Kolon rezeksiyonları sonrası suboptimal anastomoz: Deneysel çalışma [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 401-409 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.31899  

Kolon rezeksiyonları sonrası suboptimal anastomoz: Deneysel çalışma

Mehmet Kamil Yıldız1, İsmail Okan2, Hasan Nazik3, Gurhan Bas4, Orhan Alimoglu5, Mehmet İlktac3, Emin Daldal6, Mustafa Sahin2, Nuray Kuvat3, Betugul Ongen3
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
2Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Tokat
3İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
4Ümraniye Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
5Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul
6Vakıf Gureba Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Suboptimal anastomozun nasıl sonuçlanacağı bilinmemektedir. Kolon rezeksiyonları sonrası anastomoz kaçağının erken tanısı hastanın doğru yönetiminde çok önemlidir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi altı sıçan “kontrol”, “kaçak” ve “suboptimal anastomoz” adıyla üç gruba ayrıldı. Sırasıyla gruplara sham laparotomi, çekum ligasyonu-perforasyon ve kolon rezeksiyonu sonrası dört dikişle anastomoz yapıldı. Beşinci saatte, üçüncü ve dokuzuncu günlerde periferden kan örnekleri ve relaparotomi sonrası periton yıkama örnekleri alındı. Karnın içi makroskopik anastomoz kaçağı varlığı için incelendi. Alınan yıkama örneklerinden aerobik ve anaerobik kültürlerle beraber 16 RNA ve E. Coli’ye özgü primerler kullanılarak polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) yapıldı.
BULGULAR: Değişik vücut sıvılarında 16 s RNA ve E. coli’ye özgün primerler kullanılarak yapılan PZR’nin sensitivitesi ve spesifisitesi sırasıyla %100 ve %78 olarak bulundu. Üçüncü ve dokuzuncu günlerde alınan periton yıkama sıvılarında hem kültürde hem de PZR’de bakteri varlığı gösterildi. Karın içinin incelenmesinde 8 (%80) sıçanda anastomoz kaçağı işaretleri gözlenirken, anastomozla ilişkili mortalite sadece 2 (%20) sıçanda saptandı.
TARTIŞMA: Kolon rezeksiyonu sonrası suboptimal anastomoza bağlı anastomoz kaçağı oranı yüksektir ve 72 saat gibi erken bir sürede periton örneklerinden yapılan PZR ile tanı koymak olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz kaçağı, erken tanı; kolorektal anastomoz; polimeraz zincir reaksiyonu; suboptimal anastomoz.


The fate of suboptimal anastomosis after colon resection: an experimental study

Mehmet Kamil Yıldız1, İsmail Okan2, Hasan Nazik3, Gurhan Bas4, Orhan Alimoglu5, Mehmet İlktac3, Emin Daldal6, Mustafa Sahin2, Nuray Kuvat3, Betugul Ongen3
1Department Of Surgery, Haydarpaşa Numune Training And Research Hospital, Istanbul
2Department Of General Surgery, Medical Faculty, Gaziosmanpasa University, Tokat
3Department Of Microbiology And Clinical Microbiology, Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Istanbul
4Department Of Surgery, Ümraniye Training And Research Hospital, Istanbul
5Department Of Surgery, Medeniyet University Göztepe Training And Research Hospital, Istanbul
6Department Of Surgery, Vakif Gureba Training And Research Hospital, Istanbul

Background: The fate of suboptimal anastomosis is unknown and early detection of anastomotic leakage after colon resection is crucial for the proper management of patient. Methods: 26 rats were assigned to “Control”, “Leakage” and “Suboptimal anastomosis group” groups where they underwent either sham laparotomy, cecal ligation and puncture or anastomosis with 4 sutures following colon resection, respectively. At 5 hours, 3rd and 9th days; peripheral blood samples, peritoneal washing samples through relaparotomy were obtained. The abdomen was inspected macroscopically for the anastomotic healing. PCR with 16s rRNA and E.coli-specific primers were run on all samples along with aerobic and anaerobic cultures.
Results: The sensitivity and specificity of PCR on different body fluids with 16s rRNA and E.coli-specific primers were 100 % and 78 % respectively. All samples of peritoneal washing fluids at 3rd and 9th days showed presence of bacteria in both PCR and culture. The inspection of abdomen showed signs of anastomotic leakage in 8 rats (80%), whereas mortality related with anastomosis detected in 2 rats (20 %).
Conclusions: Anastomotic leakage with suboptimal anastomosis after colon resection is high and the early detection is possible by running PCR on peritoneal samples as early as 72 hours.

Keywords: Anastomotic leakage, colorectal anastomosis, early detection, PCR, suboptimal anastomosis


Mehmet Kamil Yıldız, İsmail Okan, Hasan Nazik, Gurhan Bas, Orhan Alimoglu, Mehmet İlktac, Emin Daldal, Mustafa Sahin, Nuray Kuvat, Betugul Ongen. The fate of suboptimal anastomosis after colon resection: an experimental study. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 401-409

Sorumlu Yazar: Mehmet Kamil Yıldız, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale