POSTTRAVMATİK SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 46-48

POSTTRAVMATİK SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS

Cumhur Özdoğan1, M Akif Göğüsgeren1, Murat Döşoğlu1
Haydarpaşa Numune Hospital, Department Of Neurosurgery

Anahtar Kelimeler: SERVİKAL TRAVMA, SERVİKAL SPONDİLOPTOSİS, SPİNAL FÜZYON, SPONDİLOLİSTHESİS


POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS

Cumhur Özdoğan1, M Akif Göğüsgeren1, Murat Döşoğlu1
Haydarpaşa Numune Hospital, Department of Neurosurgery

Spondiloptosis, spondilolistesisin en ileri şeklidir ve subaksiyal servikal bölgede çok nadirdir. Literatürde günümüze kadar servikal spondiloptosis'li sadece 2 olgu bildirilmiştir. Bu çalışmada, travma sonrası C3-4 mesafesinde spondiloptosis gelişmiş, nörolojik bulgusu olmayan 67 yaşında bir erkek olgu sunulmaktadır. Olgu anterior ve posterior kombine cerrahi yaklaşımla tedavi edilerek 3 ay halofiksasyon ortezi ile tespit edilmiş ve takibinde füzyon sağlanmıştır.Cumhur Özdoğan, M Akif Göğüsgeren, Murat Döşoğlu. POSTTRAUMATIC CERVICAL SPONDYLOPTOSIS. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 1999; 5(1): 46-48


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş


Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale