Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen 65 yaş üstü hastalarda mortaliteye etki eden faktörler [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 44-50 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.02582  

Kalça kırığı nedeni ile ameliyat edilen 65 yaş üstü hastalarda mortaliteye etki eden faktörler

Özgür Karaman1, Gökhan Özkazanlı1, Mehmet Müfit Orak1, Serhat Mutlu2, Harun Mutlu3, Gürkan Çalışkan2, Özgün Karakuş1, Baransel Saygı1
1Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatolji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Kanuni Sultan Süleyman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatolji Kliniği,i̇stanbul, Türkiye
3Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,ortopedi Ve Travmatolji Kliniği,i̇stanbul,türkiye

AMAÇ: Çalışmamızdaki amaç 65 yaş üstü kalça kırığı nedeni ile ameliyat olan kalça kırığına etki eden mortalite faktörlerinin belirlenmesi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Altmış beş yaş üstü 219 erkek, 89 kadın toplam 308 hasta dahil edildi. Anestezi tipi olarak 203 hastaya spinal/epidural ve 105 hastaya genel anestezi verildi. Hastaların ASA değerlendirilmesinde ASA 1-2 ve ASA 3-4 olarak iki grup belirlendi. Ameliyat öncesinde hastaların mevcut olan sistemik hastalıkları belirlendi.
BULGULAR: Toplam 308 hastanın 77’si (%25) öldü. Ayrıca ameliyat öncesinde olarak kardiyak hastalığı olan hastalar, genel anestezi yapılan hastalar, ASA3-4 grubu olan hastalar ve yaş mortalite için anlamlı yüksek bulundu. Bu dört etkili faktöre lojistik regresyon analizi yapıldığında ise yaş, genel anestezi, kardiyak hastalığın varlığı mortalite üzerinde etkilidir. Ancak ASA skoru yaşa ve kardiyak hastalığa bağımlı olarak değişmektedir.
TARTIŞMA: Çoklu risk faktörlerinin bulunduğu durumlarda hangi faktörün gerçekte daha etkili olduğunu hesaplamak gerekli. Yaş, ASA skoru, anastezi şekli ve kardiyak hastalık varlığı mortaliteyi etkilemektedir. Ancak ASA skoru kardiyak hastalık ve yaş faktörüne bağımlı olarak mortaliteyi etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Kalça kırığı, mortalite, risk faktörü.


Factors affecting postoperative mortality in patients older than 65 years undergoing surgery for hip fracture

Özgür Karaman1, Gökhan Özkazanlı1, Mehmet Müfit Orak1, Serhat Mutlu2, Harun Mutlu3, Gürkan Çalışkan2, Özgün Karakuş1, Baransel Saygı1
1Fatih Sultan Mehmet Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics Traumatology,i̇stanbul, Turkey
2Kanuni Sultan Süleyman Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics Traumatology,i̇stanbul, Turkey
3Gaziosmanpaşa Taksim Training And Research Hospital, Department Of Orthopedics Traumatology,i̇stanbul, Turkey

BACKGROUND: The aim of this study was to determine the factors affecting postoperative mortality in patients older than 65 years of age undergoing surgery for hip fracture.
METHODS: A total of 308 patients (219 males and 89 females) were included into the study. Spinal-epidural anaesthesia was administered in 203 patients and general anaesthesia in 105 patients. In the evaluation of the patients regarding ASA, two groups were determined ASA 1-2 and ASA 3-4. Systemic diseases present in the patients were determined preoperatively.
RESULTS: Seventy-seven (25%) of the total 308 patients died. In addition, patients with preoperative cardiac disease, patients on whom general anaesthesia was administered, patients in the ASA 3-4 group, and age were found to be significantly higher in mortality.
When logistic regression analysis was performed for these four efficient factors, age, general anaesthesia, presence of cardiac disease were effective in mortality. However, ASA score changed depending on the age and cardiac disease.
CONCLUSION: In case of presence of multiple risk factors, it is necessary to determine which factor is, in fact, more effective. Age, ASA score, type of anaesthesia, and presence of cardiac disease are effective in mortality. However, ASA score affects mortality depending on the cardiac disease and age.

Keywords: Hip fracture, mortality, risk factors.


Özgür Karaman, Gökhan Özkazanlı, Mehmet Müfit Orak, Serhat Mutlu, Harun Mutlu, Gürkan Çalışkan, Özgün Karakuş, Baransel Saygı. Factors affecting postoperative mortality in patients older than 65 years undergoing surgery for hip fracture. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2015; 21(1): 44-50

Sorumlu Yazar: Özgür Karaman, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale