Admission Neutrophile to Lymphocyte Ratio and Postoperative Mortality in Elderly Hip Fracture Patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94572 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.94572  

Admission Neutrophile to Lymphocyte Ratio and Postoperative Mortality in Elderly Hip Fracture Patients

Aytun Temiz1, Salim Ersözlü2
1Turkish Ministry of Health, Edremit State Hospital, Department of Orthopedic Surgery
2University of Istinye, School of Medicine, Department of Orthopedic Surgery

Hip fractures in elderly are associated with high mortality rate. Most of deaths result from complications after the operation. Recent studies suggest that neutrophil to lymphocyte ratio (NLR), which is a laboratory marker used to evaluate systemic inflammation, may be useful to estimate excess mortality. In this study, we aimed to investigate prognostic value of admission NLR in elderly hip fracture patients.
We evaluated the patients admitted to Orthopaedic Surgery Department of Balikesir-Edremit State Hospital. Inclusion criteria were defined as female gender, age between 65 to 80, ASA score of 3, unstable intertrochanteric fracture treated with hemiarthoplasty and time between fracture and surgery less than 72 hours. Patients with multiple fracture, previously same side or other side hip surgery, pathological fracture e.g. caused by tumor or metabolic bone disease (e.g. paget disease) and malignancies were excluded (Purposive sampling technique). Finally, ‘case’ (group 1) was defined as a patient who died within one year period after the surgery while ‘control’ (group 2) was as a patient who survived. Group 1 and 2 patients were compared statistically in terms of NLR value on hospital admission.
Twenty-two patients (44%) were included in group 1 and 28 (56%) patients in group 2. We found that the admission NLR values of mortality group patients were significantly higher than those of the control group (p<0.001). Cut-off value of NLR was calculated as 4.7 on ROC analysis.
We think that admission NLR value could be used for risk stratification of mortality in elderly hip fracture patients.

Keywords: Hip Fracture, Elderly, Neutrophil to Lymphocyte Ratio


Kalça Kırıklı Yaşlı Hastalarda Nötrofil/Lenfosit Oranı ve Ameliyat Sonrası Mortalite

Aytun Temiz1, Salim Ersözlü2
1T.C Sağlık Bakanlığı, Edremit Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği
2İstinye Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.B.D.

Kalça kırıklı yaşlı hastalarda ameliyat sonrası mortalitenin yüksek olduğu bildirilmiştir. Bunun nedeni genellikle ameliyat sonrası gelişen komplikasyonlardır. Güncel çalışmalarda Nötrofil/Lenfosit oranının, yüksek mortalite oranı ile ilişkili olduğu belirtilmektedir. Çalışmamızda amaç, kalça kırıklı yaşlı hastalarda,hastaneye yatış esnasındaki nötrofil-lenfosit oranının (NLR), ameliyat sonrası mortalite ile ilişkisi olup olmadığını araştırmak idi. Edremit Devlet Hastanesinde ameliyat edilen 65-80 yaş arası, ASA puanı 3 olan, stabil olmayan trokanterik kırık nedeniyle çimentolu bipolar kalça protezi uygulanan bayan hastalar çalışmaya dahil edildi. Tüm hastalar kırık sonrası ilk 72 saat içinde ameliyat edilmiş idi. (amaca yönelik örnekleme tekniği). Grup 1 hastalar ameliyat sonrası 1. yıl içinde ölenler (n: 22), grup 2 hastalar (n: 28) ise yaşayanlar idi. Her iki grup ameliyat öncesi NLR değerleri açısından istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Gruplar arasında ameliyat öncesi NLR değeri açısından anlamlı fark tespit edildi.(p<0.001) Eşik değer olarak 4.7 bulundu. Buna göre ameliyat öncesi NLR değerinin kalça kırıklı yaşlı hastalarda mortalite ile ilişkili olduğu kanaatindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Kalça Kırığı, Yaşlı Hasta, Nötrfil-Lenfosit Oranı
Corresponding Author: Aytun Temiz, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale