A rare cause of acute abdomen: spontaneous common hepatic duct perforation [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 103-105 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.95142  

A rare cause of acute abdomen: spontaneous common hepatic duct perforation

Hüseyin Pülat1, Oktay Karaköse1, Mehmet Fatih Benzin2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu2, Recep Çetin1
1Department Of Surgical Oncology, Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey
2Department Of General Surgery, Suleyman Demirel University Faculty Of Medicine, Isparta, Turkey

Spontaneous extrahepatic bile duct perforation is generally seen in infants. Although rarely seen in adults, it may be seen with fatal bile peritonitis. Therefore, for a patient presenting with acute abdominal symptoms, differential diagnosis must be made with radiological imaging such as abdominal ultrasonography or computed tomography, without any loss of time. In these imaging tests, in cases of gall stone disease together with perihepatic free fluid or choledocus which can not be monitored, it should be considered in the differential diagnosis. An emergency surgical intervention should be planned to avoid serious complications. The aim of this paper was to present the rare cause of acute abdomen which developed associated with spontaneous common hepatic canal perforation in an adult.

Keywords: Acute abdomen, surgery; common hepatic duct; spontaneous perforation.


Nadir bir akut karın nedeni: Spontan ortak hepatik kanal perforasyonu

Hüseyin Pülat1, Oktay Karaköse1, Mehmet Fatih Benzin2, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu2, Recep Çetin1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahi Onkoloji Bilim Dalı, Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Isparta

Spontan ekstrahepatik safra yollarının perforasyonu, genellikle bebeklerde görülür. Erişkinlerde nadir görülmesine rağmen ölümcül safra peritonitiyle seyredebilir. Bundan dolayı akut karın tablosu ile başvuran bir hastaya zaman kaybetmeden karın ultrasonografisi ve bilgisayarlı tomografi gibi radyolojik görüntüleme yöntemleri ile ayırıcı tanı yapılmalıdır. Bu görüntüleme tetkiklerinde safra taşı hastalığı ile birlikte perihepatik serbest sıvı veya koledoğun takip edilememesi durumunda ayırıcı tanıda düşünülmelidir. Ciddi komplikasyonlarından korunmak için acil cerrahi girişim planlanmalıdır. Bu yazıda erişkin bir hastada spontan ortak hepatik kanal perforasyonuna bağlı gelişen nadir bir akut karın sebebini sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Akut karın, cerrahi; ortak hepatik kanal; spontan perforasyon.


Hüseyin Pülat, Oktay Karaköse, Mehmet Fatih Benzin, Mehmet Zafer Sabuncuoğlu, Recep Çetin. A rare cause of acute abdomen: spontaneous common hepatic duct perforation. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(1): 103-105

Corresponding Author: Oktay Karaköse, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale