Ulus Travma Acil Cerrahi Derg | Künye Künye

ULUSAL TRAVMA ve ACİL CERRAHİ DERGİSİ
ISSN: 1306-696X

Sahibi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği adına
Dr. Cemalettin ERTEKİN

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Recep GÜLOĞLU

Amblem
Dr. Metin ERTEM

Yazışma Adresi
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi Sekreterliği
İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi ABD,Travma ve Acil Cerrahi Servisi Sekreterliği, Çapa, 34390, İstanbul

İnternet Adresi
www.travma.org.tr - www.travma.org

Tel: (212) 531 1246 - (212) 531 0939 Faks /Fax: (212) 533 1804

İnternet Sitesi, Online Hizmetler
LookUs Bilişim Ltd.

Ofset Baskı Ön Hazırlık
Kare Yayıncılık ve İletişim Hizmetleri

LookUs & OnlineMakale