Pediatrik travmatik kalça çıkığı tedavi ve sonuçları: Olgu çalışması ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 437-442 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.52822  

Pediatrik travmatik kalça çıkığı tedavi ve sonuçları: Olgu çalışması ve literatürün gözden geçirilmesi

Serdar Hakan Başaran1, Mustafa Gökhan Bilgili2, Ersin Erçin2, Alkan Bayrak2, Halil Nadir Öneş2, Mustafa Cevdet Avkan2
1Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Karabük, Türkiye.
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Ve Travmatoloji Kliniği, İstabul, Türkiye.

AMAÇ: Akut travmatik kalça çıkığı olan altı çocuk hasta geriye dönük olarak incelendi. Bu hastalarda çıkığın tipi, ilişkili lezyonlar, tedavi yöntemleri, komplikasyonlar, klinik ve radyolojik sonuçlar değerlendirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Kliniğimizde 2007 ile 2011 tarihleri arasında travmatik kalça çıkığı nedeniyle tedavi edilmiş olan altı çocuk hasta çalışmaya alındı. Hastaların beşi erkek, biri kız, ortalama yaş 8 yıl 8 ay (dağılım; 5 yıl 9 ay-10 yıl 11 ay). Olguların ortalama takip süreleri 25.2±10 aydı. (dağılım 12-40 ay). Beş olguda posterior çıkık, bir olguda ise transepifizyal kırıklı çıkık mevcuttu. Dört olgu kapalı, iki olgu ise açık redüksiyon yöntemiyle tedavi edildi.
BULGULAR: Hastaların son takibinde, bir hastada osteokondral kırığa bağlı eklem mesafesinde asimetrik genişleme saptandı, diğer bir hastada koksa magna gelişti. Transepifizyal kırıklı çıkığı olan bir olguda avasküler nekroz gelişti. Beş olguda Harris hip skoru değerlendirmesi mükemmel, kırıklı çıkık olgusunda ise kötü olarak bulundu.
TARTIŞMA: Bu oldukça nadir karşılaşılan olgular mümkün olan en kısa sürede öncelikle kapalı yöntemle tedavi edilmelidir. Tekrarlayan kapalı redüksiyon denemelerinden kaçınılmalı, redükte olmayan olgularda eşlik eden lezyonların önceden tanınması için mümkünse BT ve MR görüntüleme gibi ileri incelemeler yapıldıktan sonra açık redüksiyona geçilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, kalça çıkığı; tedavi; travma.


Treatment and Results in Paediatric Traumatic Hip Dislocation: Case series and review of the literature

Serdar Hakan Başaran1, Mustafa Gökhan Bilgili2, Ersin Erçin2, Alkan Bayrak2, Halil Nadir Öneş2, Mustafa Cevdet Avkan2
1Karabuk University Faculty Of Medicine Department Of Orthopaedic And Traumatology, Karabuk, Turkey.
2Bakırkoy Sadi Konuk Research And Training Hospital Orthopaedic And Traumatology Clinic, Istanbul, Turkey.

BACKGROUND: We retrospectively analyzed six acute traumatic hip dislocations in pediatric patients. We reviewed types of dislocations, associated lesions, treatment methods, complications, clinical and radiological outcomes.
METHODS: Six child patients treated due to traumatic hip dislocation between 2007 and 2011 in our clinic were included the study. Five of the patients were male; one of them was female, average age was 8 years and 8 months. The mean follow-up was 25.2±10 months. There were posterior dislocation in five cases and transepiphyseal fractured dislocation in one case. Four cases were treated by closed reduction while two cases were treated with open reduction method.
RESULTS: In the last control of the patients, asymmetric widening in the hip joint was found due to osteochondral fracture in one patient and coxa magna occurred in one patient. Avascular necrosis developed in one case with transepiphyseal fractured dislocation. Harris hip score evaluation was found excellent in five cases and bad in the case with fractured dislocation.
CONCLUSION: Traumatic hip dislocation is a rare condition. It should be treated with preferably closed method as soon as possible. Repetitive reduction trials should be avoided. Open reduction should be performed to recognize accompanying lesions after advanced radiologic examinations such as computerized tomography and magnetic resonance imaging.

Keywords: Child, trauma, hip dislocation, treatment


Serdar Hakan Başaran, Mustafa Gökhan Bilgili, Ersin Erçin, Alkan Bayrak, Halil Nadir Öneş, Mustafa Cevdet Avkan. Treatment and Results in Paediatric Traumatic Hip Dislocation: Case series and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 437-442

Sorumlu Yazar: Serdar Hakan Başaran, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale