The ANK nail treatment of lateral malleolar fractures with syndesmosis injury: Clinical outcomes at 10 years of follow-up [Ulus Travma Acil Cerrahi Derg]
Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 75-79 | DOI: 10.5505/tjtes.2018.91679  

The ANK nail treatment of lateral malleolar fractures with syndesmosis injury: Clinical outcomes at 10 years of follow-up

Sinan Kahraman1, Hasan Ceylan2, Mesut Sönmez3, Ayhan Nedim Kara1
1Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul Bilim University Şişli Florence Nightingale Hospital, İstanbul-Turkey
2Department of Orthopaedics and Traumatology, İstanbul Lütfiye Nuri Burat State Hospital, İstanbul-Turkey
3Department of Orthopaedics and Traumatology, Hamidiye Şişli Etfal Training and Research Hospital, İstanbul-Turkey

BACKGROUND: Lateral malleolar fractures associated with syndesmotic injuries are common. Various surgical implants may be used for the management of syndesmosis injury. One of these is ANK nail. The aim of the present study was to assess the clinical and radiological outcomes of patients treated with ANK nail.
METHODS: Forty-eight patients who were followed up for a minimum of 10 years were reviewed retrospectively using American Orthopedic Foot and Ankle Society (AOFAS) score, radiological evaluation, and development of posttraumatic arthritis. Final data were collected at the last follow-up.
RESULTS: The mean age of the patients was 37.3 (17–69) years. The mean follow-up was 129.9 (123–150) months. Twenty-two patients had Weber type B fracture, and their mean AOFAS score was 93.36 points. The remaining 26 patients had Weber type C fracture, and their mean AOFAS score was 97.66 points. There was no relationship between the type of fracture and the clinical outcome. There was a significant correlation between shortening of the fibula and posttraumatic arthritis.
CONCLUSION: The ANK nail used for the management of ankle fractures may provide both fracture and syndesmosis stabilities in selected cases and is also a cost effective method as cheap as a cortical screw and a Kirschner wire.

Keywords: ANK nail, ankle fracture; syndesmosis injury.


Synesmoz yaralanmasının eşlik ettiği lateral malleol kırıklarının ANK çivisi ile tedavisi: On yıllık tedavi sonuçları

Sinan Kahraman1, Hasan Ceylan2, Mesut Sönmez3, Ayhan Nedim Kara1
1İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul
3Hamidiye Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği, İstanbul

AMAÇ: Syndesmoz yaralanmasının eşlik ettiği lateral malleol kırıkları oldukça sıktır. Syndesmoz yaralanmaları için birçok çeşit implant kullanılmaktadır. Bunlardan birisi de ANK çivisidir. Çalışmamızın amacı syndesmoz yaralanmasının eşli ettiği ayak bileği kırıklarında ANK çivisi ile tedavinin uzun dönem klinik ve radyolojik sonuçlarını değerlendirmektir.
GEREÇ VE YÖNTEM: En az 10 yıllık takibi yapılabilen 48 hastanın son kontrollerinde AOFAS (American Orthopaedic and Foot Society) klinik değerlendirme formu kullanılarak klinik sonuçları ve radyolojik değerlendirme kriterleri ile artroz varlığı araştırıldı.
BULGULAR: Hastaların ortalama yaşı 37.3 idi (17–69). Hastalar ortalama 129.9 ay (123–150) takip edildi. Weber B kırığa sahip 22 hastada ortalama AOFAS skoru 93.36 idi. Weber C kırığa sahip 22 hastada ortalama AOFAS skoru 97.66 idi. Kırık tipi ile AOFAS skoru arasında istatiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Travma sonrası artroz gelişimi ile fibula kısalığı arasında anlamlı fark saptandı.
TARTIŞMA: ANK çivisi özellikle seçilmiş olgularda; syndesmoz yaralanmasının eşlik ettiği ayak bileği kırıklarında başarılı şekilde uygulanabilir. Özellikle maliyet açısından oldukça avantaja sahiptir.

Anahtar Kelimeler: ANK çivisi, ayak bileği kırıkları; syndesmoz yaralanması.


Sinan Kahraman, Hasan Ceylan, Mesut Sönmez, Ayhan Nedim Kara. The ANK nail treatment of lateral malleolar fractures with syndesmosis injury: Clinical outcomes at 10 years of follow-up. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2019; 25(1): 75-79

Corresponding Author: Sinan Kahraman, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar


LookUs & OnlineMakale