Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Pneumomediastinumların Klinik Deneyimlere Dayalı Olarak Karşılaştırılması
A Comparative Study Of Pneumomediastinums Based On Clinical Experience
Ersin Sapmaz, Hakan Işık, Deniz Doğan, Kuthan Kavaklı, Hasan ÇAYLAK
doi: 10.14744/tjtes.2019.03161  Sayfa 0

2.
Strangule ve inkarsere hernilerin degerlendirilmesinde yeni bir teknik: Near infrared spectroscopy
A new technique in the evaluation of strangulated and incarcerated hernias: Near infrared spectroscopy
Murat Ziyan, Asim Kalkan, Ozlem Bilir, Gokhan Ersunan, Deniz Ozel, Ozlem Uzun, Semih Korkut
doi: 10.14744/tjtes.2019.72627  Sayfa 0

3.
Hartmann Kapatılması Prosedürü Hâlâ Yüksek Morbiditeli Bir Cerrahi Midir?
Reversal of Hartmann’s Procedure is Still a High-Morbid Surgery?
OZAN AKINCI, Muge Yurdacan, BAŞAR CAN TURGUT, Server Sezgin Uludağ, OSMAN ŞİMŞEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.71725  Sayfa 0

4.
Trokanterik femur kırığı operasyonu geçirecek yaşlı hastada erken dönemde yapılan femoral sinir blokajının ağrı yönetimi ve deliryum insidansına etkisi: Randomize kontrollü çalışma
The effect of early femoral nerve block intervention on preoperative pain management and incidence of postoperative delirium geriatric patients undergoing trochanteric femur fracture surgery: a randomized controlled trial
ali ihsan uysal, Başak Altıparmak, EYLEM YAŞAR, Mustafa Turan, Umut Canbek, Nigar Yılmaz, SEMRA GUMUS DEMİRBİLEK
doi: 10.14744/tjtes.2019.78002  Sayfa 0

5.
Akut Pankreatitli hastalarda tiyol-Disülfid Dengesi ve diğer kan parametreleri ile ilişkisi
The thiol-disulphide homeostasis in patients with acute pancreatitis and its relation with other blood parameters
fadime güllü ercan haydar, YAVUZ OTAL, ALP ŞENER, Gül Pamukçu Günaydın, FERHAT İÇME, Tuğba Atmaca Temrel, PERVİN BARAN, Ozcan Erel
doi: 10.14744/tjtes.2019.38969  Sayfa 0

KLINIK ÇALIŞMA
6.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  Sayfa 0

7.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  Sayfa 0

8.
Cerrahi Olarak Tedavi Edilen Asetabulum Kırıkları: Prognozu Hangi Parametreler Etkiler?
Acetabular Fractures Treated Surgically: Which of the Parameters Affect Prognosis?
Utku Bilekdemir, Osman Civan, Ali Cavit, hakan özdemir
doi: 10.14744/tjtes.2019.88472  Sayfa 0

9.
Abdominal Koza Sendromu: Akut Karın Sendromunun Nadir Bir Nedeni
Abdominal Cocoon Syndrome: A rare Cause of Acute Abdomen Syndrome
Şükrü Çolak, Hasan Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2019.48380  Sayfa 0

10.
Pediatrik beyin hasarında optik sinir kılıf çapı (OSKÇ) ile Rotterdam bilgisayarlı tomografi skorlama (RBTS) arasındaki korelasyon
Correlation between optic nerve sheath diameter (ONSD) and Rotterdam computer tomography scoring in pediatric brain injury
yasemin kayadibi, nazan ülgen tekerek, OSMAN YEŞİLBAŞ, Serhat Tekerek, emel ure, Turgut Kayadibi, Deniz Esin Tekcan Şanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.94994  Sayfa 0

11.
Akut apandisit tanısında GCP-2 / CXCL-6 ve hsCRP'nin tanısal değeri
Diagnostic value of GCP-2 / CXCL-6 and hsCRP in the diagnosis of acute appendicitis
Çiğdem Yücel, Esra Fırat Oğuz, Sadettin Er, İlhan Balamir, Turan Turhan, Mesut Tez
doi: 10.14744/tjtes.2019.26270  Sayfa 0

12.
Elektrik Yanıkları ve Komplikasyonları: Üçüncü Basamak Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi Verileri
Electrical Burns and Complications: Data of a Tertiary Burn Center Intensive Care Unit
Abdulkadir Başaran, Kayhan Gürbüz, Özer Özlü, Mete Demir, Orhan Eroğlu, Koray Daş
doi: 10.14744/tjtes.2019.65780  Sayfa 0

13.
Travmatik diyafragma yaralanmalarında mortaliteye etkili faktör
Factors affecting mortality in traumatic diaphragm ruptures
Serhat Tokgöz, Muzaffer Akkoca, Yasin Uçar, Kerim Bora Yilmaz, Özgür Sevim, Görkem Gündoğan
doi: 10.14744/tjtes.2019.58133  Sayfa 0

14.
Minimal İnvaziv Teknik ile Akromioklaviküler Eklem Rekonstrüksiyonunun Sonuçları
Results of Acromioclavicular Joint Reconstruction Using a Novel Minimally Invasive Technique
Gazi Huri, Erdi Özdemir, Nezih Ziroglu, John Costouros, Edward McFarland
doi: 10.14744/tjtes.2019.36897  Sayfa 0

15.
Acil onkolojik kolorektal cerrahinin başarısından hala şüphe etmeli miyiz?: Retrospektif Çalışma
Should we still doubt the success of emergency oncologic colorectal surgery?: A Retrospective Study
Nihan Acar, Turan Acar, Erdinc Kamer, Fevzi Cengiz, Kemal Atahan, Haldun Kar, Mehmet Hacıyanlı
doi: 10.14744/tjtes.2019.04043  Sayfa 0

16.
Akut Apandisitte Serum Ürokinaz-Tipi Plazminojen Aktivatör Reseptörünün Tanısal Değeri
The Diagnostic Value of Serum Urokinase-Type Plasminogen Activator Receptor in Acute Appendicitis
Ali Aygun, Mucahit Gunaydin, Omer Vefik Ozozan, Murat Cihan, Murat Karakahya
doi: 10.14744/tjtes.2019.55623  Sayfa 0

17.
Akut Apandisit Gibi Bulgu Veren Apendiks Karsinoid Tümörleri
Carcinoid Tumors of Appendix Presenting as Acute Appendicitis
Bora Barut, Fatih Gönültaş
doi: 10.5505/tjtes.2018.99569  Sayfa 0

18.
Laparoskopik Apendektomilerde Endoloop İle Güdük Kapama Tekniği Karşılaştırılması: Tek Hekim Deneyimi
Comparison of methods for closure of appendix stump during laparoscopic appendectomy using endoloops: Single surgeon experience
Yahya Çelik, Ozan Andaç Erbil
doi: 10.14744/tjtes.2019.63249  Sayfa 0

19.
Pelvik Fraktürler ve Bağlantılı Yaralanmaların İlişkisi: Pelvik Travmalı 471 Hastanın İstatiksel Analizi
Correlation of Pelvic Fractures and Associated Injuries: The Statistical Analysis of 471 Pelvic Trauma Patients
Mehmet Saydam, Mutlu Şahin, Kerim Bora Yılmaz, Selim Tamam, Gökhan Ünlü, Atıl Atilla, Yenel Bilgetekin, İdil Güneş Tatar, Pervin Demir, Melih Akıncı
doi: 10.5505/tjtes.2018.72505  Sayfa 0

20.
Obstrükte ve Perforasyonlu Kolorektal Kanser Hastalarına Güncel Tedavi Yaklaşımının Değerlendirilmesi
Evaluation of Current Therapeutic Approach to Obstructive and Perforated Colorectal Cancers
Selçuk Kaya, Ahmet Seker, ÖNDER ALTIN, Yunus Emre Altuntaş, Levent Kaptanoglu, Metin Kement, Nejdet Bildik, Hasan Kucuk
doi: 10.14744/tjtes.2019.03828  Sayfa 0

21.
Acil serviste girişimsel sedasyon ve analjezi uygulanan hastalarda sedasyon derinliğini ölçmede EEG monitörizasyonu (Bispectral IndexTM) ile Ramsey Sedasyon Skalası’nın uyumluluğunun değerlendirilmesi
Evaluation of the compliance between EEG monitoring (Bispectral IndexTM) and Ramsey Sedation Scale to measure the depth of sedation in the patients who underwent procedural sedation and analgesia in the emergency department
Sinem Avcı, Başak Bayram, Gonca İnanç, Nurfer Gören, Adile Öniz, Murat Özgören, Neşe Çolak Oray
doi: 10.5505/tjtes.2018.32627  Sayfa 0

22.
Kafa travmalı olgularda tüm vücut tarama tomografisinin gerekliliğinin değerlendirilmesi
Evaluation of the necessity of whole body scan tomography in cases with head trauma
iffet yasaran, ali karakuş, GÜVEN KUVANDIK, AHMET SEBE, zeynep Kekec
doi: 10.14744/tjtes.2019.42675  Sayfa 0

23.
Fournier Gangreni: 36 olgunun gözden geçirilmesi
Fournier’s Gangrene: Review of 36 Cases
Selahattin Çalışkan, Emrah Ozsoy, Mustafa Sungur, Hasan Tahsin Gozdas
doi: 10.14744/tjtes.2019.30232  Sayfa 0

24.
İpsilateral kalça ağrısı ve femur şaft kırıkları; herhangi bir ilişki var mı?
Ipsilateral hip pain and femoral shaft fractures; is there any relationship?
Ramadan Ozmanevra, Nihat Demirhan Demirkiran, Onur Hapa, Ali Balci, Hasan Havitcioglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.52543  Sayfa 0

25.
Motor cycle spoke wheel injuries in children: a preventable accident
Fatima Naumeri, Bilal Qayyum, Nadeem Ilahi Cheema, Muhammad Sohail, Muhammad Mustehsan Bashir
doi: 10.14744/tjtes.2019.04052  Sayfa 0

26.
Peptik Ülser Perforasyonunun Ameliyatsız Tedavisi: Tek Merkez Deneyimi
Non-operative Management of Perforated Peptic Ulcer: A Single Center Experience
Koray Karabulut, Mürşit Dinçer, Rumeysa Kevser Liman, Sertaç Usta
doi: 10.14744/tjtes.2019.31967  Sayfa 0

27.
Peptik ülser perforasyonunda omentopeksi ile falsiformopeksinin karşılaştırılması
Omentopexy versus Falciformopexy for Peptic Ulcer Perforation
Aydemir Olmez, Egemen Cicek, Cemalettin Aydin, Kuntay Kaplan, Cuneyt Kayaalp
doi: 10.14744/tjtes.2019.11387  Sayfa 0

28.
Majör Yanıklı Hastalarda Erken Dönem Fizyoterapinin Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Bir Yanık Merkezi Deneyimi
The Effect of Early Physiotherapy on Biochemical Parameters in Major Burn Patients: A Burn Center’s Experience
Murat Ali Çınar, Kezban Bayramlar, Ahmet Erkılıç, Ali Güneş, Yavuz Yakut
doi: 10.5505/tjtes.2018.05950  Sayfa 0

29.
Travmatik Torakolomber Bileşke Yaralanmalı Hastalarda Steroidin Nörolojik Sonuçlar Üzerine Etkisi
The Effects of Steroids in Traumatic Thoracolumbar Junction Patients on Neurological Outcome
Mustafa Kemal İlik, Fatih Keskin, Fatih Erdi, Bülent Kaya, Yaşar Karataş, Erdal Kalkan
doi: 10.5505/tjtes.2018.86721  Sayfa 0

30.
Akut kolesistitde laparoskopik kolesistektominin zamanlası: ilk 72 saat ve oksidatif stres belirteçlerinin önemi
The timing of laparoscopic cholecystectomy in acute cholecystitis: importance of first 72 hours and oxidative stress markers
zinet asuman arslan onuk, Umut Rıza Gündüz, Ümit Koç, Esra Kızılateş, İsmail Gömceli, S. Halide Akbaş, Nurullah Bülbüller
doi: 10.14744/tjtes.2019.17807  Sayfa 0

31.
Akut pankreatitte hematolojik parametrelerin değeri
The value of hematological parameters in acute pancreatitis
Akif Yarkaç, Ataman Köse, Seyran Bozkurt Babuş, Fehmi Ateş, Gülhan Örekici Temel, Aydemir Ölmez
doi: 10.5505/tjtes.2018.69857  Sayfa 0

32.
Acil veya Elektif Uygulanmış Femoral Herni Tamirinin Cerrahi Tekniği ve Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparison Of Surgical Technique And Results For Emergency Or Elective Femoral Hernia Repair
Enver Kunduz, İsmail Cem Sormaz, Yunus Yapalak, Huseyin Kazim Bektasoglu, Alı FUATKAAN GOK
doi: 10.14744/tjtes.2019.04524  Sayfa 0

33.
Postoperatif Safra Fistüllerinin Endoskopik Tedavisi
Endoscopic Treatment of Postoperative Biliary Fistulas
Şükrü Çolak, Bünyamin Gürbulak, Ali Fuat Kaan Gök, Ekrem Çakar, Hasan Bektaş
doi: 10.14744/tjtes.2019.63667  Sayfa 0

34.
Bir Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine Başvuran Ateşli Silah Yaralanması Olgularının İncelenmesi
Investigation Of Firearm Injury Cases Presented To A Training And Research Hospital’s Emergency Service
Orhan Meral, Caner Sağlam, Birdal Güllüpınar, Özlem Ezgi Aktürk, Serdar Beden, İsmet Parlak
doi: 10.14744/tjtes.2019.08949  Sayfa 0

35.
Antikoagulan/antiplatelet kullanımına bağlı spontan abdomen ve abdominal duvar hematomları; Tek merkez, cerrah perspektifi
Spontaneous abdomen and abdominal wall hematomas due to anticoagulant/antiplatelet use; Single center, surgeons perspective
Muhammet Kadri Çolakoğlu, Ali Özdemir, Süleyman Kalcan, Ali Demir, Gökhan Demiral, Ahmet Pergel
doi: 10.14744/tjtes.2019.32485  Sayfa 0

36.
Traumatic Upper Extremity Injuries: Analysis of Correlation of Mangled Extremity Severity Score and Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand Score
Gloria Maria Hohenberger, Janos Cambiaso-daniel, Angelika Maria Schwarz, Stafanos Boukovalas, Franz Josef Seibert, Peter Konstantiniuk, Tina Cohnert
doi: 10.14744/tjtes.2019.44939  Sayfa 0

37.
Karmaşık Üst Uzuv Defektlerinde 'Posterior İnterosseöz Flebin' Çok Yönlü Kullanımı
Versatile Use Of 'The Posterior Interosseous Flap' In The Reconstruction Of Complex Upper Limb Defects
Ensar Zafer Barın, Hakan Çinal, Murat Kara, Mehmet Akif Çakmak, Önder Tan
doi: 10.14744/tjtes.2019.54889  Sayfa 0

DENEYSEL ÇALIŞMA
38.
Yeni bir hemostatik scaffold materyali ve kanama durdurmada fibrin çatı oluşumunun önemi: Eksperimental Rat Çalışması
A Novel Hemostatic Scaffold Material and The Importance of Scaffold Formation on Ending Hemorrhage: An Experimental Rat Study
Ismail Altintop, MEHMET TATLI, Zeynep SOYER, ARZU HANIM YAY, ahmet ozturk, Cigdem Karakukcu
doi: 10.14744/tjtes.2019.34359  Sayfa 0

39.
Hemorajik Şok Tanısında ve Evrelemesinde Iskemi Modifiye Albumin (IMA) ve IMA/Albumin Oranı: Randomize Kontrollü Deneysel Çalışma
Ischemia-modified albumin (IMA) and the IMA/Albumin ratio in the diagnosis and staging of hemorrhagic shock: A randomized controlled experimental study
Suleyman Turedi, Aynur Sahin, Metehan Akca, Selim Demir, Gokcen Derya Reis Kose, Arif Burak Cekic, Mehmet Yildirim, Ersin Yulug, Ahmet Mentese, Suha Turkmen, Sami Acar
doi: 10.14744/tjtes.2019.32754  Sayfa 0

40.
Ratlarda deneysel yanık modelinde oluşan staz zonunda nitrogliserinin etkisi
The effect of nitroglycerin in the zone of stasis in a rat burn model
Metin Gündüz, tamer sekmenli, Ceyhan Uğurluoğlu, Ilhan Ciftci
doi: 10.14744/tjtes.2019.00005  Sayfa 0

41.
The importance of preliminary evaluation in developing ambulance staff training curriculum for developing countries: A survey in Uzbekistan
Woo Chan Jeon, Hyun Jong Kim, Junseok Park, Kyung Hwan Kim, Dong Wun Shin, Joon Min Park, Jung Eon Kim, Ji Sook Lee, Hoon Kim
doi: 10.14744/tjtes.2019.79595  Sayfa 0

42.
İnfrarenal Aort Oklüzyonu ile Oluşan İntestinal Hasarında Adalimumab'ın Koruyucu Etkisi
The Protective Effect of Adalimumab on Intestinal Injury induced with Infrarenal Aortic Occlusion
Ahmet Pergel, Levent TUMKAYA, Gökhan Demiral, Muhammet Kadri Çolakoğlu, Süleyman Kalcan, Ali Özdemir, Tolga Mercantepe, Başar Erdivanlı, Adnan Yılmaz
doi: 10.14744/tjtes.2019.59607  Sayfa 0

43.
Çekal ligasyon ve puncture yöntemi uygulanan ratlarda ertapenem etkinliğinin gösterilmesi
An evaluation of the effect of ertapenem in rats with sepsis created by cecal ligation and puncture
Başak Göl Serin, Şükran Köse, Osman Yılmaz, Mehmet Yıldırım, İlkay Akbulut, Süheyla Serin Senger, Gülgün Akkoçlu, Gülden Diniz, Süha Serin
doi: 10.5505/tjtes.2018.26050  Sayfa 0

44.
Kafeik Asit Fenetil Ester Künt Pulmoner Kontüzyon Modelinde Pulmoner İnflmasyon ve Apoptozisi Nf-κβ Aktivasyonunu Azaltarak İyileştirir
Caffeic Acid Phenethyl Ester Ameliorates Pulmonary Inflammation and Apoptosis Reducing Nf-κβ Activation in Blunt Pulmonary Contusion Model
İhsan Karaboğa
doi: 10.5505/tjtes.2018.51694  Sayfa 0

45.
Deneysel beyin travması oluşturulan ratlarda erken tanı için sellüler prion protein(PrPC)’nin değerlendirilmesi
Evaluation of rat major celluler prion protein (PrPC) for early diagnosis in experimental rat brain trauma model
Alev Kural, Sebnem Tekin Neijmann, aysun toker, Halil doğan, Nurten Sever, Sezgin Sarıkaya
doi: 10.5505/tjtes.2018.46923  Sayfa 0

46.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  Sayfa 0

OLGU SUNUMU
47.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  Sayfa 0

48.
Nadir Bir Olgu Sunumu: Mastoid Kırığı Nedeniyle Oluşan Servikal Subkutan ve Mediastinal Amfizem
A Rare Case Report: Cervical Subcutaneous and Mediastinal Emphysema Due To Mastoid Fracture
Haydar Gök, Selim Şeker, HALIL OLGUN PEKER, MEHMET ALPAY ÇAL, Tamer Altay, Suat Çelik
doi: 10.14744/tjtes.2019.02828  Sayfa 0

49.
Nadir Bir Vaka: Künt Abdominal Yaralanma Sonucu Gelişen İzole Süperior Mezenterik Ven Yaralanması
A Rare Case: Isolated Superior Mesenteric Vein Injury Occuring After Blunt Abdominal Truma
Mehmet Kubat
doi: 10.14744/tjtes.2019.39932  Sayfa 0

50.
Mekanik bağırsak tıkanmasıyla başvuran Castleman hastalığı: nadir bir vaka
Castleman's disease presenting with mechanical intestinal obstruction: a rare case
Abdulcabbar Kartal, ERAY ATLI, GURCAN VURAL, murat ferhat ferhatoglu, ALI ILKER FILIZ
doi: 10.5505/tjtes.2018.42273  Sayfa 0

51.
Rhinoceros-related delayed traumatic diaphragmatic rupture
Michael Sebastian, ALIA Abdullah, Mohamed Abusharia, Fikri M Abu-Zidan
doi: 10.14744/tjtes.2019.73857  Sayfa 0

52.
Bronş ve Aortun Müşterek Yaralanmasının Başarılı Tedavisi
Successful Treatment Of A Combined Bronchial And Aortic Trauma
Murat Saricam, Berker Ozkan, Alper Toker
doi: 10.5505/tjtes.2018.23429  Sayfa 0

53.
Surgical approach for acute ischemic colitis after scuba diving: a case report
Eun Soo Choi, Han Deok Kwak, Jae Kyun Ju
doi: 10.14744/tjtes.2019.67523  Sayfa 0

54.
Gastrik Volvulustan 9 Yıl Sonra Görülen Gezici Dalak Torsiyonu: Multiparitenin Etkisi?
Torsion of Wandering Spleen 9 Years After Gastric Volvulus: Effect of Multiparity?
Serkan Karaisli, Turan Acar, Nihan Acar, Erdinc Kamer, Mehmet Haciyanli
doi: 10.14744/tjtes.2019.91606  Sayfa 0

55.
Penetran keratoplasti varlığında travmatik skleral rüptür gelişen ilk olgu
First report of traumatic scleral rupture after penetrating keratoplasty
Ceyhun Arıcı, Samira Hagverdiyeva, Burak Mergen, Mehmet Serhat Mangan, Osman Şevki Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2018.55014  Sayfa 0

56.
Ateşli silah yaralanması nedeniyle birden fazla abdominal cerrahi operasyon geçiren bir hastada rastlantısal olarak bulunan heterotopik mezenterik ve omental ossifikasyon
Heterotopic mesenteric and omental ossification incidentally found in a patient with multiple abdominal surgical operations because of gunshot injury
Süleyman Utku Çelik, Rahman Şenocak, Oğuz Hançerlioğulları
doi: 10.5505/tjtes.2018.44014  Sayfa 0

57.
Unilateral ischaemic retinopathy and bilateral subdural haemorrhage in an infant with non-accidental injury: An ophthalmological approach.
Chye Li Ee, Azlindarita Aisyah Mohd Abdullah, Amir Samsudin, Nurliza Khaliddin
doi: 10.5505/tjtes.2018.57059  Sayfa 0

58.
Nadir Görülen Bir Akut Mekanik İntestinal Obstrüksiyon Olgusu: Kolonik Endometriozis
A Rare Case of Acute Mechanical Intestinal Obstruction: Colonic Endometriosis
Mehmet Zeki Buldanlı, İbrahim Ali Özemir, Oktay Yener, Yasemin Dölek
doi: 10.5505/tjtes.2018.62705  Sayfa 0

59.
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Small Bowel Prolapse From Anus; Atypical Presentation of Rectal Perforation
Sezer Akbulut, Mehmet Abdussamet Bozkurt, Hamit Ahmet Kabuli, Mehmet Emin Güneş
doi: 10.5505/tjtes.2018.40149  Sayfa 0

EDITÖRE MEKTUP
60.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  Sayfa 0
Makale Özeti

61.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  Sayfa 0
Makale Özeti

62.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  Sayfa 0
Makale Özeti

DERLEME
63.
Pediatrik künt renal travmalarda transkateter embolizasyon: Olgu sunumu ve literatür derlemesi
Transcatheter embolization in pediatric blunt renal trauma: Case report and review of the literature
İbrahim Kartal, HasanAli Durmaz, Sanem (Guler) Cimen, Sertac Cimen, Hamit Ersoy
doi: 10.14744/tjtes.2019.93043  Sayfa 0

64.
Yoğun Bakımda Yazılım Kullanımı
Use of a software in the ICU
Mois Bahar, Emin Yalçın Inel
doi: 10.14744/tjtes.2019.28282  Sayfa 0

DIĞER
65.
Canlı donörden böbrek transplantasyonunda cerrahi ve ürolojik komplikasyonların 789 vakada güncellenmiş analizi: Tek bir merkez tecrübesi
An updated analysis of the surgical and urological complications of 789 living related donor kidney transplantations: Experience of a single center
Tayfun Oktar, Taner Koçak, Tzevat Tefik, Selcuk Erdem, Oner Sanli, H.Orhan Ziylan, Ismet Nane
doi: 10.14744/tjtes.2019.78805  Sayfa 0

OLGU SERISI
66.
Penetran toraks travmalarından sonra görülebilen diyafragma yaralanmalarının tanı ve tedavisinde VATS'ın rolü
The role of VATS in the diagnosis and treatment of diaphragmatic injuries after penetrating thoracic traumas
Fazlı Yanık, Yekta Altemur Karamustafaoğlu, Yener Yörük
doi: 10.14744/tjtes.2019.02682  Sayfa 0

67.
Bifosfonat kullanımı ile ilişkili atipik femur kırıkları: 19 hastanın kapsamlı değerlendirmesi
Atypical femoral fractures related to bisphosphonate use: a comprehensive review of 19 patients
Koray Şahin, Omer Naci Ergin, Serkan Bayram, Turgut Akgül
doi: 10.14744/tjtes.2019.46595  Sayfa 0

68.
Nadir bir akut batın nedeni olan spontan rektus hemetomunda endovaskuler embolizasyon tedavisi
Endovascular Embolisation Treatment in a rare acute abdomen spontaneous Rectus Sheath Haematoma
Çağlayan Çakır
doi: 10.14744/tjtes.2019.44015  Sayfa 0

69.
Anterior Intra-pelvik Yaklaşımla (Modifiye Stoppa) Tedavi Edilen Deplase Asetabulum Kırıklarının Orta Dönem Sonuçları
Mid-term Results of Displaced Acetabulum Fractures Surgically Treated via Anterior Intra-pelvic Approach (Modified Stoppa)
Ömur Çağlar, Saygın Kamacı, Şenol Bekmez, Ahmet Mazhar Tokgözoğlu, Bülent Atilla, Emre Acaroğlu
doi: 10.14744/tjtes.2019.03835  Sayfa 0

LookUs & OnlineMakale