 449-456 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.58524  

Acil serviste akut künt travmatik aortik yaralanma tanısı alan olguların geriye dönük incelenmesi ve yatakbaşı akciğer grafi görüntülerinin değerlendirilmesi

Funda Karbek Akarca1, Tanzer Korkmaz2, Celal Çınar3, Elif Dilek Çakal1, Murat Ersel1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ana Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

AMAÇ: Akut künt travmatik aortik yaralanması ile başvuran olguların geriye dönük olarak incelenmesi ve yatakbaşı akciğer grafisinde muhtemel aortik yaralanmaya ait bulgularının değerlendirilmesi amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM: Beş yıllık dönemde 18 yaş üstü akut travmatik aort transeksiyonu tanılı hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Demografik özellikleri, olayın niteliği, revise travma skoru, Glaskow koma skalası, vital bulguları, fizik muayene bulguları, biyokimyasal parametreleri, acilde kalış süreleri, olguların takip sonucu ve yatakbaşı çekilen akciğer grafisi iki acil tıp uzmanı ve bir radyolog tarafından değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 30 olgu alındı. Yaş ortalaması 45.87±16.14 (%70 erkek) ve en sık nedeni araçiçi trafik kazası (%53.3) idi. Acil tıp uzmanları ve radyolog uyumu mediastinal genişlemesi ve sol seri kot kırıklarında ‘mükemmel-kabul edilebilir’, paraspinal hattın genişlemesi ve torasik vertebra kırığında ‘zayıf’ olarak tespit edildi.
TARTIŞMA: Akut künt travmatik aortik yaralanma primer bakıda fizik muayene ve akciğer grafisi resüsitasyon için fikir verebilir. İkincil bakı için hastanın hemodinamik stabilitesi ve yaralanma mekanizmaları da gözönüne alınarak uygun görüntüleme stratejileri belirlenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Aortik transeksiyon, görüntüleme, travma, uyumluluk.


Evaluation of patients diagnosed with acute blunt aortic injury and their bedside plain chest radiography in the emergency department: A retrospective study

Funda Karbek Akarca1, Tanzer Korkmaz2, Celal Çınar3, Elif Dilek Çakal1, Murat Ersel1
1Ege University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2Izmir University, Faculty Of Medicine, Department Of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
3Ege University, Faculty Of Medicine, Department Of Radiogoly, İzmir, Turkey

BACKGROUND: The purpose of our study was to retrospectively evaluate traumatic aortic transection patients and their bedside plain chest radiographs for signs of aortic injury.
METHODS: Emergency department (ED) patients from a 5-year period with traumatic aortic transection who were over 18 years of age were included in the study. Demographic characteristics, mechanism of trauma, Revised Trauma Score, Glasgow Coma Score, vital signs, physical exam findings, laboratory parameters, length of stay in the ED, and patient outcomes were documented. Bedside plain chest radiograph images were interpreted by 2 emergency medicine specialists and 1 radiologist.
RESULTS: Thirty patients, mean age 45.87±16.14 years (70% male), were enrolled. Most common trauma mechanism was motor vehicle accident (53.3%). Agreement rates between emergency medicine specialists and radiologist were found to be “excellent” and “substantial” in identifying mediastinal widening and multiple left sided rib fractures; and “fair” in identifying widened paraspinal line, and transthoracic vertebral fractures.
CONCLUSION: Though not completely reliable, bedside plain chest radiographs and physical examination findings may be useful in detecting aortic injury during primary survey when the patient is unstable and cannot be sent for chest computerized tomography. Appropriate further imaging studies should be carried out as appropriate based on patient’s hemodynamic status.

Keywords: Aortic transection, imaging, reliability, trauma.


Funda Karbek Akarca, Tanzer Korkmaz, Celal Çınar, Elif Dilek Çakal, Murat Ersel. Evaluation of patients diagnosed with acute blunt aortic injury and their bedside plain chest radiography in the emergency department: A retrospective study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 449-456

Sorumlu Yazar: Funda Karbek Akarca, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale