Oksipital kondil kırıkları: Bir olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 224-226 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.22747  

Oksipital kondil kırıkları: Bir olgu sunumu

Cem Dinç1, Mehmet Erhan Türkoğlu2, Cengiz Tuncer1, Ömer Aykanat1, Derya Özçelik3, Gamze Özkan3
1Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Düzce
2Ankara Dışkapı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Ve Sinir Cerrahisi Kliniği, Ankara
3Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Ana Bilim Dalı, Düzce

Oksipital kondil kırıkları nadir olup, konservatif tedavi genellikle yeterlidir. Nadiren atlantooksipital dislokasyonun eşlik ettiği olgularda cerrahi tedavi gerekebilir. Acil servise travma nedeniyle başvuran olgularda direkt grafilerde sıklıkla tanı konulamayan kondil kırıklarına, son yıllarda bilgisayarlı tomografinin sık olarak kullanılması ile artan oranda tanı konulabilmektedir. Bu çalışmada, acil servisimize travma nedeniyle kabul edilen hastanın, maksillofasiyal travması ön planda olup, boyun ağrısından şikayet etmekteydi. Servikal direkt grafileri normal olan hastanın, servikal bilgisayarlı tomografisinde tek taraflı oksipital kondil kırığı saptandı.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, konservatif tedavi; oksipital kondil kırığı; oksipitoservikal dislokasyon.


Occipital condyle fractures: A case report

Cem Dinç1, Mehmet Erhan Türkoğlu2, Cengiz Tuncer1, Ömer Aykanat1, Derya Özçelik3, Gamze Özkan3
1Department Of Brain And Neurosurgery, Düzce University, Düzce, Turkey
2Department Of Brain And Neurosurgery, Dıskapı Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Department Of Plastical And Reconstrüction Surgery, Düzce University, Düzce, Turkey

Occipital condyle fractures are rare, and conservative treatment is sufficient for many cases. Surgical treatment may be required if the condyle fracture is accompanied by atlantooccipital dislocation. Unfortunately, condyle fracture generally cannot be diagnosed with X-ray in the emergency department. Recently, computed tomography scans have been used more frequently, and enable easier diagnosis of these types of fractures. In this report, we describe a patient who admitted to our emergency department after a major trauma. She complained of neck pain, and maxillofacial trauma was more evident. Her cervical X-rays were normal, but cervical computed tomography revealed unilateral occipital condyle fracture.

Keywords: Atlantooccipital dislocation, conservative treatment; occipital condyle fracture; surgery.


Cem Dinç, Mehmet Erhan Türkoğlu, Cengiz Tuncer, Ömer Aykanat, Derya Özçelik, Gamze Özkan. Occipital condyle fractures: A case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(3): 224-226

Sorumlu Yazar: Ömer Aykanat, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale