Early post-traumatic splenic arteriovenous fistula in the pancreatic arcade: Diagnosis by volume-rendered 3D reconstruction images [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 495-497 | DOI: 10.5505/tjtes.2015.91962  

Early post-traumatic splenic arteriovenous fistula in the pancreatic arcade: Diagnosis by volume-rendered 3D reconstruction images

Junya Tsurukiri1, Hidefumi Sano1, Hoshiai Akira1, Naoyuki Kaneko2
1Department Of Emergemcny And Critical Care Medicine, Tokyo Medical University Hachioji Medical Center, Tokyo, Japan
2Department Of Emergency Medicine, Fukaya Red Cross Hospital, Saitama, Japan

Arteriovenous fistula (AVF) of splenic vessels is rare. It is most commonly caused by spontaneous rupture of an extant splenic artery aneurysm into an adjacent vein, or by traumatic or iatrogenic pseudoaneurysm. Blunt abdominal trauma can sometimes lead to vascular damage to spleen, resulting in AVF formation. Presently described is case of an elderly patient with high-grade splenic injury. Early post-traumatic AVF was detected by volume-rendered 3D reconstruction using fused arterial and venous phase computed tomography (CT) images.

Keywords: Anastomosis, injury, reconstruction, shock; ultrasonography.


Pankreasta erken evrede oluşan posttravmatik splenik arteriyovenöz fistül: Üç boyutlu volüm rekonstrüksiyon görüntüleriyle tanı

Junya Tsurukiri1, Hidefumi Sano1, Hoshiai Akira1, Naoyuki Kaneko2
1Tokyo Tıp Üniversitesi Hachioji Tıp Merkezi, Acil Tıp ve Yoğun Bakım Bölümü, Tokyo-Japonya
2Fukaya Kızıl Haç Hastanesi, Acil Tıp Bölümü, Saitama-Japonya

Splenik damarların arteriyovenöz fistülü (AVF) nadirdir. En çok bir komşu vene mevcut bir splenik arter anevrizmasının spontan rüptürü, travma sonucu veya iyatrojenik psödoanevrizma nedeniyle meydana gelmektedir. Künt abdominal travma bazen dalakta vasküler hasara yol açabilmekte sonuçta AVF oluşmaktadır. Burada çok şiddetli splenik travmaya maruz kalmış yaşlı bir hasta tanımlanmıştır. Arteryel ve venöz fazlı bilgisayarlı tomografik (BT) görüntüler kullanılarak gerçekleştirilen üç boyutlu volüm rekonstrüksiyonu posttravmatik AVF erken dönemde tanımlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anastomoz, rekonstrüksiyon, şok, travma; ultrasonografi.


Junya Tsurukiri, Hidefumi Sano, Hoshiai Akira, Naoyuki Kaneko. Early post-traumatic splenic arteriovenous fistula in the pancreatic arcade: Diagnosis by volume-rendered 3D reconstruction images. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2016; 22(5): 495-497

Corresponding Author: Junya Tsurukiri, Japan


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale