Neuroprotective Effects of Dalteparin on Experimental Traumatic Brain Injury in Rats [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. Ahead of Print: UTD-94493 | DOI: 10.5505/tjtes.2017.94493  

Neuroprotective Effects of Dalteparin on Experimental Traumatic Brain Injury in Rats

Zeynep Nur Orhon1, Hasan Çakır2, Cem Orhon3, Emine Nurşen Koltka1, İbrahim Öztürk1, Serdar Yeşiltaş4, Melek Çelik1
1Medeniyet University, Göztepe Training And Research Hospital, Department Of Anesthesiology And Reanimation, İstanbul, Turkey
2Private Yaşam Hospital Department Of Anesthesiology And Reanimation, Batman, Turkey
3Private İpekyolu Hospital, Department Of Neurosurgery, Mardin, Turkey
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Bezmialem Vakıf University, Istanbul, Turkey

The aim of this study was to investigate the effects of low molecular weight heparin, dalteparin, on different parameters of the damage following experimental traumatic brain injury (TBI) in rats. A total of 60 adult male Sprague Dawley rats were randomly divided into three groups: Group 1(control), Group 2 (trauma alone), Group 3 (trauma+dalteparin treatment). Severe trauma was performed by the weight dropping technique in group 2 and 3. Group 3 received 50 IU/kg dalteparin 1 hour after the trauma. The animals were sacrified at 6 hours after the injury. Their brain tissues were removed. Malondialdehyde (MDA), superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPx), catalase (CAT) levels and caspase 3 activity were detected. Light microscopic findings were recorded. In trauma group, MDA levels in the tissue increased significantly (P<0.01); SOD, GPx, CAT enzyme activities decreased significantly (P<0.01) and Caspase-3 activity increased significantly (P<0.01). In the trauma+dalteparin treatment group, MDA levels decreased significantly (P<0.05), SOD, GPx and CAT enzyme activities increased significantly (P<0.05). Caspase-3 activity decreased significantly (P<0.01). In the trauma group, the morphology of neurons became degenerated and the number of apoptotic neurons increased significantly (P<0.01). In the trauma+dalteparin treatment group the morphology of neurons was well protected and the number of apoptotic neurons decreased significantly (P<0.01). It was concluded that dalteparin 50 IU/kg given as a single dose 1 hour after the trauma improved all of the parameters which were evaluated in the study. It has neuroprotective effect in experimental TBI in rats.

Keywords: Traumatic brain injury, Neuroprotection, Dalteparin


Ratlarda Deneysel Travmatik Beyin Hasarında Dalteparinin Nöroprotektif Etkileri

Zeynep Nur Orhon1, Hasan Çakır2, Cem Orhon3, Emine Nurşen Koltka1, İbrahim Öztürk1, Serdar Yeşiltaş4, Melek Çelik1
1Medeniyet Üniversitesi, Göztepe Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, İstanbul
2Özel Yaşam Hastanesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Batman
3Özel İpekyolu Hastanesi, Beyin Cerrahisi Kliniği, Mardin
4Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, İstanbul

Çalışmanın amacı ratlarda deneysel travmatik beyin injurisini takiben oluşan hasarın farklı parametreleri üzerine düşük molekül ağırlıklı heparin, dalteparinin etkilerinin araştırılmasıdır. Toplam 30 adult erkek Sprague Dawley rat rastgele 3 gruba ayrıldı. Group I (kontrol), Group 2 (yalnız travma), Grup 3 (travma+dalteparin tedavi grubu). Grup 2 ve 3’de ağırlık düşürme tekniğiyle ciddi travma oluşturuldu. Grup 3 travmadan 15 dakika sonra 50 IU/kg dalteparin aldı. Travmadan 4 saat sonra hayvanlar sakrifiye edildi. Beyin dokuları çıkarıldı. Malondialdehid (MDA), süperoksid dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GPx), katalaz (CAT) seviyeleri ve caspase 3 aktivitesi tespit edildi. Işık mikroskobi bulguları kaydedildi. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında travma grubunda dokudaki MDA seviyeleri anlamlı olarak yükseldi (P<0.01); SOD, GPx, CAT enzim aktiviteleri anlamlı olarak düştü (P<0.01) ve caspase 3 aktivitesi anlamlı olarak yükseldi (P<0.01). Tedavi grubunda MDA seviyeleri anlamlı olarak düştü (P<0.05), SOD, GPx ve CAT enzim aktiviteleri anlamlı olarak yükseldi (P<0.05). Caspase 3 aktivitesi anlamlı olarak azaldı (P<0.01). Travma grubunda nöronların morfolojisi bozuldu ve apoptotik nöronların sayısı anlamlı olarak yükseldi (P<0.01). Dalteparin tedavi grubunda nöronların morfolojisi korundu ve apoptotik nöronların sayısı anlamlı olarak azaldı (P<0.01). Ratlarda travmatik beyin hasarından sonra beyin ödemi, oksidatif beyin hasarı ve nöron dejenerasyonunun dalteparin tedavisiyle azaldığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Travmatik beyin hasarı, Nöron koruma, Dalteparin
Corresponding Author: İbrahim Öztürk, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale