Künt travma nedeniyle oluşan diyafram rüptürünün sebep olduğu hepatotoraksa sekonder sağ ventrikül kollapsı [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 463-465 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.27547  

Künt travma nedeniyle oluşan diyafram rüptürünün sebep olduğu hepatotoraksa sekonder sağ ventrikül kollapsı

Mustafa Topuz1, Mehmet Cihat Ozek2
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Adana
2Turhal Devlet Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Tokat

Travmatik diyafram rüptürü genellikle motorlu araç kazasına bağlı penetran travmalar sonucunda meydana gelir. Olguların %90’ında diğer organ yaralanmaları ile beraberdir. Direkt grafi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, kontrastlı üst gastrointestinal sistem incelemesi ve torakoskopi/laparoskopi klinikte tanı amaçlı kullanılan yöntemlerdir. Biz bu olguda diyafram rüptürü sonrası karaciğer herniasyonuna sekonder gelişen sağ ventrikül kollapslı bir hasta sunduk. Hastanın tanısı arka-ön akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi ile konuldu. Hemodinamisi kötü olan hastaya acil cerrahi planlandı. Sağ ventrikül üzerindeki mekanik basınç ortadan kaldırıldığında eş zamanlı hemodinamik iyileşme gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Mekanik stress, sağ ventrikül kollapsı; travmatik diyafram rupture.


Right Ventricle Collaps Secondary to Hepatothorax Caused by Diaphragm Rupture Due to Blunt Trauma

Mustafa Topuz1, Mehmet Cihat Ozek2
1Department Of Cardiology, Adana Numune Education And Research Hospital, Adana, Turkey
2Department Of General Surgery, Turhal State Hospital, Tokat, Turkey

The traumatic diaphragm rupture occurs frequenty after the motor vehicle accidents via penetrating traumas. In 90 % of patients, traumatic diaphragm rupture commonly coexists with other organ injuries. Posteroanterior chest x-ray, computed tomography, magnetic resonance imaging, upper gastrointestinal system contrast-enhanced examinations and thoraxoscopy /laparoscopy are several modalities can be used for diagnosing traumatic diaphragm rupture in clinical practice.
We present a case of right ventricle collaps secondary to hepatothorax caused by diaphragm rupture. Patient was diagnosed by posteroanterior chest x-ray and computed tomography. Emergency surgery was planned due to the hemodynamic instability. When the mechanical pressure on right ventricle was disappeared, at the time hemodynamic improvement was observed.

Keywords: Right ventricle collaps, traumatic diaphragm rupture, mechanical stress


Mustafa Topuz, Mehmet Cihat Ozek. Right Ventricle Collaps Secondary to Hepatothorax Caused by Diaphragm Rupture Due to Blunt Trauma. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 463-465

Sorumlu Yazar: Mustafa Topuz, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale