Elektrik yanıklarında mortaliteye etki eden faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 223-229 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.29166  

Elektrik yanıklarında mortaliteye etki eden faktörler

Çağrı Tiryaki1, Mustafa Celalettin Haksal2, Murat Burç Yazıcıoğlu1, Ali Çiftçi1, Osman Esen3, Hamdi Taner Turgut1, Abdullah Yıldırım4, Murat Güven5
1Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İstanbul
3Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Kocaeli
4Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yanık Tedavi Merkezi, Kocaeli
5Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Kliniği, Kocaeli

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı elektrik yanığı olan hastalarda mortalite oranlarına etki eden faktörleri belirlemektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Elektrik yanığı nedeniyle Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kabul edilip yanık tedavi merkezi veya yoğun bakıma (YB) yatırılan 115 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Ortalama yaşı 32.88±12.87 yıl olan toplam 115 hastanın (4 kadın, 111 erkek) çalışmaya alındı. Ortalama hastanede yatış süresi 25.03±20.50 gün ve yanan ortalama toplam vücut yüzey alanı (%TVYA) ise %22.83±15.54 idi. Bu hastaların 106’sı tedavi sonrası taburcu edilirken, dokuzu (%8.5) hayatını kaybetti. Lojistik regresyon analizinde, TVYA >%20 (p=0.02, odds ratio (OR): 11.7, confidence interval (CI): 1.38–99.16), YB gerekenler (p=0.005, OR: 1.28, CI: 1.08–1.58); eritrosit transferi gerekenler (p=0.02, OR: 12.48, CI: 1.44–107.83); Taze donmuş plazma (TDP) gereksinimi olanlar (p=0.03, OR 10.23, CI: 1.18–88.17); albümin gereksinimi olanlar (p=0.02, OR: 12.60, CI: 1.44–109.85); kabulde serum albümin seviyesi <3.5 mg/dL (p=0.04, OR: 7.25, CI: 0.82–63.64); kabul hemoglobin seviyesi <12 mg/dL (p=0.01, OR: 8.29, CI: 1.57–43.61) hastalarda mortaliteyi belirleyen risk faktörleri olarak belirledik.
TARTIŞMA: Klinik uygulamada, elektrik yanığı olan hastalarda bu faktörlerin analiz edilmesi mortalite oranını belirlemede yararlı olabilir. Elektrik yanığı olan hastalarda mortalite risk faktörlerini ve uzun dönem morbiditeleri belirlemek için daha geniş çalışmalara gereksinimi vardır.

Anahtar Kelimeler: Albümin, elektrik yanığı, hemoglobin, kalsiyum, mortalite, yanık derecesi.


Factors affecting mortality among victims of electrical burns

Çağrı Tiryaki1, Mustafa Celalettin Haksal2, Murat Burç Yazıcıoğlu1, Ali Çiftçi1, Osman Esen3, Hamdi Taner Turgut1, Abdullah Yıldırım4, Murat Güven5
1Department of General Surgery, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli-Turkey
2Department of General Surgery, Medipol University Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey
3Department of Anesthesiology and Reanimation, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli-Turkey
4Department of Burn Treatment Center, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli-Turkey
5Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Kocaeli Derince Training and Research Hospital, Kocaeli-Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to determine the factors affecting mortality rate among patients with an electrical burn.
METHODS: A total of 115 patients admitted to the emergency department and hospitalized in the Burn Treatment Center or Intensive Care Unit (ICU) due to the electrical burn, were included in the study.
RESULTS: A total of 115 patients (4 female and 111 male) with a mean age of 32.88±12.87 years were included in the study. The mean hospitalization period was 25.03±20.50 days, and the mean total body surface area burned (% TBSA) was 22.83±15.54%. Among those patients, 9 (8.5%) expired, and the remaining 106 were discharged after treatment. In a logistic regression analysis, TBSA >20% (p=0.02, OR: 11.7, CI: 1.38–99.16); ICU requirement (p=0.005, OR: 1.28, CI: 1.08–1.58); erythrocyte transfusion requirement (p=0.02, OR: 12.48, CI: 1.44–107.83); fresh frozen plasma (FFP) requirement (p=0.03, OR: 10.23, CI: 1.18–88.17); albumin requirement (p=0.02, OR: 12.60, CI: 1.44–109.85); admission serum albumin level <3.5 mg/dl (p=0.04, OR: 7.25, CI: 0.82–63.64); and admission hemoglobin level <12 mg/dl (p=0.01, OR: 8.29, CI: 1.57–43.61) were determined as risk factors for mortality in patients with electrical burns.
CONCLUSION: In clinical practice, defining a mortality risk analyzer using these factors may be helpful in the management of patients with electrical burns. Additional, more comprehensive studies are required to define the risk factors for mortality and long-term morbidities in patients with electrical burns.

Keywords: Albumin, burn extent, calcium, electrical burns, hemoglobin, mortality.


Çağrı Tiryaki, Mustafa Celalettin Haksal, Murat Burç Yazıcıoğlu, Ali Çiftçi, Osman Esen, Hamdi Taner Turgut, Abdullah Yıldırım, Murat Güven. Factors affecting mortality among victims of electrical burns. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2017; 23(3): 223-229

Sorumlu Yazar: Murat Burç Yazıcıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale