Yaygın akson hasarı ve GKS ≤8 olan travma hastalarında sitikolinin bilinçlilik durumu, serum fetuin-A ve matriks Gla-protein (MGP) düzeyleri üzerine etkileri [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 410-416 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.05769  

Yaygın akson hasarı ve GKS ≤8 olan travma hastalarında sitikolinin bilinçlilik durumu, serum fetuin-A ve matriks Gla-protein (MGP) düzeyleri üzerine etkileri

Ghaffar Shokouhi1, Amir Ghorbani Haghjoo2, Neda Sattarnezhad1, Mohammad Asghari1, Aida Sattarnezhad3, Ali Asghari1, Arastoo Pezeshki1
1Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, Sinirbilim Araştırma Merkezi, Tebriz, İran
2Tebriz Üniversitesi Tıp Bilimleri, İlaç Uygulamalı Araştırma Merkezi, Tebriz, İran
3Doğu Akdeniz Üniversitesi, Farmakoloji Bölümü, Mağusa, Kıbrıs

AMAÇ: Bir sinir koruyucu ilaç olan sitikolinin fetuin-A ve matriks Gla-protein (MGP) gibi kalsifikasyon modülatörlerini tetikleyerek posttravmatik nörogenez ve anjiyogenez sonrası bilinçlilik düzeyini iyileştirdiği, ikincil beyin hasarını ve ektopik vasküler kalsifikasyonu hafiflettiği ileri sürülmüştür. Bu çalışma ağır travmatik beyin hasarlı hastalarda sitikolinin bilinçlilik, serum fetuin-A ve MGP düzeyleri üzerine etkilerini araştırmayı amaçlamıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu çift-kör randomize kontrollü çalışma (RKÇ) yaygın aksonal hasar tanılı GK skoru ≤8 olan hastalarda yapıldı. Olgular 15 gün sitikolinle (6 saatte bir 500 mg i.v.) tedavi edildi. Hem hastalar hem de kontroller günlük GCS değerlendirmesinden geçti, belli aralarla kan analizleri yapıldı.
BULGULAR: Çalışmaya 58 hasta katıldı. Çalışma dönemi boyunca her iki grupta Glaskov Skala skorları iyileşmiş olduğu gibi gruplar arasındaki farklılık hatırı sayılır derecede değildi (p>0.05). Sitikolinle tedavi edilen grupta bir negatif faz reaktanı olan serum fetuin-A düzeyleri artmışken (p=0.012), kontrollerde bu değişiklikler anlamlı değildi (p=0.455). Bir kalsifikasyon inhibitörü olan serum MGP düzeyleri hastalarda yükselmişti (p=0.046). Kontrol grubundaki değişiklikler anlamlı değildi (p=0.405).
TARTIŞMA: Bulgularımız sitikolinin bilinçlilik düzeyi ve GKS üzerine nötr etkileri olduğunu düşündürtmektedir. Sitikolin fetuin-A ve MGP düzeylerini yükselterek kafa travmasına bağlı enflamatuvar hasar ve vasküler kalsifikasyona karşı koruyucu etkilere sahip olabilir.

Anahtar Kelimeler: Bilinçlilik düzeyi, fetuin-A; GKS; matriks Gla protein; sitikolin; travmatik beyin hasarı.


Effects of Citicoline on Level of Consciousness, Serum Level of Fetuin-A and Matrix Gla- Protein (MGP) in Trauma Patients with Diffuse Axonal Injury (DAI) and GCS≤8

Ghaffar Shokouhi1, Amir Ghorbani Haghjoo2, Neda Sattarnezhad1, Mohammad Asghari1, Aida Sattarnezhad3, Ali Asghari1, Arastoo Pezeshki1
1Neuroscience Research Center, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran
2Drug Applied Research Center, Tabriz University Of Medical Sciences, Tabriz, Iran
3Department Of Pharmacy, Eastern Mediterranean University, Famagusta, Cyprus

Introduction: Citicoline, a neuroprotective drug, has been suggested to improve level of consciousness, mitigating secondary brain damage and ectopic vascular calcification, following post-traumatic neurogenesis and angiogenesis, inducing calcification modulators, like fetuin-A and matrix Gla-protein(MGP). This study aimed to investigate effects of citicoline on levels of consciousness, serum levels of fetuin-A and MGP in patients with severe traumatic brain injury.
Materials & Methods: This double blind randomized controlled trial(RCT), on patients with diagnosis of diffuse axonal injury(DAI) and GCS≤8. The cases were treated with citicoline (500mg every 6 hours), intravenously, for 15 days. Daily GCS assessment and intermittent blood sampling were done for both cases and controls.
Results: 58 patients were included. During study period, mean GCS levels improved in both groups; however, the difference was inconsiderable(P>0.05). Serum levels of fetuin-A, a negative phase reactant, increased in group treated with citicoline(P=0.012); while these changes were insignificant for controls(P=0.455). Serum levels of MGP, a calcification inhibitor, increased in cases(P=0.046); The alterations were inconsequential in control group(P=0.405).
Conclusion: Our findings suggest neutral effects of citicoline on level of consciousness and GCS. Via increasing levels of fetuin-A and MGP, citicoline may have protective effects against inflammatory damage and vascular calcification secondary to head trauma.

Keywords: Citicoline, Traumatic brain injury, level of consciousness, GCS, Fetuin-A, Matrix Gla Protein


Ghaffar Shokouhi, Amir Ghorbani Haghjoo, Neda Sattarnezhad, Mohammad Asghari, Aida Sattarnezhad, Ali Asghari, Arastoo Pezeshki. Effects of Citicoline on Level of Consciousness, Serum Level of Fetuin-A and Matrix Gla- Protein (MGP) in Trauma Patients with Diffuse Axonal Injury (DAI) and GCS≤8. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(6): 410-416

Sorumlu Yazar: Neda Sattarnezhad, Iran


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale