Primer apendajitis epiploika: Olgu sunumu [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 558-560

Primer apendajitis epiploika: Olgu sunumu

Mehmet Noyan Zenger1, Seda Zenger2, Mustafa Pekuysal3, Selim Sözen3
1Elazığ Asker Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Elazığ
2Konya Meram Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Konya
3Elazığ Asker Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Elazığ

Primer apendajitis epiploika, kolonun epiploik apendikslerinin kendi kendini sınırlayıcı nadir bir enflamatuvar hastalığıdır. Cerrahi gerektiren bir hastalık olmayıp, cerrahi tedavi gerektiren akut karın hastalıklarını taklit edebilir. Bu yazıda, ender görülen bu hastalığın bilgisayarlı tomografi (BT) bulguları sunuldu. Yirmi bir yaşında erkek hasta, son üç gündür sol lumbar bölgede ağrı şikayeti ile acile başvurdu. Fiziksel incelemesinde subfebril ateş, sol lumbar bölgede hassasiyet ve defans, laboratuvar incelemesinde lökositoz saptandı. Karına yönelik BT incelemesinde, inen kolon anterior komşuluğunda, yağ dansitesinde, çevresel hiperdens rimi bulunan kitlesel lezyon saptandı.
Radyolojik olarak primer apendajitis epiploika olarak değerlendirilip antibiyoterapi başlandı. Semptom başlangıcının dokuzuncu gününde klinik iyileşme görüldü.

Anahtar Kelimeler: Apendajitis, epiploik apendiks; tomografi.


Primary epiploic appendagitis: a case report

Mehmet Noyan Zenger1, Seda Zenger2, Mustafa Pekuysal3, Selim Sözen3
1Departments Of Radiology, Military Hospital, Elazıg
2Department Of Radiology, Konya Meram State Hospital, Konya, Turkey
3Departments Of General Surgery, Military Hospital, Elazıg

Primary epiploic appendagitis is a rare, self-limiting inflammatory disease of epiploic appendices of the colon. Although treatment options do not include surgery, it sometimes mimics acute abdominal diseases for which surgery is required for treatment. We present the computed tomography findings of this rare disease in our case report. A 21-year-old male patient admitted to the emergency ward with a three-day history of left lumbar pain. Physical examination revealed low-grade fever and tenderness and defense with left lumbar localization; laboratory findings revealed leukocytosis. Abdominal computed tomography workup showed a mass lesion with fat density in the anterior neighborhood of the descending colon, with a hyperdense rim. Antibiotic treatment was started after radiological assessment as primary epiploic appendagitis. Clinical healing was seen on the ninth day from the onset of symptoms.

Keywords: Appendagitis, epiploic appendix; tomography.


Mehmet Noyan Zenger, Seda Zenger, Mustafa Pekuysal, Selim Sözen. Primary epiploic appendagitis: a case report. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2010; 16(6): 558-560

Sorumlu Yazar: Mehmet Noyan Zenger, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale