Intramedullary nail with integrated cephalocervical screws in the intertrochanteric fractures treatment: Position of screws in fracture stability [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 268-273 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.96933  

Intramedullary nail with integrated cephalocervical screws in the intertrochanteric fractures treatment: Position of screws in fracture stability

Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Mehmet Fatih Güven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Hüseyin Botanlıoğlu, Önder Aydıngöz
Department of Orthopedics and Traumatology, İstanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Stable fracture fixation is important in the treatment of intertrochanteric femur (ITF) fractures in the elderly population to prevent the loss of reduction, achieve early mobility, and restore independence. The aim of this study was to present the results of surgical treatment of stable and unstable ITF fractures using a trochanteric antegrade intramedullary nail with two cephalocervical screws in an integrated mechanism (Intertan®; Smith & Nephew, Memphis, TN) and evaluate the relationship between the loss of reduction and screw position in the femoral neck in two planes.
METHODS: The authors investigated all varus misalignments and losses of reduction in 57 patients (22 males, 35 females) treated for ITF fractures with the Intertan® between 2010 and 2011. Two indices (screw alignment index in the frontal projection [SAIcoronal] and screw alignment index in the lateral projection [SAIsagittal]) were defined to evaluate the loss of reduction. Patients were also evaluated according to the Harris hip score and Barthel independence index.
RESULTS: The mean patient age was 77.1 years. The mean follow-up period was 21.7 months. All patients achieved complete union. We did not detect any varus collapse or loss of reduction. At the end of the follow-up period, the mean Barthel independence index was 90.7, and the mean Harris hip score was 83.7.
CONCLUSION: The use of a trochanteric antegrade intramedullary nail with two cephalocervical screws allows for linear intraoperative compression and rotational stability of the head/neck fragment, prevents reduction loss, and has a wide application area in the femoral head. Its inherent continuous stability permits early weight-bearing and mobilization. It is a safe and an efficient option for the treatment of ITF fractures.

Keywords: Hip fractures, integrated cephalocervical screws; intertrochanteric fractures; outcome; screw position.


İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde entegre sefaloservikal vidalı intramedüller çivi: Kırık stabilitesine vida pozisyonunun etkisi

Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Mehmet Fatih Güven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Hüseyin Botanlıoğlu, Önder Aydıngöz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tavmatoloji Anabilim Dalı

AMAÇ: Yaşlı popülasyondaki intertrokanterik femur (İTF) kırıklarının tedavisinde, redüksiyon kaybını önlemek, erken mobilite sağlamak ve bağımsız yaşamın restorasyonu için stabil kırık fiksasyonu çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, entegre iki sefaloservikal vida mekanizması içeren trokanterik antegrad intramedüller çivi (Intertan®; Smith & Nephew, Memphis, TN) kullanılarak cerrahi tedavi edilen stabil ve instabil İTF kırıklarının sonuçlarını ortaya koymak ve redüksiyon kaybı ile femur boynuna giden iki vidanın pozisyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmada 2010 ve 2011 yılları arasında İTF kırığı olan ve Intertan® ile cerrahi tedavi edilen 57 hasta (22 erkek, 35 kadın) tüm plan deformiteleri ve redüksiyon kaybı açısından incelendi. Redüksiyon kaybını tarif etmek amacıyla iki indeks (frontal planda vida hiza indeksi [VHİkoronal] ve lateral planda vida hiza indeksi [VHİlateral]) belirlendi. Hastalar ayrıca Harris kalça skoru ve Barthel indeksine göre de değerlendirildi.
BULGULAR: Ortalama hasta yaşı 77.1, ortalama takip süresi 21.7 aydı. Tüm hastalarda tam kaynama elde edildi. Hiçbir hastada varus kollapsı ya da redüksiyon kaybı gözlenmedi. Takip süresi sonunda, ortalama Barthel indeksi 90.7 olarak bulunurken, ortalama Harris kalça skoru 83.7 olarak belirlendi.
TARTIŞMA: Femur baş/boyun fragmanının rotasyonel stabilitesini sağlamaya ve lineer intraoperatif kompresyona olanak tanıyan, entegre iki sefaloservikal vida mekanizması içeren trokanterik antegrad intramedüller çivi, redüksiyon kaybını önler ve femur başında geniş uygulama sahası mevcuttur. Mekanizmanın doğası, stabilitenin devamlılığını sağlayarak erken yük verdirilmesine ve erken mobilizasyona olanak tanır. İntertrokanterik femur kırıklarının tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: Entegre sefaloservikal vida, intertrokanterik kırık; kalça kırığı; sonuç; vida pozisyonu.


Gökhan Kaynak, Mehmet Can Ünlü, Mehmet Fatih Güven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Hüseyin Botanlıoğlu, Önder Aydıngöz. Intramedullary nail with integrated cephalocervical screws in the intertrochanteric fractures treatment: Position of screws in fracture stability. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2018; 24(3): 268-273

Corresponding Author: Mehmet Can Ünlü, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale