Intramedullary Nail with Integrated Cephalocervical Screws in the Treatment of Intertrochanteric Fractures: Position of Screws in Fracture Stability [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-96933 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.96933  

Intramedullary Nail with Integrated Cephalocervical Screws in the Treatment of Intertrochanteric Fractures: Position of Screws in Fracture Stability

Gokhan Kaynak, Mehmet Can Unlu, Mehmet Fatih Guven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Huseyin Botanlıoglu, Onder Aydingoz
Istanbul University, Cerrahpasa Medical Faculty, Department of Orthopedics and Traumatology

Introduction: Stable fracture fixation is important in the treatment of intertrochanteric femur (ITF) fractures in the elderly population to prevent loss of reduction, achieve early mobility, and restore independence. The aim of this study was to present the results of surgical treatment of stable and unstable ITF fractures using a trochanteric antegrade intramedullary nail with two cephalocervical screws in an integrated mechanism (Intertan®; Smith & Nephew, Memphis, TN) and evaluate the relationship between loss of reduction and screw position in the femoral neck in two planes.
Materials and Methods: The authors investigated all varus misalignments and losses of reduction in 57 patients (22 males, 35 females) treated for ITF fractures with the Intertan® between 2010 and 2011. Two indices (screw alignment index in the frontal projection [SAIcoronal] and screw alignment index in the lateral projection [SAIsagittal]) were defined to evaluate the loss of reduction. Patients were also evaluated according to the Harris hip score and the Barthel independence index.
Results: The mean patient age was 77.1 years. The mean follow-up period was 21.7 months. All patients achieved complete union. We did not detect any varus collapse or loss of reduction. At the end of the follow-up period, the mean Barthel independence index was 90.7, and the mean Harris hip score was 83.7.
Conclusion: The use of a trochanteric antegrade intramedullary nail with two cephalocervical screws allows for linear intraoperative compression and rotational stability of the head/neck fragment, prevents reduction loss, and has a wide application area in the femoral head. Its inherent continuous stability permits early weight-bearing and mobilisation. It is a safe and efficient option for the treatment of ITF fractures.

Keywords: Intertrochanteric fractures, hip fractures, integrated cephalocervical screws, screw position, outcome


İntertrokanterik Femur Kırıklarının Tedavisinde Entegre Sefaloservikal Vidalı İntramedüller Çivi: Kırık Stabilitesine Vida Pozisyonunun Etkisi

Gokhan Kaynak, Mehmet Can Unlu, Mehmet Fatih Guven, Ozan Ali Erdal, Okan Tok, Huseyin Botanlıoglu, Onder Aydingoz
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ortopedi ve Tavmatoloji Anabilim Dalı

Giriş: Yaşlı popülasyondaki intertrokanterik femur (İTF) kırıklarının tedavisinde, redüksiyon kaybını önlemek, erken mobilite sağlamak ve bağımsız yaşamın restorasyonu için stabil kırık fiksasyonu çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, entegre iki sefaloservikal vida mekanizması içeren trokanterik antegrad intramedüller çivi (Intertan®; Smith & Nephew, Memphis, TN) kullanılarak cerrahi tedavi edilen stabil ve instabil İTF kırıklarının sonuçlarını ortaya koymak ve redüksiyon kaybı ile femur boynuna giden iki vidanın pozisyonu arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir.
Materyal ve Metot: Çalışmada 2010 ve 2011 yılları arasında İTF kırığı olan ve Intertan® ile cerrahi tedavi edilen 57 hasta (22 erkek, 35 kadın) tüm plan deformiteleri ve redüksiyon kaybı açılarından incelenmiştir. Redüksiyon kaybını tarif etmek amacıyla iki indeks (frontal planda vida hiza indeksi [VHİkoronal] ve lateral planda vida hiza indeksi [VHİlateral]) belirlenmiştir. Hastalar ayrıca Harris kalça skoru ve Barthel indeksine göre de değerlendirilmişlerdir.
Sonuç: Ortalama hasta yaşı 77.1 iken ortalama takip süresi 21.7 aydır. Tüm hastalarda tam kaynama elde edilmiştir. Hiçbir hastada varus kollapsı yada redüksiyon kaybı gözlenmemiştir. Takip süresi sonunda, ortalama Barthel indeksi 90.7 olarak bulunurken ortalama Harris kalça skoru 83.7 olarak belirlenmiştir.
Tartışma: Femur baş/boyun fragmanının rotasyonel stabilitesini sağlamaya ve lineer intraoperatif kompresyona olanak tanıyan, entegre iki sefaloservikal vida mekanizması içeren trokanterik antegrad intramedüller çivi, redüksiyon kaybını önler ve femur başında geniş uygulama sahası mevcuttur. Mekanizmanın doğası, stabilitenin devamlılığını sağlayarak erken yük verdirilmesine ve erken mobilizasyona olanak tanır. İTF kırıklarının tedavisinde güvenli ve etkili bir tedavi seçeneğidir.

Anahtar Kelimeler: İntertrokanterik kırık, kalça kırığı, entegre sefaloservikal vida, vida pozisyonu, sonuç
Corresponding Author: Mehmet Can Unlu, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale