Ulus Travma Acil Cerrahi Derg: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Sıçan modelinde ezilme tipi yaralanma sonrasında gelişen tendon yapışıklıklarının önlenmesinde Hyalobarrier Gel ve Seprafilm'in etkinliği
Effects of Hyalobarrier Gel and Seprafilm in preventing peritendinous adhesions following crush type injury in a rat model
Emel Yurdakul Sıkar, Hasan Ediz Sıkar, Hüsamettin Top, Ahmet Cemal Aygıt
doi: 10.5505/tjtes.2018.54007  

2.
Non-heparinized Veno-venous ECMO Applied to Patient with Severe Lung Contusion and Hypovolemic shock due to Trauma
Seong Ho Moon, Ki Nyun Kim, Jae Jun Jung, Jae Hong Park, Joung Hun Byun
doi: 10.5505/tjtes.2018.33802  

3.
Doğal afetler gibi mücbir durumlarda hekimin hukuki ve etik sorumluluğu
Legal and ethical responsibilities of physicians in coercive situations such as natural disasters
Berna Şenel Eraslan, Beytullah Karadayı, İbrahim Eray Çakı, Naciye Aslan, Ende Varlık Tokgözoğlu, Çağlayan Kılıç, Abdi Özaslan, Gürsel Çetin
doi: 10.5505/tjtes.2017.32885  

KLINIK ÇALIŞMA
4.
Comparative Evaluation Of 2.0 mm Locking Plate System vs 2.0 mm Non Locking Plate System For Mandibular Angle Fracture Fixation; A Retrospective Study
Pavan MANOHAR PATIL, Lan Yang
doi: 10.5505/tjtes.2015.45945  

5.
Yoğun bakım ünitesinde izlenen travmalı hastaların travma skorları ile prospektif analizi
Prospective analysis of trauma patients via trauma scores in the intensive care unit
Ersan Ozen, Fatma Ulger, Nurullah Yilmaz, Erhan Cetin Cetinoglu, Ahmet Dilek
doi: 10.5505/tjtes.2016.45751  

6.
Factors predicting the early mortality of trauma patients
Won Young Yong Jin, Jin Hee Jeong, Dong Hoon Kim, Tae Yun Kim, Changwoo Kang, Soo Hoon Lee, Sang Bong Lee, Seong Chun Kim, Yong Joo Park, Daesung Lim
doi: 10.5505/tjtes.2018.29434  

7.
Türkiye Hatay’daki Suriyeli Maksillofasial Travmalı Hastaların İnsidansı, Etyolojisi ve Örneği: 3 Yıllık Geriye Dönük Çalışma
Incidence, Etiology, and Patterns of Maxillofacial Traumas in Syrian patients in Hatay, Turkey: A 3 -Year Retrospective Study
Cengiz Arli, Mustafa Ozkan, Ali Karakus
doi: 10.5505/tjtes.2018.16243  

8.
Yoğun Bakımda Toraks Travmalı Olgularda Mortalite Prediktörleri; 10 Yıllık Sonuçlar
Predictors Of Mortality In Cases With Thoracic Trauma Admitted To The Intensive Care Unit: 10-Year Clinical Outcomes
Mehtap Pehlivanlar Küçük, Ahmet Oğuzhan Küçük, İskender Aksoy, Davut Aydın, Fatma Ülger
doi: 10.5505/tjtes.2018.97345  

9.
Synesmoz Yaralanmasının Eşlik Ettiği Lateral Malleol Kırıklarının ANK Çivisi ile Tedavisi: 10 yıllık Tedavi sonuçları.
The ANK Nail Treatment of the Lateral Malleolar Fractures With Syndesmosis Injury; Clinical Outcomes at 10 Years Follow up.
Sinan Kahraman, Hasan Hüseyin Ceylan, Mehmet Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara
doi: 10.5505/tjtes.2018.91679  

10.
The Efficacy of Negative Pressure Wound Therapy in the Management of Acute Burns
Akut Yanıkların Tedavisinde Negatif Basınçlı Yara Terapisinin Etkinliği
Metin Kement, Adil Başkıran
doi: 10.5505/tjtes.2017.78958   (70 kere görüntülendi)

11.
Negatif Başınçlı Yara Tedavisinin Elektrik Yanıklarında Klinik Olarak Değerlendirilmesi
Clinical evaluation of negative-pressure wound therapy in the management of electrical burns
Kemal Eyvaz, Metin Kement, Salim Balin, Hakan Acar, Fikri Kündeş, Alev Karaoz, Osman Civil, Mehmet Eser, Levent Kaptanoglu, Selahattin Vural, Nejdet Bildik
doi: 10.5505/tjtes.2018.80439  

12.
Parmak Ucu Amputasyonlarında Repoziyon Flebi Kullanımı Ve Replantasyonların Uzun Dönem Sonuçlarının Karşılaştırılması
Comparisons between long-term outcomes of the use of reposition flaps and replantations in fingertip amputations
Emin Sir, Alper Aksoy, Meliha Kasapoglu Aksoy
doi: 10.5505/tjtes.2018.67217  

13.
Nondeplase skafoid kırıkların alçı tedavisinde bilgisayarlı tomografi immobilizasyon süresini kısaltmaya yardımcı olur mu?
Does computerized tomography help to shorten the immobilization period in the plaster treatment of nondisplaced scaphoid fractures?
Hüseyin Çümen, Altuğ Duramaz, Cemal Kural
doi: 10.5505/tjtes.2018.32069  

14.
Mortality determiners for fall from height cases
Muzaffer Akkoca, Serhat Tokgöz, Kerim Bora Yılmaz, Sümeyra Güler, Melih Akıncı, Şener Balas, Harun Karabacak, Mehmet Saydam
doi: 10.5505/tjtes.2018.50724  

15.
Kulak ve Aurikular Bölgenin Yüksek Enerjili Patlayıcılar Kaynaklı Yaralanmalarının Retrospektif Analizi: Operasyon Saha Hastanesi Acil Servis Deneyimleri
Retrospective Analyses of High-Energy Explosive Device Related Injuries of Ear and Auricular Region: Experiences in Operative Field Hospital Emergency Room
Mehmet Burak Aşık, Murat Binar
doi: 10.5505/tjtes.2017.60649  

16.
Yüksek dereceli karaciğer ve dalak hasarında nonoperatif tedavinin etkinliği
The effectiveness of non-operative treatment in high-grade liver and spleen injury
Kıvılcım Karadeniz Cerit, Rabia Ergelen, Tural Abdullayev, Halil Tuğtepe, Tolga Emrullah Dağlı, Gürsu Kıyan
doi: 10.5505/tjtes.2018.83573   (167 kere görüntülendi)

17.
Ameliyat öncesi C-reaktif protein değeri ve nötrofil yüzdesinin laparoskopik appendektomiden açık appendektomiye konversiyonu belirlemedeki yeri
The role of preoperative C-reactive protein value and neutrophil ratio in determination of conversion from laparoscopic appendectomy to open appendectomy
Hüseyin Onur Aydın, Tevfik Avcı, Tugan Tezcaner, Mahir Kırnap, Sedat Yıldırım, Gökhan Moray
doi: 10.5505/tjtes.2018.68705  

18.
Çocuk Önkol Orta 1/3 Kırıklarının Konservatif Tedavisi Sırasında Redüksiyon Kaybının Saptanmasında “Three Poınt İndex” (tpı)’nın Kullanılabilirliği
The Utılıty Of The Three-Poınt Index In The Determınatıon Of Reductıon Loss Durıng The Conservatıve Treatment Of Paedıatrıc Forearm Mıd-Thırd Fractures
Zeki Taşdemir, Güven Bulut, Bilğehan Çevik, Engin Eceviz, Hüseyin Günay
doi: 10.5505/tjtes.2018.84553  

19.
Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ameliyat Sonrası Mortalite
Admission Neutrophile to Lymphocyte Ratio and Postoperative Mortality in Elderly Hip Fracture Patients
Aytun Temiz, Salim Ersözlü
doi: 10.5505/tjtes.2018.94572  

20.
İntertrokanterik femur kırıklarında oblik pozisyonda uygulanan femur intramedüller çivilemesi sırasında çift skopi kullanımı cerrahi süre ve skopi süresini azaltabilir mi?
Can double fluoroscopy reduce surgical time and radiation exposure during intertrochanteric femur fracture nailing in oblique patient position at 70 degrees to the floor?
Haluk Çelik, Adnan Kara, Yavuz Sağlam, İsmail Türkmen, Serkan Aykut, Mehmet Erdil
doi: 10.5505/tjtes.2018.04048  

21.
Çatışmaya Bağlı Şarapnellerin Dağılım Karakteristikleri İle Bu Dağılımın Silah Tipi ve Çatışma Bölgesi İle İlişkisi: Operasyon Bölgesi Hastanesindeki Deneyimler
Distribution Characteristics of Combat-related Shrapnel and Relationship with Weapon Type and Conflict Location: Experiences In An Operational Field Hospital
Sinan Akay, Mehmet Burak Aşık, Sami Eksert
doi: 10.5505/tjtes.2018.13402  

22.
Yetişkinlerde akut apendisit için klinik skorlama sistemlerinin kullanılması yararlı mı?
Is it beneficial to use clinical scoring systems for acute appendicitis in adults?
Emin Kose, Mustafa Hasbahceci, Mehmet Can Aydin, Canberk Toy, Tuba Saydam, Ayhan Ozsoy, Servet Rustu Karahan
doi: 10.5505/tjtes.2018.22378  

23.
Tibia kırıklarının intramedüller çivileme ile tedavisinde traneksamik asit kullanımı güvenli ve güvenilir mi?
Is Tranexamic Acid Safe and Reliable after Tibia Intramedullary Nailing?
Sefa Giray Batıbay, İsmail Türkmen, Sedat Duman, Savaş Çamur, Necdet Sağlam, Sevilay Batıbay
doi: 10.5505/tjtes.2018.42147  

24.
Akut Pankreatitin Prognozunu Ön Görmede Eritrosit Dağılım Hacmi ve CRP/Albumin Değerlerinin Önemi
Significance of Red Blood Cell Distribution Width and CRP/Albumin Levels in Predicting Prognosis of Acute Pancreatitis
Eyüp Murat Yılmaz, Altay Kandemir
doi: 10.5505/tjtes.2018.98583  

25.
XXXX skoru: Akut apandisit tanısında yeni bir skorlama sistemi
The XXXX score: A new diagnostic score for acute appendicitis
Kerem Karaman, Metin Ercan, Hakan Demir, Ömer Yalkın, Yener Uzunoğlu, Kemal Gündoğdu, İsmail Zengin, Yakup Ersel Aksoy, Erdal Birol Bostancı
doi: 10.5505/tjtes.2018.62436  

26.
Penetran Keratoplasti Sonrası Travmatik Yara Yeri Ayrılması
Wound Dehiscence After Penetrating Keratoplasty
Evin Singar-ozdemir, Ayse Burcu, Zuleyha Yalnız Akkaya, Baris Oral, Firdevs Ornek
doi: 10.5505/tjtes.2018.44450   (86 kere görüntülendi)

DENEYSEL ÇALIŞMA
27.
Akut mezenterik iskemi hasarının kritik zaman tahmini ve reversibilitesi
Predicting Critical Duration and Reversibility of Damage in Acute Mesenteric Ischemia: an experimental study
Ayhan Aköz, Kenan Ahmet Türkdoğan, Nesibe Kahraman Çetin, Selen Kum, Ali Duman, Mevlüt Türe, Ahmet Ender Demirkıran
doi: 10.5505/tjtes.2018.69710  

28.
The Therapeutic Effects of Thalidomide and Etanercept on Septic Rats Exposed to Lipopolysaccharide
Talidomid ve Etanersept'in Lipopolisakkarite Maruz Bırakılan Septik Sıçanlarda Terapötik Etkileri
Nevin İlhan, Solmaz Susam, Hüseyin Fatih Gül, Necip İlhan
doi: 10.5505/tjtes.2018.68473  

29.
Deneysel Peritonitte Peritoneal Sıvının Antibakteryel Etkisi
The antibacterial effect of peritoneal fluid in experimental peritonitis
Birol Agca, Ahmet Yalin Iscan, Erdal Polat, Kemal Memisoglu
doi: 10.5505/tjtes.2018.10452   (9 kere görüntülendi)

30.
Serbest radikal tutucu Tempolün ratlarda ven grefti intimal hiperplazisine etkisi
A free radical scavenger (Tempol) and its effect on intimal hyperplasia of vein grafts in rats.
Arif Türkmen, Mehmet Doğan, Metin Temel
doi: 10.5505/tjtes.2017.80281  

31.
Effect of curcumin on lung injury induced by skeletal muscle ischemia/reperfusion in rats
Hamed Ashrafzadeh Takhtfooladi, Mohammad Ashrafzadeh Takhtfooladi
doi: 10.5505/tjtes.2018.83616  

32.
Kitosan kaplı ipliklerin anastomoz gücü arttırma üzerine etkisi
The effect of chitosan coating on surgical sutures to strengthen the colonic anastomosis
Yuksel Altınel, Soon Soup Chung, Guven Okay, Nesrin Ugras, Ahmet Fatih Isik, Ersin Ozturk, Halil Ozguc
doi: 10.5505/tjtes.2018.59280  

33.
Karın içi enfeksiyon varlığında sentetik yama kullanımı: Deneysel bir uygulanabilirlik çalışması
Synthetic mesh placement in the presence of abdominal infection: An experimental study of feasibility
Ahmet Burak Çiftçi, Rıza Haldun Gündoğdu, Bahadır Osman Bozkırlı, Mustafa Ömer Yazıcıoğlu, Berrak Gümüşkaya Öcal, Birsen Özdem
doi: 10.5505/tjtes.2018.59263  

34.
Ratlarda alfa tokoferolün akut pankreatit üzerine etkileri
The effects of alpha tocopherol on acute pancreatitis in rats
Halit Ozgul, Cihad Tatar, Bahri Ozer, Husnu Aydin, Soner Sari, Songul Peltek Ozer
doi: 10.5505/tjtes.2018.30413  

35.
Sıçanlarda Bağırsak İskemi-reperfüzyonunun Deneysel Modelinde İskemi-Reperfüzyon Hasarının Önlenmesinde Pentoksifilin ve Iloprost'un Rolü.
The Role Of Pentoxifylline And Iloprost In Prevention Of Ischemia-reperfusion injury in Experimental Model Of Intestine Ischemia-reperfusion In Rats.
Ugur Abakay, Sinan Soylu, Sabahattin Göksel, Bülent Saraç, Zeynep Deniz Şahin İnan, Erol Çakmak, Özge Korkmaz, Atilla Kurt, Hüsnü Çağrı Genç
doi: 10.5505/tjtes.2018.22227  

36.
Effects of repetitive local injections of human amniotic fluid on the healing of zygomatic arch osteotomies in adult rabbits
Şebnem Turan, Güzin Yeşim Özgenel, Mesut Özcan
doi: 10.5505/tjtes.2015.56588  

OLGU SUNUMU
37.
İntraorbital Metalik Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Çıkartılması: Teknik Note
Endoscopic Endonasal Removal of Intraorbital Metallic Foreign Body: Thechnical Note
Emin Cagil, Ali Erdem Yildirim, Ibrahim Ekici, Evin Singar, Osman Arikan Nacar, Ahmet Deniz Belen
doi: 10.5505/tjtes.2016.34045  

EDITÖRE MEKTUP
38.
Omurilik yaralanmalarına kafeik asit fenetil esterin koruyucu etkileri üzerine deliller
Implication of protective effect of caffeic acid phenethyl ester on spinal cord injury
Ömer Akyol, Mehmet Akif Güleç, Sümeyya Akyol
doi: 10.5505/tjtes.2016.78235  
Makale Özeti

39.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Alpaslan Sahin, Mustafa Rasid Toksoz, Kemal Arslan
doi: 10.5505/tjtes.2016.35916  
Makale Özeti

40.
Metal çay süzgecinin parçalı zigomatik arkus kırıklarında eksternal fiksasyon aracı olarak kullanımı, ucuz ve pratik bir teknik
Metal tea strainer as an external fixation tool in comminuted zygomatic arch fractures, an inexpensive and practical technique
Medeni Volkan Kıyak, Dağhan Dağdelen, Işıl Akgün Demir, Ayşin Yeşilada, Semra Hacıkerim, Anıl Demiröz
doi: 10.5505/tjtes.2016.68540  
Makale Özeti

LookUs & OnlineMakale