How Necessary is the Computerized Brain Tomography in Minor Head Trauma? [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94849 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.94849  

How Necessary is the Computerized Brain Tomography in Minor Head Trauma?

Serhat Yıldızhan, Mehmet Gazi Boyacı, Şerife Özdinç
afyonkarahisar health sciences university

Background: Head trauma is a health problem that may be observed in all age groups; and may cause importantlosses in terms of health and economy. The purpose of our study is to evaluate the abnormal CBT prevalence and the rate of admission to Brain Surgery Clinics in patients who applied to the Emergency Servicefor Computerized Brain Tomography (CBT) due to minor head trauma.
Material and Method: In the present study, the patients who were admitted to XXXUniversity,Faculty of Medicine Hospital,Emergency Service between 01.01.2017 and 31.12.2017 due to head trauma and to whom CBT was performed were examined retrospectively. The electronic files, CBTs and consultation notes of these patients were accessed in the information system of the hospital.
Findings: A total of 43.389 patients who applied to the Emergency Service in one year’s time (2017) were examined retrospectively. As a result of the examination, it was determined that a total of 2515 (5.7%) patients received CBT. The reason of a total of 1152 (45%) of these patients was traumatic. It was determined that 618 (53.6%) of the patients to whom CBT was performed due to trauma were under 18 years of age; 280 (24.3%) patients were under 2 years of age; 179 (15.5%) patients were consulted with Brain Surgery clinic; and 94 (8.1%) of them were hospitalized. It was also determined that there were abnormal CT findings only in 68 (5.9%) of the patients to whom CBT was performed.
Result: The use of CBT Indication Criteria,which are established previously and whose reliability has beenproven, in emergency trauma cases applying to Emergency Services with minor head traumasmay reduce the complication riskwhich may appear due to unnecessary CBT and avoid complications which may occur in the long run due to the CBTs.

Keywords: Minor head trauma, Computerized CT, rules for CT


Minör Kafa Travmasında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi Ne Kadar Gerekli

Serhat Yıldızhan, Mehmet Gazi Boyacı, Şerife Özdinç
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Amaç: Kafa travmaları tüm yaş gruplarında görülebilen, sağlık ve ekonomi açısından önemli kayıplara neden olabilen bir sağlık sorunudur. Çalışmamızın amacı, Acil Servise minör kafa travması nedeniyle başvuran ve bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) çekilen hastalarda, anormal BBT prevalansını ve Beyin Cerrahi kliniğine yatış oranlarını değerlendirmektir.
Gereç ve Yöntem: Çalışmada XXX Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne 01.01.-31.12.2017 tarihleri arasında kafa travması nedeniyle gelen ve BBT çekilen hastalar geriye dönük olarak incelendi. Hastane bilgi sisteminden bu hastaların elektronik dosyalarına, BBT lerine, konsultasyon notlarına ulaşıldı.
Bulgular: 1 yıllık (2017) süre içerisinde Acil Servise başvuru yapan 43.389 hastaya ulaşıldı. İnceleme sonucunda 2515 (%5,7) hastaya BBT çekildiği saptandı. Bu hastaların 1152 (%45)’i başvuru sebebi travma idi. Travma nedeniyle BBT çekilen 618 (%53,6) hastanın 18 yaş altı olduğu, 280 (%24,3) hastanın 2 yaş altı olduğu, 179 (%15,5) hastanın Beyin Cerrahisi kliniği ile konsulte edildiği ve 94 (%8,1) hastaya yatış verildiği saptandı. BBT çekilen sadece 68 (%5,9) hastada anormal BT bulguları saptandı.
Sonuç: Acil Servise minör kafa travması ile gelenlerde, daha önce tespit edilen ve güvenilirliği kanıtlanan BBT çekim endikasyon kriterlerinin kullanılması, düşük riskli hastaların takip edilmesi, gereksiz BBT çekimlerini ve çekime bağlı uzun dönemde gelişebilecek komplikasyonları azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Minör kafa travması, Bilgisayarlı BT, BT çekim kuralları
Corresponding Author: Serhat Yıldızhan, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale