Endoscopic Endonasal Removal of A Sphenoidal Sinus Foreign Body Extending into Intracranial Space [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 139-142 | DOI: 10.5505/tjtes.2014.93902  

Endoscopic Endonasal Removal of A Sphenoidal Sinus Foreign Body Extending into Intracranial Space

Ali Erdem Yıldırım, Denizhan Divanlioglu, Nuri Eralp Cetinalp, İbrahim Ekici, Ali Dalgic, Ahmed Deniz Belen
Ankara Numune Education And Research Hospital, Department Of Neurosurgery, Ankara

Sphenoidal sinus foreign bodies are very rare entities which are often associated with a cranial and/or orbital trauma. In this paper, a case of a metallic foreign body pierced the sphenoid sinus and penetrated into the intracranial space due to a work accident was presented. Twenty-nine year old male was refered to our clinic because of a right orbital penetrating trauma. Skull x-ray and computed tomography (CT) scans demonstrated a foreign body inside the sphenoidal sinus, extending to the left temporal fossa. The foreign body was removed using endoscopic endonasal technique and skull base was reconstructed with multilayer closure technique. There were no complications during or after the operation. Postoperative result was perfect with 3 months of follow up.

Keywords: Endoscopic endonasal, foreign body, sphenoid sinus, intracranial


İntrakranial Uzanımı Olan Sfenoid Sinüs İçi Yabancı Cismin Endoskopik Endonazal Tedavisi

Ali Erdem Yıldırım, Denizhan Divanlioglu, Nuri Eralp Cetinalp, İbrahim Ekici, Ali Dalgic, Ahmed Deniz Belen
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği, Ankara

Sfenoid sinüs içi yabancı cisim genellikle kraniyal ve/veya orbital travma ve intrakraniyal lezyonlarla ilişkili olarak görülen çok nadir olaylardır. Biz bu yazıda iş kazası sonrasında gelişen, intrakraniyal uzanımı olan sfenoid sinüs içi metalik yabancı cisim olgusunu sunmaktayız. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta sağ orbial travma sonrası kliniğimize gönderilmiş. Çekilen kafa grafisi ve bilgisayarlı tomografide sol temporal fosaysa invazyon gösteren sfenoid sinüs içinde yabancı cisim saptandı. Hasta endoskopik endozal teknikle opere edilerek yabancı cisim çıkartıldı ve defekt bulunan kafa kaidesi çok tabakalı olarak tamir edildi. Operasyon anında ve sonrasında komplikasyon görülmeyen hastanın 3 aylık takiplerinde de sorun yaşanmadı.

Anahtar Kelimeler: Endoskopik endonazal, yabancı cisim, sfenoid sinüs, intrakraniyal


Ali Erdem Yıldırım, Denizhan Divanlioglu, Nuri Eralp Cetinalp, İbrahim Ekici, Ali Dalgic, Ahmed Deniz Belen. Endoscopic Endonasal Removal of A Sphenoidal Sinus Foreign Body Extending into Intracranial Space. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2014; 20(2): 139-142

Corresponding Author: Ali Erdem Yıldırım, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale