Ateşli silah yaralanmasında atipik seyir [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 452-454 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.16680  

Ateşli silah yaralanmasında atipik seyir

Mert Aygün, Cumhur Murat Tulay
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahi Kliniği

Ateşli silah yaralanmaları yaygın bir medikal-legal sorun teşkil eden konulardan biridir. Bu tür yaralanmaların oluşturduğu atipik trakt hatları tanı ve tedavide zorluklar çıkarabilmektedir. Bu yazıda. sağ uyluk ön bölgesinden meydana gelen ateşli silah yaralanmasının sağ hemitoraksa uzanan atipik seyrini sunduk. Ateşli silah yaralanması nedeniyle 67 yaşındaki Suriyeli mülteci erkek hasta acil servise getirildi. Sağ uyluk ön medial bölgesinde mermi giriş deliği tespit edildi, ancak çıkış deliği yoktu. Toraks tomografisinde mermi sağ hemitoraksda tespit edildi, hasta diyafragma rüptürü ve akciğer parankim hasarı nedeniyle operasyona alındı. Ateşli silah yaralanmalarında mermi çekirdeğinin saptanamaması durumunda diğer vücut kısımlarının radyolojik görüntülemesi mutlak yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ateşli silah, atipik seyir; toraks yaralanmaları.


Atypical Trajectory of Gunshot Injury

Mert Aygün, Cumhur Murat Tulay
Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Education And Research Hospital Thoracic Surgery Department

Gunshot injuries are common medical-legal issues. Atypical tract lines which are resulted from this type of injuries cause difficulties in diagnosis and treatment. In this paper, we presented gunshot injury at right anterior thigh extending to the right hemithorax. Syrian refugee patient who was 67 years old was brought to emergency service because of gunshot injury. Bullet entrance hole was determined at right anterior thigh region, but exit side could not be seen. Bullet was determined at right thorax at tomography, and patient was taken to operation because of diaphragma rupture and lung paranchymal injury. Other body parts must be examined radiologically for bullet which can not be determined at gunshot injury side.

Keywords: atypical tract, thoracic injuries, gunshot


Mert Aygün, Cumhur Murat Tulay. Atypical Trajectory of Gunshot Injury. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 452-454

Sorumlu Yazar: Cumhur Murat Tulay, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale