Ulus Travma Acil Cerrahi Derg | Yayın Kurulu Yayın Kurulu

Editör

Prof. Dr. Recep Güloğlu
İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Çapa, İstanbul


Yardımcı Editörler

Prof. Dr. M. Mahir ÖZMEN
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara

Doc. Dr. Kaya Sarıbeyoğlu
İÜ, Cerrahpaşa Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Cerrahpaşa, İstanbul

Doc. Dr. Hakan Yanar
İÜ, İstanbul Tıp Fak. Genel Cerrahi ABD, Çapa, İstanbul

Yayıncılık ve Dizgi

  • Yayına Hazırlama : Kare Yayıncılık
  • Online Dergi & Web : LookUs
  • İngilizce Editörü : Merve Şenol
  • İstatistik Analiz : Empiar İstatistik

Geçmiş Dönem Editörleri

  • Dr. Ömer Türel
  • Dr. Cemalettin Ertekin
  • Dr. Korhan Taviloğlu
LookUs & OnlineMakale