A new experimental burn model with an infrared heater [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 412-416 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.93464  

A new experimental burn model with an infrared heater

Serbülent Güzey1, Ahmet Demirhan Dal2, Ismail Şahin3, Mustafa Nışancı4, İbrahim Yavan5
1Kasimpasa Military Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery
2Erzurum Military Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery
3Koru Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery
4Medical Park Hospital, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery
5Gulhane Military Medical Academy, Department Of Pathology

BACKGROUND: This study was undertaken to develop new experimental burn injury model using conventional infrared heaters.
METHODS: 21 Sprague-Dawley rats were divided into 3 groups. Portion of dorsal area was exposed to infrared radiation from distance of 50 cm to create burn injury. Length of exposure to heat for Group 1 was 5 minutes; Group 2 was exposed for 7½ minutes, and Group 3 was exposed for 10 minutes. Macroscopic and histopathological evaluations were utilized to demonstrate depth and characteristics of injury.
RESULTS: There was no burn injury in first group. Group 2 developed partial thickness burn, and result was full thickness burn injury in Group 3. In Groups 2 and 3 there was statistically significant difference in dermal collagen denaturation. Dermal injury depth was statistically significantly higher in Group 3 compared to Group 2.
CONCLUSION: New experimental burn injury model is described using conventional infrared heaters. Standard variables pertaining to model were defined to produce burn injuries at predictable depth: 10 minutes of exposure from 50 cm distance for full thickness burn, and 7½ minutes of exposure from the same distance for partial thickness injury.

Keywords: Burn, infrared heater, rat model.


İnfrared ısıtıcı kullanarak oluşturulan yeni bir deneysel yanık modeli

Serbülent Güzey1, Ahmet Demirhan Dal2, Ismail Şahin3, Mustafa Nışancı4, İbrahim Yavan5
1Kasımpaşa Asker Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği
2Erzurum Asker Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği
3Koru Hastanesi,plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği
4Medical Park Hastanesi Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Kliniği
5Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Patoloji Ad.

AMAÇ: Bu çalışma konvansiyonel infrared ısıtıcılar kullanılarak yeni bir yanık modeli tanımlanması amacıyla gerçekleştirildi.
GEREÇ VE YÖNTEM: Yirmi bir adet Sprague-Dawley sıçan üç gruba ayrıldı. Sıçanların sırt derisi zaman ve mesafe değişkenleri doğrultusunda; 50 cm 5 dakika (Grup 1), 50 cm 7.5 dakika (Grup 2) ve 50 cm 10 dakika (Grup 3) olacak şekilde infrared ısıtıcıya maruz bırakıldı. Yanığın derecesi ve karakterinin belirlenmesi amacıyla makroskobik ve histopatolojik değerlendirme yapıldı.
BULGULAR: Birinci grupta yanık oluşumu izlenmezken, ikinci grupta parsiyel kalınlıkta, üçüncü grupta ise tam kat yanık oluşumu izlendi. İki ve üçüncü gruplar arasında dermal kollajen denatürasonu açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gözlemlendi. Dermal hasarlanma üçüncü grupta ikinci gruba kıyasla daha derin olduğu gözlemlendi.
TARTIŞMA: Konvansiyonel infrared ısıtıcılar kullanılarak yeni bir yanık modeli tanımlanırken model içerisinde standart değişkenlerde ortaya koyuldu. Buna göre 50 cm mesafeden 10 dakika infrared ısıtıcıya maruz kalınmasıyla tam kat, aynı mesafeden 7.5 dakika maruz kalınmasıyla kısmi kalınlıkta yanık modelleri oluşturuldu.

Anahtar Kelimeler: İnfrared ısıtıcı, sıçan modeli, yanık.


Serbülent Güzey, Ahmet Demirhan Dal, Ismail Şahin, Mustafa Nışancı, İbrahim Yavan. A new experimental burn model with an infrared heater. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 412-416

Corresponding Author: Serbülent Güzey, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale