Bilateral isolated cut of sensory branch of radial nerve [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(2): 186-188 | DOI: 10.5505/tjtes.2013.92332  

Bilateral isolated cut of sensory branch of radial nerve

Nuray Akkaya1, Hakan Ramazan Özcan2, İnci Gökalan Kara2, Füsun Şahin1
1University Of Pamukkale, Faculty Of Medicine, Department Of Physical Medicine And Rehabilitation
2University Of Pamukkale, Faculty Of Medicine, Department Of Plastic And Reconstructive Surgery

Introduction: Bilateraly injuries of sensory branch of radial nerve(SBRN) usually occur as a result of tight handcuff neuropathy.In this case we aimed to present bilateral isolated cut of SBRN with an injury mechanism which has not been reported in the literature yet.
Case-presentation: Twenty-four years old, a worker in a glass factory, male patient was presented.His dorsolateral skin cut of wrists due to breaking of the glass as a result of occupational accident was primarily sutured in a healthcare center.The patient consulted again after a month because of the lingering numbness and pain, and surgery was planned.In the surgery observed scar tissue and neuroma around cut ends of SBRN were excised, and bilateral SBRN cut were repaired.Four weeks after operation, mild sensory deficit on dorsal side of bilateral thumbs, and left first web space, and flexion limitation on right wrist were detected. At postoperative 3rd month, right wrist joint range of motion were full, sensory deficits, and hyperesthesia was decreased.
Results: SBRN elicits the sensory innervation of thumb dorsum so its injury does not cause important functional deficit.However because of susceptibility of SBRN to develop painful neuroma, diagnosis, treatment and follow up of isolated SBRN injury would be worthwhile for prevention of possible painful neuropathy disturbing the quality of life.

Keywords: Sensory branch of radial nerve, nerve injury of forearm, neuroma


Radial sinir duyusal dalının iki taraflı izole kesisi

Nuray Akkaya1, Hakan Ramazan Özcan2, İnci Gökalan Kara2, Füsun Şahin1
1Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı
2Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Plastik Ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı

Giriş: Radial sinir duyusal dalının (RSDD) iki taraflı yaralanmaları genellikle sıkı takılmış kelepçe nöropatisi sonucunda oluşur. Bu vakada daha önce literatürde bildirilmemiş yaralanma mekanizması ile oluşan bilateral izole RSDD kesisinin sunulması amaçlandı.
Vaka sunumu: Yirmi-dört yaşında, cam fabrikasında işçi, erkek hasta sunuldu. İş kazası sonucu olarak cam kırılması ile el bilekleri dorsolateralinde oluşan cilt kesisi, başvurduğu sağlık merkezinde primer suture edilmiş. Hasta 1 ay sonra geçmeyen hissizlik ve ağrı nedeniyle Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Bölümüne başvurmuş ve cerrahi planlanmış. Cerrahi sırasında gözlenen skar doku ve RSDD kesik uçlarında oluşan nöroma temizlenmiş ve
Bilateral RSDD kesisi tamir edilmiş.
Hastanın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümündeki muayenesinde, bilateral başparmak dorsal yüzünde ve sol 1. web aralığında hafif duyusal kayıp ve sağ el bileği fleksiyonunda kısıtlılık olduğu saptandı. Operasyon sonrası 3. ay muayenesinde sağ el bileği eklem hareket açıklığı tam, duyusal defisitler ve hiperestezi azalmıştı.
Sonuç: RSDD başparmak dorsalinin duyusunu sağlar, o nedenle yaralanması önemli fonksiyonel kayıba neden olmaz. Ancak, RSDD’nin ağrılı nöroma gelişimine yatkınlığı nedeniyle, izole RSDD yaralanmasının tanı, tedavi ve takibinin yapılması yaşam kalitesini bozan olası ağrılı nöropatinin önlemesi için faydalı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Radial sinir duyusal dalı, önkol sinir yaralanması, nöroma.


Nuray Akkaya, Hakan Ramazan Özcan, İnci Gökalan Kara, Füsun Şahin. Bilateral isolated cut of sensory branch of radial nerve. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2013; 19(2): 186-188

Corresponding Author: Nuray Akkaya, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale