The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 457-465 | DOI: 10.5505/tjtes.2016.93385  

The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients

Hasan Mansur Durgun1, Recep Dursun1, Yılmaz Zengin1, Ayhan Özhasenekler2, Murat Orak1, Mehmet Üstündağ1, Cahfer Güloğlu1
1Emergency Medicine Department, Dicle University, Diyarbakır, Turkey
2Emergency Medicine Department, Yildirim Beyazit University, Ankara, Turkey

BACKGROUND: As in the rest of the world, the prevalence of obesity in Turkey has been increasing in recent years and has become a major public health issue. Although many trials have been conducted to study the effects of obesity on internal diseases, there are few studies investigating the effects of obesity on prognosis of trauma patients. The present study analyzed the effects of body mass index (BMI) on trauma severity and prognosis in trauma patients.
METHODS: This study was prospectively conducted with trauma patients older than 15 years of age who presented at the Dicle University Faculty of Medicine emergency medicine department trauma unit between June 1, 2013 and May 31, 2014. Patients were grouped into high-energy trauma and low-energy trauma groups based on trauma severity. In addition, 4 groups were made according to BMI value (kg/m2). Group I was defined as BMI <25 (normal weight). Group II patients had BMI of 25–29.9 (overweight). Group III had BMI of 30–34.9 (obese), and Group IV was made up of patients with BMI ≥35 (morbidly obese).
RESULTS: Comparison of whole patient population for inter-group differences showed significant differences between rate of head injury, thoracic injury, extremity injury, multitrauma, clinic admission rate, and mortality rate (p<0.001). No significant difference was observed between groups in abdominal injury rate (p=0.347).
CONCLUSION: Clinic admission rate, length of intensive care unit stay, mortality rate, multitrauma rate, and injury severity score increased in proportion to greater BMI.

Keywords: Body mass index, obesity, trauma severity indices.


Travma hastalarında vücut kitle indeksinin travma şiddeti ve prognoza etkisi

Hasan Mansur Durgun1, Recep Dursun1, Yılmaz Zengin1, Ayhan Özhasenekler2, Murat Orak1, Mehmet Üstündağ1, Cahfer Güloğlu1
1Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

AMAÇ: Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de obezite çok ciddi bir toplum sorunu olacak şekilde giderek artmaktadır. Bugüne kadar obezitenin dahili hastalıklarıyla ilgili birçok çalışma yapılmasına rağmen travma hastalarında obezitenin prognoz üzerindeki etkisini inceleyen çok az çalışma mevcuttur. Bu çalışmada travma hastalarında vücut kitle indeksinin (VKİ) travma şiddeti ve prognoz üzerine etkilerini araştırmayı amaçladık.
GEREÇ VE YÖNTEM: Bu ileriye yönelik çalışmada 01 Haziran 2013 ile 31 Mayıs 2014 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi Travma Ünitesi’ne başvuran 15 yaş üstü travma hastaları incelendi. Hastalar maruz kaldıkları travmanın şiddetine göre yüksek enerjili travma (YET) ve düşük enerjili travma (DET) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar BMI (kg/m2) değerlerine göre 4 gruba ayrıldı: Grup I; BMI<25 (normal kilolu grup), Grup II; VKİ 25–29.9 (kilo fazlalığı grubu), Grup III; VKİ 30–34.9 (obez grup), Grup IV; VKİ ≥35 (morbid obez grup).
BULGULAR: Tüm hastaların gruplar arası farkları incelendiğinde gruplar arasında baş yaralanması, toraks yaralanması, ekstremite yaralanması, çoklu travma oranı, klinik yatış oranı ve mortalite açısından belirgin fark saptandı (p<0.001). Karın yaralanması açısından gruplar arasında belirgin bir fark görülmedi (p=0.347).
TARTIŞMA: Travma hastalarında VKİ arttıkça klinik yatış oranı, yoğun bakımda yatış süresi, mortalite oranı, multitravma oranı ve ISS skoru artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Travma, travma şiddet skoru, vücut kitle indeksi.


Hasan Mansur Durgun, Recep Dursun, Yılmaz Zengin, Ayhan Özhasenekler, Murat Orak, Mehmet Üstündağ, Cahfer Güloğlu. The effect of body mass index on trauma severity and prognosis in trauma patients. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 457-465

Corresponding Author: Hasan Mansur Durgun, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale