Bacağın kurtarılması amacıyla travmalı ekstremitenin tek arterine uygulanan uç-yan anastomoz [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 516-520

Bacağın kurtarılması amacıyla travmalı ekstremitenin tek arterine uygulanan uç-yan anastomoz

Mohammad Reza Ghazisaidi1, Naser Mozafari1, Masoud Yavari1, Seyed Nejat Hosseini2
1Shahid Behesti Tıp Bilimleri Üniversitesi, 15 Khordad Hastanesi Plastik Ve Mikrocerrahi Bölümü, Tahran, İran
2Zanjan Tıp Bilimleri Üniversitesi Plastik Bölümü, Zanjan, İran

AMAÇ
Bu yazıda, bacaklarda serbest flep transferiyle tek arterli travmalı ekstremitenin kurtarıldığı olgularda, uç-yan anastomoz tekniği deneyimlerimizi vurgulayarak tanımlamak amaçlandı.
GEREÇ VE YÖNTEM
Travma sonrası ekstremite rekonstrüksiyonu için serbest flep transferi ihtiyacı olan 32 hasta Mart 2006 ile Kasım 2008 tarihleri arasında hastanemize sevk edildi. Tüm hastalara anjiyografi yapıldı. On bir olgu tek bir arterli olarak doğrulandı (Gustilo IIIC). Alıcının ve vericinin akımlarının sürdürüldüğü 11 hastada, tek arterli ekstremite rekonstrüksiyonunda ekstremite kurtarılması için uç-yan anastomoz tekniği uygulandı.
BULGULAR
Anastomoz uygulanan arterler, popliteal arter (n=3), posterior tibial arter (n=2), peroneal arter (n=5) ve radial arterdi (n=1). Yaralanma ile flep rekonstrüksiyonu arasında geçen ortalama süre 34 gündü. Tüm hastalarda ciddi kırıklar, kemik açığıyla birlikte yumuşak doku defekti vardı. Ameliyat sonrası hastanede kalış süresi 12-18 gün idi. Yaralanma ve sevk edilme arasındaki süre 27-45 gün idi. Kısmi kalınlıkta deri grefti sekiz hastaya yapıldı.
SONUÇ
Tek bir arterle ekstremite kurtarılması için uç-yan anastomozla serbest flep transferi güvenli bir işlemdir, bir ven grefti ve T ve Y şeklinde anastomoz gerekli değildir.

Anahtar Kelimeler: Uç-yan anastomoz, serbest flep; tek arterli ekstremite.


End-to-side anastomosis for limb salvage in the single artery of a traumatized extremity

Mohammad Reza Ghazisaidi1, Naser Mozafari1, Masoud Yavari1, Seyed Nejat Hosseini2
1Plastic And Microsurgery Department,15 Khordad Hospital, Shahid Beheshti University Of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Plastic Department,zanjan University Of Medical Sciences, Zanjan, Iran

BACKGROUND
The purpose of this article is to describe and highlight our experience of end-to-side anastomosis technique in such cases for limbs salvage in the single artery of a traumatized extremity with free-flap transfer.
METHODS
Thirty-two traumatized patients in need of free-flap transfer for their extremity reconstruction were referred to our hospital from March 2006 to November 2008. Angiography was performed in all patients. A single artery was confirmed in 11 cases (Gustilo IIIC). End-to-side anastomosis was applied for limb salvage in single-artery extremity reconstruction, such as preserving recipient’s flow and preserving donor’s flow in 11 patients.
RESULTS
The anastomosis arteries included the popliteal artery (n=3), posterior tibial artery (n=2), peroneal artery (n=5) and radial artery (n=1). The mean time from the injury to the flap reconstruction was 34 days. All patients had severe fracture or bone deficit plus soft tissue defect. Postoperative hospital stay was 12-18 days. Time interval between the injury and referral was 27-45 days. Split thickness skin graft was performed in eight patients.
CONCLUSION
Free-flap transfer by end-to-side anastomosis for limb salvage with a single artery is a safe procedure, so a vein graft and T and Y shape anastomosis are not necessary.

Keywords: End-to-side anastomosis, free flap; single-artery extremity.


Mohammad Reza Ghazisaidi, Naser Mozafari, Masoud Yavari, Seyed Nejat Hosseini. End-to-side anastomosis for limb salvage in the single artery of a traumatized extremity. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 516-520

Sorumlu Yazar: Seyed Nejat Hosseini, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale