Koroziv madde içen çocuklarda klinik bulgular ile özofagus yaralanma şiddeti arasındaki ilişki [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 537-540

Koroziv madde içen çocuklarda klinik bulgular ile özofagus yaralanma şiddeti arasındaki ilişki

Mete Kaya, Tunc Ozdemir, Ali Sayan, Ahmet Arikan
Sb Tepecik Eah Çocuk Cerrahisi Kliniği, İzmir

AMAÇ
Koroziv madde içen çocuklarda özofagus yaralanma şiddetinin göstergelerinin araştırılması amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Bir yıllık süre içinde kazayla koroziv madde içen ve tanısal endoskopi yapılan çocukların bilgileri geriye dönük olarak incelendi. Koroziv madde içen ve endoskopi yapılan toplam 134 çocuk (74 erkek ve 60 kız) bu çalışmaya dahil edildi. Hastalar düşük ve yüksek dereceli özofagus yaralanması olarak iki gruba ayrıldı. Düşük ve yüksek derecede özofagus yaralanması saptanan hastalardaki sık görülen bulgu, belirti ve kan beyaz küre sayısının tahmin edici değerleri istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR
İlk incelemede hastaların çoğunda (%70) belirti veya bulgu yoktu. Ağızdan salya akması ve ağız içi yaralar yüksek dereceli yaralanmalarda anlamlı olarak yüksek idi (p<0,05). Ortalama beyaz küre sayısı, yüksek dereceli özofagus yaralanmalı grupta düşük dereceli yaralanmalı gruptan anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,05). Klinik bulguların duyarlılığı, seçiciliği ve tahmin edici değerleri analiz edildiğinde, hiçbirinin özofagus yaralanmasını tahmin etmede değerli olmadığı bulundu. Ortalama beyaz küre sayısı duyarlı bulundu, ancak iyi bir gösterge olmadığı bulundu.
SONUÇ
Çalışmamız kazayla koroziv içen çocuklarda klinik bulgular ile özofagus yaralanma şiddeti arasında ilişki olduğunu gösterdi, kesin tanı için özofagusun doğrudan gözlenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroziv, özofagus; tahmin edici değer


The relationship between clinical findings and esophageal injury severity in children with corrosive agent ingestion

Mete Kaya, Tunc Ozdemir, Ali Sayan, Ahmet Arikan
Tepecik Education And Research Hospital, Department Of Pediatric Surgery, Izmir, Turkey

BACKGROUND
The aim of the study was to investigate the indicators of corrosive esophageal injury (EI) severity in children.
METHODS
We retrospectively reviewed data from children who accidentally ingested corrosive substance and underwent endoscopic evaluation over a one-year period. A total of 134 consecutive children with corrosive agent ingestion who underwent diagnostic endoscopy (74 boys, 60 girls) were included in this study. Patients were divided into two groups as low-grade and high-grade EI. Statistical differences and predictive values of common signs and symptoms and white blood cell (WBC) count of patients with low- and high-grade EI were analyzed.
RESULTS
The majority of patients (70%) were asymptomatic at the initial examination. We found that drooling saliva and oral lesions were significantly more frequent in high-grade injury (p<0.05). Mean WBC count in the high-grade EI group was significantly higher than in the low-grade EI group (p=0.000). Sensitivity, specificity and predictive values of clinical findings in children were analyzed; none of them was shown to be valuable for estimating EI severity. WBC count was sensitive, but it is not a good predictor.
CONCLUSION
Our study demonstrated the relationship between clinical findings and corrosive EI severity in children with accidental corrosive ingestion, but direct visualization of the esophagus is required for definitive diagnosis.

Keywords: Corrosive, esophagus; predictive value.


Mete Kaya, Tunc Ozdemir, Ali Sayan, Ahmet Arikan. The relationship between clinical findings and esophageal injury severity in children with corrosive agent ingestion. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 537-540

Sorumlu Yazar: Mete Kaya, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale