Pelvik halka ayrılması ve vertikal sakral kırık ile birlikte kompleks lumbosakral kırık-dislokasyonu: Olgunun geç sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 561-566

Pelvik halka ayrılması ve vertikal sakral kırık ile birlikte kompleks lumbosakral kırık-dislokasyonu: Olgunun geç sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Chayanin Angthong, Somyot Wunnasinthop, Sanyapong Sanpakit
Mahidol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Siriraj Hastanesi, Ortopedik Cerrahi Ve Rehabilitasyon Bölümü, Bangkok, Tayland

Kapalı vertikal sakral kırık ve simfizis pubis ayrılması ile birlikte olan lumbosakral bileşke yaralanması, özellikle geç başvuran çok nadir bir yaralanma şeklidir. Bildiğimiz kadarıyla literatürde, pelvik kırıklarla birlikte olan ve kronik bir durumda başvuran böyle bir lumbosakral yaralanmanın karmaşıklığı ile ilgili hiçbir bilgi sunulmamış veya böyle bir olgu tanımlanmamıştır. Biz, nörolojik defisitlerle birlikte olan ve geç başvuran kompleks bir lumbosakral kırık-dislokasyonu, pelvik halka ayrılması ve bir vertikal sakral kırık olgusunu ortaya koymayı ve bu olgunun tedavisindeki güçlükler ile kesin tedavi için kullanılan ameliyat tekniğini vurgulamayı amaçladık. İlk olay üç ay önce olmuştu. İskelet traksiyonu ile kapalı redüksiyon başarısız olmuştu; bu nedenle, pedikül vidalar, iliyak vidalar ve çubuk (rods) sistemi yoluyla indirekt redüksiyon yöntemiyle cerrahi düzeltme gerçekleştirilmiştir. Posterior bir yaklaşımla, posterior lumbo-pelvik segmental fiksasyon ve posterolateral füzyon ile kesin stabilizasyon gerçekleştirilmiştir. Cerrahiden bir yıl sonra, neredeyse tam bir deformite düzeltmesi ve solid posterolateral füzyon ile birlikte, klinik yanıt tatmin edici olmuştur. Hasta, ameliyat öncesi nörolojik defisitten kısmen kurtulmuştur. Biz, burada, geç dönemde başvuran sıradışı ve kesin tedaviden önce titiz bir tedavi, görüntüleme ile cerrahi teknik planlaması gerektiren kompleks spondilo-pelvik yaralanma paternine sahip bir hasta bildirmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Lumbosakral dislokasyon, pelvik halka bozulması; spondilo-pelvik yaralanma; travmatik spondilolistezis; vertikal kayma yaralanması.


Complex lumbosacral fracture-dislocation with pelvic ring disruption and vertical shear sacral fracture: a case report of late presentation and review of the literature

Chayanin Angthong, Somyot Wunnasinthop, Sanyapong Sanpakit
Department Of Orthopaedic Surgery And Rehabilitation, Faculty Of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand

Combination of lumbosacral junction injury with closed vertical shear sacral fracture and disruption of the symphysis pubis is a very rare pattern of injury, particularly with a late presentation. To our knowledge, the complexity of such a lumbosacral injury with pelvic fractures, which was presented with a chronic condition, has never been addressed or identified in the previous literature. We aimed to demonstrate a case with a late presentation of a complex lumbosacral fracture-dislocation, pelvic ring disruption and a vertical shear sacral fracture with neurological deficits and to emphasize the difficulties in the management in this case and the operative technique used for the definitive treatment. The initial event had occurred three months earlier. Closed reduction by skeletal traction had failed; therefore, surgical correction was performed by means of indirect reduction via pedicle screws, iliac screws and rods system. Definitive stabilization with posterior lumbo-pelvic segmental fixation and posterolateral fusion were performed using a posterior approach. At one year after surgery, the clinical result was satisfactory with almost complete correction of a deformity and solid posterolateral fusion. The patient had partial recovery from the preoperative neurological deficit. We report herein a patient with a very unusual complex spondylo-pelvic injury pattern with late presentation, which required meticulous planning of management, imaging, and surgical technique before definitive treatment.

Keywords: Lumbosacral dislocation, pelvic ring disruption; spondylo-pelvic injury; traumatic spondylolisthesis; vertical shear injury.


Chayanin Angthong, Somyot Wunnasinthop, Sanyapong Sanpakit. Complex lumbosacral fracture-dislocation with pelvic ring disruption and vertical shear sacral fracture: a case report of late presentation and review of the literature. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 561-566

Sorumlu Yazar: Sanyapong Sanpakit, Thailand


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale